RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2020
Prima /
Ocrotirea sănătăţii
Versiune tipar
 

Demografie

Mortalitatea infantilă reprezintă număr de decese a copiilor în vîrstă sub 1 an exprimat la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Mortalitatea copiilor în vârstă sub 5 ani reprezintă număr de decese a copiilor în vîrstă sub 5 ani exprimat la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Mortalitatea maternă reprezintă numărul de decese materne, exprimat ca raport la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata mortalităţii populaţiei generale după principalele cauze de deces reprezintă numărul total de decedaţi după principalele cauze de deces conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, la 100 mii locuitori.

Naşteri asistate de către personal medical calificat reprezintă naşterile asistate de către personal medical calificat (medic, sora medicală, etc.).

Morbilitatea, invaliditatea şi spitalizarea

Incidenţa prin o anumită maladie reprezintă frecvenţa cazurilor noi, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, într-o populaţie, într-un spaţiu şi timp dat.

Prevalenţa prin o anumită maladie reprezintă frecvenţa cazurilor noi, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară şi a cazurilor vechi (înregistrate anterior), într-o populaţie, un spaţiu şi timp dat.

Rata incidenţei generale reprezintă frecvenţa cazurilor noi de maladii, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata prevalenţei generale reprezintă frecvenţa cazurilor noi de maladii, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară şi a cazurilor vechi (înregistrate anterior), într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Structura incidenţei generale reprezintă numărul de maladii caz nou după principalele nozologii conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, exprimat la 100 maladii total caz nou, %.

Structura prevalenţei generale reprezintă numărul de maladii caz nou şi caz vechi, după principalele nozologii conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, exprimat la 100 maladii total cazuri, %.

Morbiditatea populaţiei se caracterizează prin numărul bolnavilor depistaţi (sau luaţi sub supraveghere de ambulator) pe parcursul anului, la adresarea în instituţia medico-sanitară sau în timpul examenului profilactic. Incidența se înregistrează la stabilirea diagnosticului bolnavului pentru prima dată în viaţă. Prevalența a populaţiei – numărul total de bolnavi înregistraţi pe parcursul anului, atât bolnavi cu diagnosticul stabilit pentru prima dată, precum şi cei care s-au adresat repetat cu boala respectivă.

Rata morbidităţii se determină ca raportul dintre numărul bolnavilor şi numărul mediu anual al populaţiei.

Pentru prelucrarea statistică a datelor privind morbiditatea populaţiei se aplică Clasificarea internaţională a maladiilor şi a problemelor ce ţin de sănătate, revizia X, care asigură comparabilitatea informaţiilor privind morbiditatea şi mortalitatea.

Dizabilitatea se califică ca înrăutăţirea stării sănătăţii, însoţită de dereglarea stabilă a funcţiilor organismului, condiţionată de maladii, consecinţe ale traumelor sau defecte, care conduce la limitarea activităţii vitale a omului şi la necesitatea de protecţie socială a acestei persoane.

Dizabilitatea primară reprezintă frecvenţa de îmbolnăviri care întrerup definitiv capacitatea de muncă, total sau parţial, caz nou, înregistrat pentru prima dată în anul de referinţă , într-o populaţie, la 10 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr mediu de vizite la 1 locuitor în an reprezintă numărul de vizite la medici, ce au fost făcute de locuitori, exprimat la numărul mediu anual al populaţiei stabile.

Dizabilitatea copiilor în vârstă de până la 18 ani reprezintă frecvenţa copiilor cu vârsta 0 -17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilităţi, caz nou, la 1000 copii cu vârsta 0 -17 ani 11 luni 29 zile, într-un spaţiu şi timp dat.

Nivel de spitalizare a bolnavilor reprezintă frecvenţa internărilor în staţionar, la 100 locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Letalitatea reprezintă frecvenţa persoanelor decedate în staţionar, la numărul bolnavilor externaţi plus decedaţi în instituţia medico-sanitară dată, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr intervenţii chirurgicale reprezintă numărul de intervenţii chirurgicale efectuate bolnavilor externaţi şi plus decedaţi din secţiile chirurgicale, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr bolnavi internaţi în staţionar reprezintă frecvenţa internărilor în staţionar, într-un spaţiu şi timp dat.

Durata medie de spitalizare a bolnavului la un pat reprezintă numărul mediu de zile petrecute de 1 bolnav la 1 pat.

Număr întreruperi de sarcină total reprezintă frecvenţa întreruperilor de sarcină la femei de vârstă fertilă la 1000 copii născuţi – vii.

Resursele sistemului de sănătate

Spital public- reprezintă instituţia medico-sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care prestează servicii medicale specializate în condiţii de staţionar (proiectul Legii spitalelor).

Instituţii de asistenţă medicală de urgenţă acordă asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi transportarea medicală asistată la apelul pacientului, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii şi în timpul transportării pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare, inclusiv în situaţii de crize, pe întreg teritoriul republicii.

Instituţii de asistenţă medicală primară reprezintă instituţiile de asistenţă medicală primară ce furnizează servicii medicale primare către pacienţii înscrişi pe lista proprie, în baza cererii depuse conform principiului de liberă alegere, indiferent de statutul persoanei (asigurată sau neasigurată), inclusiv din alte instituţii în caz de urgenţe medico-chirurgicale, sau alte situaţii justificate din punct de vedere medical. (Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 695 din 13.10.2010).

Întreprinderi individuale de ambulatoriu reprezintă instituţiile, care prestează servicii medicale în condiţii de ambulatoriu – servicii de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulatoriu. Centrele Medicilor de familie, Centrele de Sănătate, Oficiile Medicilor de Familie, Oficiile de Sănătate, Secţiile consultative. 

Personal medical - reprezintă numărul de medici sau personal medical mediu, în perioada de referinţă;

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran