RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Concepte şi definiţii
Construcții
Versiune tipar
 

Lucrările de construcţii reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate în scopul producerii de bunuri imobiliare concretizate în clădiri şi construcţii inginereşti noi, precum şi restaurarea, reconstrucţia şi extinderea, repararea şi întreţinerea celor existente.

Lucrările de construcţii se grupează şi se prezintă:

 • pe elemente de structură:
  • lucrări de construcţii noi;
  • lucrări de reparaţii capitale;
  • lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
  • alte lucrări.

Valoarea lucrărilor de construcţii noi (inclusiv lucrările de reconstrucţie şi extindere) – reprezintă valoarea lucrărilor de construcţii executate pentru prima dată, cuprinse în articolele de deviz.

Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale reprezintă valoarea complexului de lucrări şi măsuri privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor şi părţilor lor, inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc. La reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase, care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reparat, măresc durata de funcţionare utilă, în comparaţie cu durata stabilită la constatarea (înregistrarea) iniţială, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor, fundamentelor, planşeelor intermediare ş.a.).

Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente reprezintă valoarea lucrărilor efectuate cu scopul păstrării sau restabilirii posibilităţii obţinerii de la acestea a avantajelor (profitului) economice viitoare în proporţiile determinate la intrarea iniţială. Lucrările de întreţinere şi reparaţie curentă includ totalitatea de operaţii de zugrăvire, vopsire, reparare a unor părţi neînsemnate ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare. Aici se includ şi instalarea unor sisteme mecanice, electrice sau de încălzire, înlocuirea canalizaţiilor, conductelor de apă (chiar dacă acestea sunt noi).

Valoarea altor lucrări include valoarea lucrărilor tehnico-culturale; lucrărilor privind recultivarea pământului şi ameliorarea primară a suprafeţelor agricole; lucrărilor de curăţare a sistemelor de irigare şi asanare; lucrărilor de asanare a suprafeţelor fondului forestier; lucrărilor de gazificare a apartamentelor executate din contul mijloacelor populaţiei; lucrărilor de înlocuire a zidăriei refractare ale agregatelor termice şi tehnice, lucrărilor de foraj al sondelor tehnice şi de diminuare a apei, efectuate pentru activitatea de bază a întreprinderii; lucrărilor de foraj pentru efectuarea cercetărilor în construcţie; serviciilor privind transmiterea în locaţiune (arendă) a maşinilor, mecanismelor şi altui utilaj (cu personalul de deservire al întreprinderii (propriu).

 • pe tipuri de construcţii:
  • clădiri rezidenţiale;
  • clădiri nerezidenţiale;
  • construcţii inginereşti.

Clădiri rezidențiale (de locuit) se consideră clădirile prevăzute cu un termen de exploatare îndelungat, amplasate pe un lot de pământ în cadrul unor hotare, cu toate construcțiile auxiliare aferente și elemente de confort, în care suprafața locuibilă deține mai mult de jumătate din suprafața totală a clădirii.

Clădiri nerezidențiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidențiale (clădirile administrative și de producție, magazinele, depozitele, cinematografele etc.).

Construcţiile inginereşti sunt construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi care au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie, servicii sau pentru desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, stadioane etc.).

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46803 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran