RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Metadate
Industrie
Versiune tipar
 

Producţia industrială reprezintă:

 • rezultatul direct şi util al proceselor de extragere a materiilor prime şi materialelor existente în natură;
 • rezultatul prelucrării primare a produselor agricole şi silvice;
 • rezultatul prelucrărilor executate ulterior asupra produselor industriale; 
 • lucrările de restabilire a parametrilor tehnici şi calitativi iniţiali ai produselor industriale (cum ar fi: lucrările de reparaţii, de întreţinere etc.).

Producţia industrială este compusă din produse finite, semifabricate şi lucrări (servicii) cu caracter industrial destinate investiţiilor, consumului populaţiei, exportului, consumului intern productiv şi altor necesităţi ale economiei naţionale, identificate printr-un cod al nomenclatorului PRODMOLD-2013.

Produse finite sunt considerate produsele ale căror prelucrare a avut loc în cadrul întreprinderii (au parcurs integral procesul tehnologic) şi corespund standardelor sau condiţiilor tehnice prevăzute în contract. În statisticile industriale produsele sînt exprimate cantitativ şi valoric.

Produsele finite pot fi fabricate şi în antrepriză, adică de cîţiva executori. În special, în cazul, cînd o întreprindere (clientul) comandă producţie şi pune la dispoziţie gratuit materiale către o altă întreprindere, care efectiv execută procesul de producţie iar ulterior aceasta returnează produsul finit clientului.

În vederea evitării dublei raportări, întreprinderea care efectiv a realizat procesul de producţie şi a obţinut produsul finit raportează indicatorul privind volumul fizic de producţie a acestui produs (buc., t, m, etc.) şi valoarea procesului de producţie (costurile suportate de producător) în preţuri curente, adică fără valoarea materialelor clientului puse de acesta la dispoziţie gratuit.

În acest caz clientul care comandă producţia raportează doar indicatorul valoric „Venituri din vînzări” (Cifra de afaceri), care va include toate costurile aferente fabricării produsului (preţul integral), inclusiv costul materiei prime, costul serviciului de prelucrare (de fabricare a produsului), comandat şi achitat producătorului, alte costuri.

Lucrările (serviciile) cu caracter industrial sunt cele executate de agenţii economici în cadrul unor acţiuni de cooperare, în care nu se prevăd transformări esenţiale ale formei produselor supuse prelucrării. Sunt raportate numai acele lucrări care sînt executate pentru terţi sau pentru alte sectoare neindustriale ale întreprinderii.

Lucrările cu caracter industrial se grupează în principal în:

 • lucrări (servicii) industriale executate asupra unor produse (puse la dispoziţia executantului de către beneficiar gratuit), care nu modifică forma produsului, reprezentând parte (operaţie) din cadrul proceselor tehnologice (spre exemplu, vopsire, poleire, etc.);
 • lucrări de întreţinere şi reparaţii care au drept scop restabilirea parametrilor tehnici şi calitativi ai maşinilor şi utilajelor.

Nu se cuprind în producţia industrială următoarele activităţi asemănătoare cu procesele industriale, dar care sînt incluse în alte sectoare de activitate decît cele industriale:

 • asamblarea prefabricatelor pe şantier, a părţilor componente pentru poduri şi rezervoare de apă, construirea de spaţii de depozitare din elemente metalice, de căi ferate şi instalaţii de semnalizare, instalaţii şi reţele de termoficare, reţele electrice, precum şi lucrările de minare pentru exploatarea carierelor, acestea fiind parte din secţiunea F „Construcţii”;
 • repararea şi întreţinerea maşinilor de birou, a calculatoarelor – se includ în clasa 9511 “Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice”;
 • repararea de bunuri casnice şi de autovehicule – se include în activitatea 952 “Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc”, precum şi în grupa 452 “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” sau în clasa 4540 “Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor”;
 • vulcanizarea camerelor de aer (anvelopelor) – este inclusă în activitatea 4520 “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, exclusiv repararea autovehiculelor executată în întreprinderi specializate (industriale) şi respectiv în activitatea 4540 “Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor”;
 • îmbutelierea şi etichetarea băuturilor – sînt incluse în clasa 4634 “Comerţ cu ridicata al băuturilor” dacă sânt executate ca părţi ale activităţii de vânzare–cumpărare cu ridicata sau în clasa 8292 “Activităţi de ambalare” – dacă sînt executate pe bază de taxă sau contract de către o întreprindere specializată în activitatea dată.

De asemenea nu se include în valoarea producţiei industriale:

 • costul articolelor şi lucrărilor industriale, care nu corespund standardelor, condiţiilor şi documentaţiei tehnice;
 • costul materialelor, semifabricatelor şi articolelor cumpărate şi revândute fără a fi prelucrate la întreprinderea respectivă;
 • costul deşeurilor industriale, care reprezintă resturile de materie primă iniţială (bucăţi, aşchii etc.) cît şi bucăţile de stofe la cântar etc. Dacă înainte de a fi livrate deşeurile sînt spălate, sortate, ambalate, în valoarea producţiei se include doar costul lucrărilor de pregătire către vânzare efectuate cu forţele proprii;
 • costul producţiei de fabricare proprie, care a fost supusă analizelor de laborator sau cercetărilor selective, dacă în rezultat această producţie a devenit inutilizabilă.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45384 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran