RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.04.2020
Prima / Recensămîntul general agricol
Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli. Tipologia și dimensiunea exploatațiilor agricole
Versiune tipar
 

Recensămîntul General Agricol efectuat în anul 2011 (RGA 2011) oferă informații detaliate necesare fundamentării strategiei de modernizare şi dezvoltare a agriculturii în general, cît și unei largi palete de utilizatori din diverse domenii de cercetare sau de interes public.

În cadrul lucrărilor postrecensămînt  au fost elaborate:

 1. Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli, care include toate exploatațiile agricole ale sectorului agricol din Republica Moldova

Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli (RSPA) a fost creat în colaborare cu experţii ai Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în baza rezultatelor primului Recensămînt General Agricol din anul 2011 şi reprezintă un spectru amplu al tuturor producătorilor agricoli din Republica Moldova.

RSPA este un registru statistic, specializat pentru domeniul agricol, care include 902 214 exploataţii agricole, cercetate în cadrul Recensămîntului General Agricol – 2011.

Totodată, RSPA reprezintă baza de eşantionare pentru cercetările satistice selective în agricultură, în care o componentă principală o constituie eşantionul reprezentativ.

Scopul principal al RSPA constă în întreţinerea bazei de date cu indicatori principali ai exploataţiilor agricole prin actualizări periodice din diferite surse.

Obiectivele RSPA prevăd armonizarea în concordanţă cu  recomandările naţionale şi internaţionale, pentru asigurarea calităţii datelor rezultate din cercetările statistice curente şi îmbunătăţirea RSPA prin configurarea unui sistem de actualizare performant, pentru utilizarea surselor statistice, administrative, precum şi a legăturii  cu Registrul Animalelor şi Registrul Digital Agricol dezvoltate de Centrul Informaţional Agricol.

În RSPA sunt incluse două tipuri de caracteristici:

a. Caracteristici generale, care includ:

 • Caracteristicile de identificare: numele şi adresa exploataţiei, statutul juridic, codul fiscal/codul unic de identificare pentru unitatea cu personalitate juridică, codul numeric personal al capului exploataţiei pentru exploataţia agricolă individuală, raionul si regiunea;
 • Caracteristicile demografice: informaţii legate de înfiinţarea sau încetarea activităţii exploataţiilor agricole;
 • Caracteristicile economice: dimensiunea economică.

b. Caracteristici agricole:

 • Suprafaţa totală, terenuri în cîmp, loturi de pe lîngă casă şi grădini, suprafaţa agricolă utilizată, terenul arabil, livezi, nuci, plantaţiile de arbuşti fructiferi, plantaţiile viticole, păşuni, ciupercării, efectivele de animale pe principalele specii (bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, iepuri, albine, animale de blană).

În cadrul unei înregistrări in RSPA sunt prevăzute următoarele componente:

 1. Cheia unică de identificare a RSPA este codul CSID – unic, asociat fiecărei exploatatii agricole.
 2. Datele dinamice, structurate pe două module SUPRAFEŢE şi ANIMALE - sunt informaţiile care fac posibile crearea, actualizarea şi înlocuirea pe parcursul procesului de management al RSPA.
 3. Datele relaţionale constau dintr-un cod sau cheie de legătură – CUIIO, codul fiscal / CUI / CNP - care formează un sistem relaţional pentru înregistrările din RSPA in cadrul legăturii cu alte surse (anchete, registre).

Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli este realizat conform următoarelor principii ce răspund de scopurile pentru care a fost creat şi anume:

 1. Să asigure cadrul de eşantionare pentru toate anchetele statistice;
 2. Să asigure date la zi în perioada intercensitară;
 3. Să poată fi actualizat din diverse surse;
 4. Să ofere informaţii diverse, la cerere sau alte situaţii.

În vederea creşterii performanţelor RSPA, este necesar  de a completa registrul cu datele de identificare personale şi unice ale producătorilor agricoli, ceea ce va fi posibil de realizat la efectuarea următorului Recensămînt General Agricol runda 2020. Completarea menţionată va permite utilizarea mai eficientă a RSPA şi conectarea lui la registrele existente ale Centrului Informaţional în Agricultură.

Anexă:

 • Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli în Republica Moldova (manual de utilizare)

 

2. Tipologia și dimensiunea exploatațiilor agricole, care este o clasificare unitară a acestora, în funcție de dimensiunea economică și tipul de activitate agricolă. Această clasificare permite analiza caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole și a rezultatelor lor economice bazate pe:

 • tipul activităţii agricole
 • dimensiunea economică a acestora
 • conceptul de Producție Standard (Standard Output – SO ” coeficienții SO”) al diverselor tipuri de producție agricolă (pentru Republica Moldova au fost utilizați coeficienții SO ai României).

Tipul de activitate agricolă  a unei exploatații agricole se stabilește în funcție de contribuția relativă a Producției Standard corespunzătoare diferitelor culturi sau specii de animale la Producția Standard totală a acesteia.

Producţia standard (Standard Output - SO), a unei activităţi agricole (în sectorul vegetal sau animal) reprezintă valoarea medie exprimată în unităţi monetare (lei sau euro) a producţiei brute, determinate pe baza preţurilor la poarta fermei. SO exclude plăţile directe, taxa pe valoarea adăugată şi impozitele pe produse. SO se determină cu ajutorul valorilor medii de bază, calculate pe o perioadă de referinţă de 5 ani. SO se determină pentru fiecare regiune, pentru fiecare cultură sau specie de animal cercetate prin ancheta structurală în agricultură.

Dimensiunea economică a exploatație reprezintă valoarea SO totale a exploataţiei agricole, exprimată în euro, corespunzătoare sumei SO calculate pentru fiecare dintre produsele vegetale sau animale obţinute în exploataţia respectivă, pe o perioadă de un an calendaristic sau an agricol.

În perioada inter censitară, coeficienții SO sunt actualizaţi cu ocazia fiecărei ASA noi. Actualizarea se face fie prin:

Metoda „observaţiei directe", Metoda de „actualizare" pentru aducerea la zi a valorilor SO.

Mărimea economică a unei exploataţii este egală cu SO-ul său total. Fiecare hectar sau cap de animal existent in exploataţie se înmulţeşte cu coeficientul SO corespunzător, rezultatul pentru fiecare caracteristică este SO-ul individual al caracteristicii.

Suma SO-urilor individuale este mărimea economică a exploataţiei. Prin urmare, mărimea economică a exploataţiei depinde de structura sa (numărul de hectare şi animale), precum şi de coeficienţii SO aplicaţi în regiunea în care este situată exploataţia. Cu alte cuvinte, mărimea economică a unei exploataţii corespunde producţiei potenţiale a unui fermier, de pe terenul şi de la efectivele sale de animale, dintr-o regiune dată.

Anexe:

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
85116 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran