RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Metadate
Cultură şi sport
Versiune tipar
 

Cultură

Reţeaua cultural-artistică reprezintă ansamblul unităţilor şi instituţiilor din diferite domenii culturale şi artistice: biblioteci, muzee, instituţii de spectacole şi concerte, edituri (ziare şi reviste).

Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi de baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere. În cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică.

Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel:

 • Biblioteci publice din sistemul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 
 • Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ;
 • Biblioteca Centrală Ştiinţifică „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe;
 • Biblioteci medicale;
 • Biblioteci agricole;
 • Biblioteci tehnice;
 • Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale;
 • Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din Moldova.

Colecţiile bibliotecilor cuprind următoarele categorii de documente: cărţi, publicaţii periodice, manuscrise, microformate, documente cartografice, documente de muzică tipărite, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material. Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii.

Titlul descrie un document ce constituie un articol separat, cu titlu distinct, indiferent dacă este editat într-un singur volum /unitate fizică şi indiferent de numărul de copii deţinute de bibliotecă.

Cărţi şi periodice tipărite (legate):

 • Cărţile tipărite sînt documente, neseriale, formate prin asamblarea foilor.
 • Periodicele sunt publicaţii seriale cu acelaşi titlu apărute la intervale regulate sau nu, în cursul unei perioade care nu este delimitată dinainte. 
  Publicaţiile seriale sunt documente tipărite sau nu, care apar în fascicule succesive într-o perioadă, indiferent de periodicitatea acestuia.

Cărţile şi periodicele tipărite (legate) trebuie numărate ca şi volum. Periodicele şi ziarele nelegate trebuie numărate ca şi cum ar fi legate. Un volum cuprinde toate numerele unei publicaţii dintr-un an.

Utilizator înregistrat - persoană sau organizaţie înscrisă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. Persoana sau organizaţia se consideră înscrisă, dacă aceasta s-a înregistrat în cursul anului de referinţă (nou înscris) şi a utilizat colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii în anul/anii precedent(ţi) anului de referinţă.

In această categorie se cuprinde persoana sau organizaţia care şi-a vizat permisul de intrare la bibliotecă (permisul de intrare este valabil pe o perioadă de timp determinată). Ex: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani;

Numărul de utilizatori ce revine unei biblioteci – numărul total al utilizatorilor serviciilor bibliotecii raportat la numărul bibliotecilor care au funcţionat în anul de referinţă.

Utilizator activ este persoana sau organizaţia care în cursul anului de referinţă a utilizat serviciile şi facilităţile bibliotecii.

Numărul de volume ce revine unui utilizator – reprezintă numărul volumelor existente în bibliotecă raportat la numărul total al utilizatorilor bibliotecii, în anul de referinţă.

Împrumut – reprezintă împrumutul direct al unui document pentru a fi utilizat în interiorul sau în afara bibliotecii. Împrumuturile cuprind şi prelungirile şi împrumuturile pe loc şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor.

Vizită la bibliotecă (frecvenţa) – reprezintă numărul de utilizatori care vizitează biblioteca pe parcursul unui an, fie direct sau de la distanţă.

Total personal reprezintă numărul total de salariaţi angajaţi la sfârşitul anului calendaristic, în echivalent normă întreagă.

Muzeul este instituţia publică de cultură, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării sau recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Colecţia este un ansamblu de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Muzeele şi colecţiile publice se clasifică după următoarele criterii:

1) natura bunurilor culturale existente în patrimoniul lor:

 • de istorie - muzee (colecţii publice) care au în patrimoniu bunuri mobile sau imobile cu caracter istoric, comemorativ, documentar (arhive, referitoare la personalităţi istorice), militar, antic, etc.;
 • de etnografie - muzee (colecţii publice) care expun materiale referitoare la: cultură, structuri sociale, credinţe, costume naţionale, arte tradiţionale, etc.;
 • ţinutal – muzee (colecţii publice) sau monumente ale naturii consacrate subiectelor care se raportează la istoria ţinutului natal ;
 • memorial - muzee (colecţii publice) care au în patrimoniu bunuri mobile sau imobile cu caracter comemorativ;
 • de artă - muzee (colecţii publice) care deţin bunuri mobile sau imobile consacrate artelor frumoase şi artelor aplicate, inclusiv colecţiile muzeale din mănăstiri şi biserici. In acest grup se cuprind muzeele de sculptură, galeriile de pictură, muzeele de fotografie şi film, monumente, inclusiv galeriile de expoziţii care depind de biblioteci, centrele de arhive;
 • de literatură - muzee (colecţii publice) care expun materiale privind istoria literară
 • mixte – muzee (colecţii publice) care deţin un ansamblu divers de bunuri culturale.

Vizitator persoană care vizitează un muzeu, colecţie publică, expoziţie.

Numărul de vizitatori ai muzeelor la 1000 locuitori – vizitatori ai muzeelor raportat la populaţia din anul de referinţă.

După profilul repertoriului, instituţiile de spectacole şi concerte se clasifică astfel:

Instituţiile de spectacole şi concerte sunt unităţi de cultură, proprietate publică sau privată, aflate în serviciul societăţii cu rol de educare şi recreare, precum şi de promovare a valorilor cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional. Acestea prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăţi, de circ, de păpuşi sau de marionete, precum şi concertele, indiferent de gen, sau orice tip de reprezentaţie prezentate direct publicului.

Instituţiile de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formaţiuni instrumentale, corale sau vocal-instrumentale, care deţin un ansamblu artistic permanent, capabil să susţină activitatea unei stagiuni de concerte.

Spectacol reprezentaţie dramatică, de păpuşi şi marionete, lirică, folclorică, coregrafică, de varietăţi, de divertisment, instrumentală, vocal-instrumentală, circ şi concerte.

Spectatorpersoană care vizionează /audiază un spectacol sau concert.

Numărul spectatorilor la spectacole sau concerte la 1000 locuitori – numărul spectatorilor/ care au vizionat sau audiat spectacole sau concerte, raportat la populaţia din anul de referinţă.

Locuri în sala de spectacole – capacitatea sălii proprii (permanente) a instituţiei de spectacole şi concerte.

Personalul instituţiei de spectacole şi concerte cuprinde personalul de specialitate artistică.

Publicaţiile seriale (ziare, reviste şi alte publicaţii periodice) sunt publicaţiile imprimate, editate în ţară şi oferite publicului.

Numărul de titluri se referă la totalul publicaţiilor seriale (ziare, reviste şi alte publicaţii periodice) existente la sfîrşitul anului.

Tirajul anual reprezintă numărul total al exemplarelor de ziare, reviste şi alte publicaţii periodice tipărite într-un an calendaristic (12 luni) şi care au fost vîndute (direct sau prin abonamente) şi nevîndute; la acestea se adaugă cele distribuite gratuit în ţară sau în străinătate.

Numărul titlurilor ziarelor editate la 1000 locuitori – numărul titlurilor ziarelor editate, raportat la populaţia din anul de referinţă.

Numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate la 1000 locuitori – numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate, raportat la populaţia din anul de referinţă.

Sport

Construcţiile sportive, centrele de cul­tură fizică şi de întremare a sănătăţii sunt prevă­zute pentru activităţile didactice şi de antrenament, de întremare a sănătăţii şi pentru com­peti­ţii. Sunt amplasate aparte sau fac parte din com­ple­xe, corespund regulamen­telor de competi­ţii pe genuri de sport şi sunt înregistrate de di­rec­ţiile (secţiile) pen­tru învăţământ, tineret şi sport (paşa­por­tizate sau cu fişe speciale).

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40852 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran