RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.02.2020
Prima / Formulare statistice 2018
Investiţii, construcţii şi fondul locativ
Versiune tipar
 

Precizări metodologice referitor la întocmirea rapoartelor statistice: 1-CC, CONS TS1-fondul locativ, 2-INV, 2-INV anual

Investiţii

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 2-INV "Cu privire la investiţii"

disponibil și pe e-Raportare

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.

Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile incluse în cercetare.

Nr. 2-INV anual "Cu privire la investiţii"

disponibil și pe e-Raportare

anual, până la data de 1 aprilie după anul de referinţă 

Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către entităţile, indiferent de genul de activitate, care realizează investiţii în active imobilizate.

Construcţii

Nr. 1-CC "Activitatea de construcţii realizată în antrepriză"

disponibil și pe e-Raportare

anual, pînă la data de 1 aprilie după anul de referință

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică pînă la data de 1 aprilie după anul de referinţă de către întreprinderile cu genul principal de activitate "Construcţii".

Nr. 9-CC "Preţurile în construcţii"

trimestrial,

pentru trimestrul I – la 15 martie;
pentru trimestrul II – la 15 iunie;
pentru trimestrul III – la 15 septembrie;
pentru trimestrul IV – la 15 decembrie.

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate "Construcţii", conform listei stabilite de BNS.

Nr. 1-AC "Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri" trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organu-lui teritorial pentru statistică de către organele administraţiei publice locale (or-ganul de arhitectură şi urbanism) (chestionarele pe localităţile urbane şi rurale).
CONS TS "Indicatorii pe termen scurt în construcţii" 

disponibil și pe e-Raportare
trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate "Construcţii" incluse în cercetare

Fond Locativ

Nr. 1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către autorităţile administraţiei publice locale.

Nr. 1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"

trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare
perioadei de raportare

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către autorităţile administraţiei publice locale.

Nr. 1-fondul locativ "Cu privire la fondul locativ"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raportAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către autorităţile administraţiei publice locale; persoanele juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ în localitățile urbane şi rurale; Agenţia Servicii Publice.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65579 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran