RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.10.2022
Prima / Formulare statistice 2010
Agricultură
Versiune tipar
 

<>

Agricultură

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-ACHIZ "Achiziţionarea producţiei vegetale"

anual, pînă la data de 6 decembrie şi 15 februarie

Prezintă întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.2-ACHIZ "Achiziţionări a producţiei animaliere"

anual, pînă la data de 6 decembrie şi 15 februarie

Prezintă întreprinderile (organizaţiile) de colectări şi de prelucrare a producţiei animaliere - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

de 2 ori pe an, pînă la data de 5 iunie şi 4 decembrie

Prezintă întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi persoanele fizice - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.4-agr. "Totalurile semănatului pentru recoltă"

anual, pînă la data de 6 iunie

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.4-AGR.(GT) "Totalurile semănatului pentru recoltă în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)"

anual, pînă la data de 6 iunie

Prezintă gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de la 10 ha pînă la 50 ha. - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.5c-agr. "Consumurile şi cheltuielile întreprinderii"

de 3 ori pe an, pănă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare

Prezintă întreprinderile cu tipul principal de activitate „Agricultura” şi „Piscicultura”, care utilizează pentru ţinerea contabilităţii sistemul complet şi simplificat al partidei duble de trei ori pe an: pe 3, 6 şi 9 luni - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) la 1 ianuarie 2010"

anual, pănă la data de 23 februarie

Prezintă primăriile satelor (comunelor), oraşelor - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

o dată pe an, pănă la data de 6 iunie

Prezintă primăriile satelor (comunelor), oraşelor - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.7-agr. "Recolta roadei, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble"

de 7 ori pe an, pănă la data de 1 iulie, 2 august, 1 septembrie, 1 octombrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, 24 decembrie

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste) - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.9-agr. "Introducerea îngrăşămintelor chimice şi naturale sub roadă"

anual, pînă la data de 7 decembrie

Prezintă întreprinderile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste) - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.14 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri)"

trimestrial, pînă la data de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie, 10 decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respective

Prezintă primăriile satelor (comunelor), oraşelor - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.21-VÎNZ. "Vînzarea producţiei agricole"

anual, pînă la data de 25 a anului următor celui raportat

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"

trimestrial, conform graficului stabilit

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.24-agr "Starea sectorului zootehnic"

anual, pînă la data de 20 ianuarie

Prezintă gospodăriile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.24-agr "Starea sectorului zootehnic"

trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportare

Prezintă întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr.29-AGR. "Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată"

anual, pînă la data de 7 decembrie

Prezintă întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste) - Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Formulare specializate privind activitatea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

anual, conform graficului stabilit

Prezintă gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole în folosinţă de la 50 ha pînă la 1000 ha.
Formulare specializate pe activitatea întreprinderilor agricole

anual, conform graficului stabilit

Prezintă întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 1000 ha terenuri agricole şi peste.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46858 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran