RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.01.2020
Prima / Concepte şi definiţii
Statistica gender
Versiune tipar
 

Cota mandatelor deţinute de femei în Parlament – prezintă ponderea numărului mandatelor deţinute de femei în total numărul de deputaţi in Parlamentul Republicii Moldova. Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi.

Procentul de femei în totalul populaţiei – numărul femeilor raportat la numărul total al populaţiei.

Procentul de femei din populaţia activă numărul femeilor economic active raportat la numărul total al populaţiei active.

Ponderea femeilor ocupate în economie pe tipuri de activităţi economice, ponderea femeilor în total populaţia ocupată  pe activităţi economice (secţiuni CAEM ).

Femei-manageri şi înalţi funcţionari în administraţia publică şi unităţile economice şi sociale, proporţia femeilor care deţin funcţii şi ocupaţii, care corespund grupei majore I a Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (armonizat cu ISCO-88) şi cuprind: conducătorii (reprezentanţii) autorităţilor publice de toate nivelurile, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice în numărul total al populaţiei ocupate.

Femei specialişti cu nivel superior de calificare – proporţia femeilor care deţin funcţii şi ocupaţii, care corespund grupei majore II a Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (armonizat cu ISCO-88) în numărul total al populaţiei ocupate.

Ponderea salariul mediu al femeilor în cel al bărbaţilor este calculat ca raport dintre salariul mediu al femeilor şi salariul mediu al bărbaţilor. Reprezintă discrepanţa dintre salariul femeilor şi cel al  bărbaţilor.

Populaţia activă - din punct de vedere economic (sau forţa de muncă) cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în perioada de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.

Tipuri de activităţi economice – sunt clasificate corespunzător Clasificării Activităţilor Economiei Moldovei (CAEM), armonizate cu Clasificatorul UE NACE ver.1.

Salariul mediu (brut) lunar - reprezintă câştigul ce revine în medie unui salariat într-o lună şi se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii (inclusiv premiile sezoniere şi anuale), din profitul net şi alte fonduri la numărul mediu al salariaţilor.

Speranţa de viaţă la naştere – este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vîrste ale unui an de referinţă ar rămîne neschimbate pe parcursul întregii sale vieţi.

Rata de  alfabetizare la adulţi - este calculată ca:

  • raport dintre numărul  populaţiei de 15 ani şi peste, care ştie să scrie şi să citească şi  numărul total de populaţie în vârstă de 15 ani şi peste, înmulţit cu 100 Sursa: Recensământul populaţiei;
  • raport dintre numărul  populaţiei de 15 ani şi peste, absolventă a unei forme de învăţământ de nivel educaţional de cel puţin primar la numărul total de populaţie în vârstă de 15 ani şi peste, înmulţit cu 100 Sursa:  Ancheta forţei de muncă.

Rata de alfabetizare a populaţiei în vîrstă de 15-24 ani -  este calculată ca:

  • ca raport dintre numărul  populaţiei de 15-24 ani, care ştie să scrie şi să citească şi numărul total de populaţie în vîrstă de 15-24 ani;

  • ca raport dintre numărul  populaţiei de 15-24 ani, absolventă a unei forme de învăţământ de nivel educaţional de cel puţin primar la numărul total de populaţie în vârstă de 15-24 ani. Sursa: Ancheta forţei de muncă.

Rata brută de cuprindere într-un nivel de învăţămînt (preşcolar/primar/gimnazial) reprezintă numărul total al copiilor/elevilor cuprinşi în acest nivel de învăţămînt, indiferent de vîrstă, ca raport procentual din populaţia totală de vîrstă oficială corespunzătoare nivelului dat de învăţămînt (într-un anumit an de studii).

Cota întreprinzătorilor -  numărul femeilor/bărbaţilor  raportat la numărul total al întreprinzătorilor. 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45903 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran