RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.09.2020
Prima / Consiliul Național pentru Statistică
Consiliul Național pentru Statistică
Versiune tipar
 

Consiliul Național pentru Statistică este instituit şi funcţionează în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială şi Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică.

Consiliul Național pentru Statistică este un organ consultativ în domeniul statisticii, creat pe lîngă Guvern în scopul dezvoltării strategice și al promovării statisticii oficiale. 

Consiliul este format din 11 membri dintre care trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii, un reprezentant al mediului academic, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale, un reprezentant al patronatelor și un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.

Consiliul are următoarele atribuţii de bază

 • formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
 • avizează proiectul strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi proiectele programelor de lucrări statistice;
 • stabilește direcțiile strategice cu privire la dezvoltarea statisticii oficiale şi creează condiţii necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerinţe ale utilizatorilor;
 • monitorizează realizarea programelor statistice şi activitatea de planificare strategică;
 • evaluează respectarea principiilor statisticii oficiale şi consultă pe marginea problemelor constatate;
 • promovează concepte, metode, modele, tehnici și instrumente avansate pentru activitatea statistică prin care se asigură calitatea informațiilor statistice furnizate pe plan național și internațional;
 • semnalează disfuncționalitățile din cadrul sistemului statistic național și formulează recomandări pentru prevenirea și corectarea acestora;
 • propune măsuri pentru respectarea reglementărilor stabilite în Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială referitor la caracterul confidențial al informației statistice; 
 • contribuie la soluționarea problemelor ce țin de accesul la date administrative; 
 • adoptă decizii cu caracter consultativ privind organizarea, dezvoltarea și promovarea statisticii oficiale. 

Consiliul este condus de președinte, reprezentat de directorul general al Biroului Naţional de Statistică și se întrunește semestrial în ședințe ordinare şi, după caz, la iniţiativa președintelui sau a majorității simple a membrilor.

 

Componenţa nominală a Consiliului Național pentru Statistică

 • Directorul general al Biroului Nașional de statistică, președinte al Consiliului
 • Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, vicepreședinte al Consiliului
 • Consultantul principal, Biroul Național de Statistică, secretar al Consiliului
 • Directorul general adjunctal Biroului Naţional de Statistică
 • Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor
 • Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 • Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
 • Șefa Departamentului econometrie și statistică economică, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
 • Președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
 • Reprezentantul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”

 
Noutăți
28.03.2019
Ședința Consiliului Național pentru Statistică a fost astăzi convocată la BNS
Astăzi, 28 martie curent, Consiliul Național pentru Statistică s-a convocat în prima sa ședință în noua componență conform Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică aprobată în anul 2018. Ședința a fost prezidată de către directorul general al Biroului Național de Statistică care este și președintele Consiliului, dl Vitalie Valcov.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38168 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran