RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Formulare statistice 2009
Agricultura şi mediul înconjurător
Versiune tipar
 

Agricultura

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-ACHIZ "Achiziţionarea producţiei vegetale"

anual, pînă la data de 6 decembrie şi 15 februarie

Prezintă întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale organului teritorial pentru statistică.

Nr.2-ACHIZ "Achiziţionări a producţiei animaliere"

anual, pînă la data de 6 decembrie şi 15 februarie

Prezintă întreprinderile (organizaţiile) de colectări şi de prelucrare a producţiei animaliere organului teritorial de statistică.

Nr.2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

de 2 ori pe an , la data de 5 iunie şi 4 decembrie

Prezintă la organul teritorial pentru statistică întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Nr.4-agr "Totalurile semănatului pentru recoltă"

anual, pînă la data de 6 iunie

Prezintă la organul teritorial pentru statistică, întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Nr.4-AGR.(GT) "Totalurile semănatului pentru recoltă în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)"

anual, la data de 6 iunie

Prezintă la organul teritorial pentru statistică, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de la 10 ha pînă la 50 ha.

Nr.5c-agr "Consumurile şi cheltuielile întreprinderii"

de 3 ori pe an , pănă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare

Prezintă întreprinderile cu tipul principal de activitate „Agricultura” şi „Piscicultura”, care utilizează pentru ţinerea contabilităţii sistemul complet şi simplificat al partidei duble, organului teritorial pentru statistică de trei ori pe an: pe 3, 6 şi 9 luni.

Nr.6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) la 1 ianuarie 2009"

anual, la data de 2 februarie

Prezintă primăriile satelor (comunelor), oraşelor la organul teritorial de statistică.

Nr.6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

o dată pe an , la data de 6 iunie

Prezintă primăriile satelor (comunelor) la organul teritorial de statistică.

Nr.7-agr. "Recolta roadei, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble"

de 7 ori pe an , la 2 iulie, 3 august, 3 septembrie, 3 octombrie, 3 noiembrie, 3 decembrie, 24 decembrie

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), la organul teritorial de statistică.

Nr.9-agr. "Introducerea îngrăşămintelor chimice şi naturale sub roadă"

anual, pînă la data de 7 decembrie

Prezintă întreprinderile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste) organului teritorial de statistică.

Nr.14 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri)"

trimestrial, la a 7-a zi lucrătoare din lunile martie, iunie, septembrie, decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respective

Prezintă primăriile satelor (comunelor), oraşelor, organului teritorial de statistică.

Nr.21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"

trimestrial, conform graficului stabilit

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, organului teritorial de statistică.

Nr.21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"

anual, la data de 25 a anului următor celui raportat

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, organului teritorial de statistică.

Nr.24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

trimestrial, la a 5-a zi lucrătoare a perioadei de raport

Prezintă întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, organului teritorial de statistică.

Nr.24-agr "Starea sectorului zootehnic"

anual, la 15 ianuarie

Prezintă gospodăriile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, organului teritorial de statistică.

Nr.29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată, pe suprafeţele irigate (inutilul a suprima)"

anual, la data de 7 decembrie

Prezintă la organul teritorial de statistică întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatoricojuridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste).

Mediul înconjurător

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-aer "Protecţia aerului atmosferic"

anual, conform graficului stabilit

Prezintă persoanele juridice care au surse staţionare de impurificare a aerului atmosferic organului teritorial pentru statistică.

Nr.1-GEO "Efectuarea lucrărilor de explorări geologice"

anual, conform graficului stabilit

Se prezintă, Direcţiei generale tehnologii informaţionale pe lîngă Biroul Naţional de Statistică de către echipele, expediţiile, întreprinderile, organizaţiile care efectuează lucrări de explorări şi prospectări geologice, indiferent de subordonare şi forma de proprietate.

Nr.1-MA "Consumuri pentru protecţia mediului"

anual, conform graficului stabilit

Prezintă persoanele juridice care desfăşoară activitate economică însoţită de deşeuri poluante şi efectuează cheltuieli de protecţie a mediului, organului teritorial pentru statistică.

Nr.1-OZON "Importul, comercializarea substanţelor şi/sau produselor ce conţin substanţe care distrug stratul de ozon, reglementate prin Protocolul de la Montreal"

anual,

Agenţiei teritoriale ecologice – la 25 ianuarie;
Organului teritorial pentru statistică – la 31 ianuarie, 2 ex.

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile care importă, comercializează SDO şi/sau produse ce conţin SDO, agenţiei teritoriale ecologice şi organului teritorial pentru statistică.

Nr.1-deşeuri toxice "Formarea, utilizarea şi neutralizarea deşeurilor toxice"

anual, conform graficului stabilit

Prezintă persoanele juridice, în activitatea cărora se formează, depozitează, utilizează, neutralizează (lichidează) deşeuri toxice, organului teritorial pentru statistică.

Nr.2-deşeuri "Formarea, utilizarea deşeurilor"

anual, conform graficului stabilit

Prezintă persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, la care se formează, se utilizează, se depozitează sau se livrează deşeuri, organului teritorial pentru statistică.

Chestionare

Denumirea chestionarului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui se prezintă

Chestionarul A "Cercetarea activităţii agricole a micilor producători agricoli"

trimestrial

Organului teritorial de statistică

Chestionarul B "Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole pentru recolta anului 2009 în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)"

cercetare unică – luna iunie

Organului teritorial de statistică

Chestionarul C "Recolta globală obţinută în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), anul 2009"

cercetare unică – luna decembrie

Organului teritorial de statistică

Chestionarul D "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli (cu suprafaţa terenurilor pînă la 10 ha)"

trimestrial

Organului teritorial de statistică

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76518 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran