RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.10.2022
Prima /
Ocrotirea sănătăţii
Versiune tipar
 

Resursele sistemului de sănătate

Spital public - reprezintă instituţia medico-sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care prestează servicii medicale specializate în condiţii de staţionar. Spitalele publice includ spitalele subordonate Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și spitalele din subordinea altor Ministere şi autorităţi publice centrale.

Spital privat - spital organizat ca persoană juridică de drept privat. Instituţiile medico-sanitare înfiinţate în cadrul unor organizaţii nonguvernamentale sau al unor societăţi comerciale, care acordă servicii medicale spitaliceşti în condiţiile legii se echivalează cu spitalele private.

Instituţiile de asistenţă medicală de urgenţă acordă asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi transportarea medicală asistată la apelul pacientului, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii şi în timpul transportării până la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare, inclusiv în situaţii de crize, pe întreg teritoriul republicii.

Instituţii de asistenţă medicală primară - instituţiile ce furnizează servicii medicale primare acordate de către medicul de familie către pacienţii înscrişi pe lista proprie, în baza cererii depuse conform principiului de liberă alegere, indiferent de statutul persoanei (asigurată sau neasigurată), inclusiv din alte instituţii în caz de urgenţe medico-chirurgicale, sau alte situaţii justificate din punct de vedere medical. Asistența medicală primară se acordă în Centre ale Medicilor de Familie, Centre de sănătate, inclusiv autonome, Oficii ale Medicului de Familie, Oficii de Sănătate (Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 695 din 13.10.2010).

Instituții de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu - instituții în care se acordă asistență specializată de ambulator şi servicii medicale în condiţii de staţionar de către medicul specialist de profil împreună cu personalul medical mediu.

Întreprinderi individuale de ambulator - instituţiile private, care prestează servicii medicale în condiţii de ambulatoriu-servicii de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulatoriu.

Farmacie - întreprindere farmaceutică, parte componentă a sistemului de sănătate, cu drept şi obligaţiune de acordare a asistenţei cu medicamente, cu alte produse farmaceutice şi de prestare a altor servicii farmaceutice orientate spre beneficiul populaţiei.

Personal medical - numărul de medici sau personal medical mediu, în perioada de referinţă.

Morbiditatea, dizabilitatea şi spitalizarea

Morbiditatea populației - reprezintă totalitatea cazurilor de îmbolnăvire înregistrate pe parcursul anului, la adresarea în instituția medico-sanitară sau în timpul examenului profilactic.

Rata morbidităţii se determină ca raportul dintre numărul bolnavilor şi numărul mediu anual al populaţiei.

Pentru prelucrarea statistică a datelor privind morbiditatea populaţiei se aplică Clasificarea internaţională a maladiilor şi a problemelor de sănătate înrudite, revizia X, care asigură comparabilitatea informaţiilor privind morbiditatea.

Incidenţa printr-o anumită boală reprezintă numărul de persoane, care dezvoltă o anumită boală pentru prima dată, înregistrate de către o instituţie medico-sanitară, în perioada de referinţă.

Prevalenţa printr-o anumită boală reprezintă numărul total de persoane, care dezvoltă o anumită boală pentru prima dată (caz nou) și al persoanelor înregistrate anterior (caz vechi) cu o anumită boală, de către o instituţie medico-sanitară, în perioada de referinţă.

Rata incidenţei generale prin boli reprezintă frecvenţa cazurilor noi a tuturor bolilor, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, în rândul populaţiei, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata prevalenţei generale prin boli reprezintă frecvenţa cazurilor noi a tuturor bolilor, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară şi a cazurilor vechi (înregistrate anterior), în rândul populaţiei, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Dizabilitate - termen generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei personali).

Dizabilitate primară - stabilirea gradului de dizabilitate pentru prima dată în anul de referință, în urma expertizării capacităților vitale, de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Dizabilitate repetată - reâncadrarea în grad de dizabilitate după expertizarea repetată a capacităţilor vitale, pentru aprecierea reabilitării sau agravării stării de sănătate a persoanei, în anul de referință, de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Dizabilitate fără termen de reexpertizare – stabilirea gradului de dizabilitate fără termen de reexpertizare, de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. La copii, dizabilitatea fără termen de reexpertizare este stabilită doar pentru perioada de până la 18 ani.

Rata dizabilității primare reprezintă frecvenţa de îmbolnăviri care întrerup total sau parţial capacitatea de muncă, caz nou, înregistrat pentru prima dată în anul de referinţă, la 10 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata dizabilitatății primare a copiilor în vârstă de până la 18 ani reprezintă frecvenţa copiilor cu vârsta 0 -17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilitate, caz nou, la 1000 copii cu vârsta 0-17 ani 11 luni 29 zile, într-un spaţiu şi timp dat.

Numărul mediu de vizite la 1 locuitor/an reprezintă numărul vizitelor populației la medici, inclusiv în scop profilactic, precum și numărul vizitelor efectuate de medici la domiciliu, raportat la numărul mediu anual al populaţiei.

Durata medie de spitalizare a bolnavului la un pat reprezintă numărul de zile/pat de spitalizare raportat la numărul de bolnavi externați.

Letalitatea reprezintă frecvenţa persoanelor decedate în staţionar raportat la numărul bolnavilor externaţi (inclusiv persoanele decedate) din instituţia medico-sanitară dată, într-un spaţiu şi timp dat.

Numărul intervenţiilor chirurgicale reprezintă numărul de intervenţii chirurgicale efectuate bolnavilor externaţi (inclusiv persoanelor decedate) din secţiile chirurgicale, într-un spaţiu şi timp dat.

Ponderea copiilor vaccinați reprezintă numărul copiilor cuprinși cu vaccinuri preventive, după tipul vaccinului, raportat la numărul total de copii aflați la evidență, exprimat la 100 %.

Rata întreruperilor de sarcină reprezintă numărul întreruperilor de sarcină la femei raportat la 1000 copii născuţi-vii.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47005 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran