RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Concepte şi definiţii
Statistica gender
Versiune tipar
 

Demografie

Speranța de viață la naștere - estimare a numărului de ani pe care-i vor trăi în medie femeile și bărbații născuți în perioada respectivă, dacă în decursul vieții lor nivelul mortalității la fiecare vârstă va rămâne același, cum a fost în anul nașterii.

Speranța de viață la 65 ani - estimare a numărului de ani pe care-i vor trăi în femeile și bărbații cu vârsta de 65 ani, dacă în decursul vieții lor nivelul mortalității pe vârste va rămâne același ca în anul de referință.

Rata de fertilitate la adolescente și femei de vârstă fertilă - numărul copiilor născuți-vii la 1000 femei de o anumită vârstă (în limitele vârstei fertile de 15-49 ani) raportat la numărul total de femei de această vârstă.

Naşteri asistate de către personal medical calificat reprezintă naşterile asistate de către personal medical calificat (medic, sora medicală, etc.) ca procent din numărul total de nașteri în aceeași perioadă.

Participare la luarea deciziilor

Ponderea femeilor și bărbaților deputați în Parlament - numărul de mandate deținute de femei/bărbați raportat la numărul total de mandate în Parlament.

Ponderea femeilor și bărbaților în funcții de ministre/ miniștri - numărul de femei/bărbați care dețin funcții de miniștri raportat la numărul total de funcții de miniștri în Guvern.

Ponderea femeilor și bărbaților în funcție de judecătoare/ judecători - numărul de femei/bărbați care activează în calitate de judecători raportat la numărul total de judecători.

Ponderea femeilor și bărbaților în organele de poliție - numărul de femei/bărbați din cadrul organelor de poliție raportat la numărul total de colaboratori ai organelor de poliție.

Educație

Rata de cuprindere pe nivele de învățământ - numărul de fete/băieți cuprinse(şi) în nivelul respectiv de învăţământ, indiferent de vârstă, raportat la total fete/băieți din grupa oficială de vârstă corespunzătoare nivelului de învăţământ.

Rata de cuprindere în învățământul primar și gimnazial - numărul de fete/băieți cuprinse(şi) în învăţământul primar și gimnazial, indiferent de vârstă, raportat la total fete/băieți din grupa oficială de vârstă corespunzătoare nivelului primar (7-10 ani) și gimnazial (11-15 ani).

Rata de cuprindere în învățământul secundar și terțiar - numărul de fete/băieți cuprinse(şi) în învăţământul secundar și terțiar, indiferent de vârstă, raportat la total fete/băieți din grupa oficială de vârstă corespunzătoare nivelului secundar (16-18 ani) și terțiar (19-23 ani).

Indicele parității de gen - rata de cuprindere a fetelor într-un anumi nivel de învățământ raportat la rata de cuprindere a băieților în nivelul respectiv.

Rata de tranziţie de la învăţămîntul primar la învăţămîntul gimnazial reprezintă raportul dintre numărul de elevi admişi în primul an de studii al învăţământului gimnazial într-un anumit an de studii, exprimat ca raport procentual din numărul de elevi înscrişi în anul terminal al învăţământului primar din anul şcolar anterior.

Absolvent (ă) este elevul (a) sau studentul (a) care a promovat cu succes ultimul an de studii al unei şcoli sau facultăţi.

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional - numărul fetelor/băieților de 18-24 ani cu nivel de educație elementar (scăzut: gimnaziu, școală primară sau fără școală), care nu urmează nici o formă de instruire, raportat la total fete/băieți de 18-24 ani.

Gradul de alfabetizare - numărul fetelor/băieților de 15-24 ani, absolvente(ți) a unui nivel educațional cel puțin primar, raportat la total fete/băieți de 15-24 ani.

Structura populației după nivelul de educație - proporția femeilor/bărbaților de 25-64 ani după nivelul de educație absolvit (scăzut: gimnazial, primar, fără școală primară; mediu: liceal, general, secundar profesional, specialitate; superior: universitar, postuniversitar) în total femei/bărbați de 25-64 ani.

Ponderea femeilor și bărbaților în personalul didactic - numărul femeilor/bărbaților angajați în sistemul de învăţământ, care predau în cadrul procesului educațional și de instruire (cu normă întreagă și parțială) raportat la numărul total de personal didactic.

Ponderea femeilor și bărbaților rectori în universități/instituții de învățământ superior - numărul femeilor/bărbaților în funcții de conducători ai universităților (rectori) raportat la numărul total de rectori.

Sănătate

Rata mortalității generale - numărul de decese ale femeilor/bărbaților raportat la total femei/bărbați, exprimați în decese la 1000 persoane.

Rata mortalității pe principalele cauze de deces - numărul de decese ale femeilor/bărbaților determinate de o anumită cauză, raportat la total femei/bărbați, exprimat în decese la 100 mii persoane.

Rata mortalității materne - numărul femeilor decedate în urma complicațiilor din timpul sarcinii sau nașterii, raportat la numărul total de născuți-vii, exprimat în decese la 100 mii născuți-vii.

Rata mortalității infantile - numărul de decese ale fetelor/băieților sub un an, raportat la numărul total de născuți-vii de sexul respectiv, exprimat în decese la 1000 născuți-vii.

Incidența HIV - numărul de cazuri noi HIV la femei/ bărbați în anul de referință, raportat la total femei/ bărbați, exprimat în cazuri noi la 100 mii persoane.

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței fizice sau sexuale din partea soțului/ partenerului - numărul femeilor de 15-49 ani, care au raportat cel puțin un caz de violență fizică sau sexuală, în ultimele 12 luni, din partea soțului/ partenerului, raportat la numărul total de femei intervievate.

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței fizice sau sexuale din partea altor persoane decât soțul/partenerul - numărul femeilor de 15-49 ani, care au raportat cel puțin un caz de violență fizică sau sexuală, în ultimele 12 luni, din partea altor persoane, raportat la numărul total de femei intervievate.

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței economice din partea soțului/partenerului - numărul femeilor de 15-49 ani, care au raportat cel puțin un caz de violență economică, pe parcursul vieții, din partea soțului/ partenerului, raportat la numărul total de femei intervievate.

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței psihologice din partea soțului/partenerului - numărul femeilor de 15-49 ani, care au raportat cel puțin un caz de violență psihologică, pe parcursul vieții, din partea soțului/ partenerului, raportat la numărul total de femei intervievate.

Abilitare economică

Rata de activitate a populației pe medii - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani și peste active(i) economic (incluzând populația ocupată și șomerii), raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Rata de activitate a populației pe nivele de educație - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani și peste active(i) economic (incluzând populația ocupată și șomerii), raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Rata şomajului - numărul femeilor/bărbaților-șomeri conform criteriilor BIM, raportat la total femei/ bărbați activi de vârsta respectivă.

Criteriile BIM:

  1. nu are loc de muncă și nu lucrează;
  2. caută activ un loc de muncă;
  3. disponibil să înceapă lucrul.

Rata de inactivitate economică a populaţiei - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani şi peste inactive(i) (nu au lucrat cel puțin o oră și nu sunt în șomaj), raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Ecartul salarial reprezintă diferența dintre câștigul salarial mediu brut lunar al bărbaților și cel al femeilor raportată la câștigul salarial mediu brut lunar al bărbaților, exprimată procentual.

Ocupaţiile sunt clasificate corespunzător Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, armonizat cu standardul respectiv internaţional ISCO-08.

Rata de ocupare a populației - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani şi peste ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Statutul profesional reprezintă situaţia deţinută de o persoană în funcţie de modul de obţinere a veniturilor prin activitatea exercitată şi anume: salariaţi; non-salariaţi: patroni, lucrători pe cont propriu, ajutori familiali neremuneraţi, membri ai cooperativelor. Persoanele sunt clasificate după statutul profesional în conformitate cu clasificarea internaţională ICSE-93.

Structura populației ocupate după statut profesional - proporția femeilor/bărbaților de 15 ani şi peste ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), după un anumit statut profesional, în total femei/ bărbați ocupați.

Structura populației ocupate pe sectoare economice - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani şi peste ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), după un anumit sector economic, în total femei/ bărbați ocupați.

Rata de ocupare a populației în funcție de prezența copiilor în vârstă de 0-6 ani - numărul femeilor/bărbaților de 25-49 ani ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), cu/fără copii, raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Ponderea populației ocupate cu program parțial de lucru - numărul femeilor/bărbaților de 25-49 ani, care sunt ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), cu program parțial de lucru, raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă.

Ponderea persoanelor ocupate informal în sectorul non-agricol - numărul femeilor/bărbaților de 15 ani şi peste ocupați (au desfășurat o activitate economică/socială pentru venituri), informal în sectorul non-agricol, raportat la total femei/ bărbați de vârsta respectivă ocupați în sectorul non-agricol.

Durata medie zilnică a muncii plătite și lucrului casnic - numărul mediu de ore pe zi alocate de femei/ bărbați, care au desfășurat activități de muncă plătită și lucru casnic.

Rata de participare la activități casnice - numărul femeilor/bărbaților, care au participat la diverse activități casnice, raportat la total femei/ bărbați.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46817 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran