RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Statistica gender
Statistica gender, anul 2010
Versiune tipar
 
 

Statistica gender reprezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd  situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii. Ea este unul din instrumentele importante ce permit a ţine evidenţa caracteristicilor  femeilor şi bărbaţilor, ca grupe social-demografice specifice, la elaborarea politicii social-demografice optimale, realizarea principiului egalităţii drepturilor şi posibilităţilor femeilor şi bărbaţilor.

Această pagină Web prezintă o parte din informaţia BNS din acest domeniu şi conţine date statistice, care reflectă situaţia curentă a femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova.

Populaţie

 • Mai mult de jumătate din populaţia Republicii Moldova la 01.01.2011 o constituiau femeile, 51,9%;
  Trăiesc în medie cu 8,4 mai mult decât bărbaţii (speranţa de viaţă la naştere fiind de 73,41 ani pentru femei şi 65,00 ani pentru bărbaţi);
 • Anual se nasc mai puţine fete decât băieţi, în anul 2010 s-au născut 48,7% fete, din numărul total de născuţi-vii;
 • Vârsta medie la care se căsătoresc prima dată este de 23 ani pentru femei şi 26 ani pentru bărbaţi;
 • Cele mai multe divorţuri au fost înregistrate în grupa de vârstă 30-34 de ani, aproximativ 19,9%;
 • Mortalitatea maternă este de 44,5 la 100.000 născuţi-vii;
 • Speranţa de viaţă la naştere în creştere pentru femei şi in descreştare pentru bărbaţi;
 • Rata totală de fertilitate se menţine la un nivel scăzut, constituind 1,3 în anul 2010.

Mediul rural potenţează efectele negative

 • La nivelul mediului rural majoritatea datelor referitoare la populaţie, muncă, sănătate, educaţie şi bunăstare, arată un nivel mai slab de dezvoltare, cu repercusiuni atât asupra femeilor cât şi asupra bărbaţilor.

Muncă

 • Rata şomajului este mai mică la femei decât la bărbaţi (5,7% comparativ cu 9,1%), însă ponderea femeilor în populaţia inactivă este mai mare (55,4%);
 • Lucrează mai ales în agricultură (24,5%), administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (30,2%), precum şi în comerţ, hoteluri şi restaurante (21,8%);
 • Pe grupe de ocupaţii, sunt mai ales lucrători necalificaţi (23,9%), lucrători în servicii şi comerţ (22,3%) şi specialişti cu nivel superior de calificare (18,2%);
 • Ca statut profesional sunt în marea majoritate salariate (70,7%, comparativ cu 0,6% care au o afacere proprie şi 26,0% care lucrează pe cont propriu).

Tipurile de activităţi economice “feminizate” sînt:

 • sănătatea şi asistenţa socială (80,3% dintre salariaţi);
 • învăţămînt (74,3% dintre salariaţi);
 • hoteluri şi restaurante (70,7% dintre salariaţi);
 • activităţile financiare (67,7% dintre salariaţi);
 • activităţi recreative, culturale şi sportive (54,4% dintre salariaţi).

Femeile cîştigă în medie cu 23,9% mai puţin decât bărbaţii (salariul mediu al femeilor în septembrie 2010 era de 76,1% din salariul mediu al bărbaţilor).

Sănătate

 • Bărbaţii sunt mai afectaţi de tuberculoza activă decât femeile (129 de bărbaţi bolnavi la 100.000 de locuitori faţă de 48 de femei bolnave), cea mai mare incidenţă a cazurilor fiind în grupele de vârstă 35-54 de ani (41%) şi 25-34 de ani (23%);
 • Femeile sunt mai puţin afectate decât bărbaţii de BTS (62 de femei bolnave de sifilis la 100.000 de locuitori şi 79 de bărbaţi bolnavi; 13 femei bolnave de gonoree la 100.000 de locuitori şi 61 de bărbaţi bolnavi);
 • 37 de femei dintr-o mie au făcut întrerupere de sarcină în 2010;

Educaţie

Femei

 • Reprezintă 50,8% din totalul elevilor/studenţilor la nivelul tuturor formelor de învăţământ;
 • Îşi fac studiile în colegii şi instituţii de învăţământ superior în mai mare măsură decât bărbaţii (57,8% în instituţiile de învăţământ superior şi 55,9% în colegii);
 • Cele mai solicitate de femei sint instituţiile de învăţămînt superior din domeniile: ocrotirea sănătăţii (73,8%), educaţie (72,8%), arte şi cinematografie (61,5%) şi economie (61,0%);
 • Doar 59 de femei cercetător-doctor habilitat au realizat cercetări ştiinţifice (comparativ cu 319 de bărbaţi) şi 591 de femei cercetător-doctor în ştiinţe au fost implicate în cercetări ştiinţifice (comparativ cu 699 de bărbaţi).

Bărbaţi

 • Reprezintă mai puţin de jumătate din totalul elevilor/studenţilor la nivelul tuturor formelor de învăţământ (49,2%);
 • Doar la nivelul învăţământului secundar profesional sunt mai mulţi decât femeile – 69,2%;
 • La nivel de colegii cele mai solicitate sînt colegiile din domeniile: transporturi (89,3%), construcţii (70,8%), agricultură (65,4%) şi industrie (55,0%);
 • La nivelul învăţământului superior, alegerile bărbaţilor sînt pentru instituţiile din domeniile: cultură fizică şi sport (77,4%), industrie (68,8%), agricultură (66,2%) şi drept (65,9%).

Bunăstare

Caracteristici ale gospodăriilor conduse de femei (capul gospodăriei este femeie):

 • gospodăriile conduse de femei sunt mai frecvente în mediul urban (44,5% comparativ cu 36,2% în mediul rural);
 • cele mai multe sînt formate dintr-o singură persoană (44,4% faţă de 11,7% în cazul celor conduse de bărbaţi);
 • reprezintă cele mai multe cazuri de părinţi singuri cu copii (4,6% faţă de 0,4% în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi);
 • venit mediu lunar disponibil este ceva mai mare decât în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi (1.303,5 lei comparativ cu 1.259,6 lei în cazul bărbaţilor);

Caracteristici ale gospodăriilor conduse de bărbaţi (capul gospodăriei este bărbat):

 • gospodăriile conduse de bărbaţi sunt mai multe decît cele conduse de femei, în mediul rural (63,8% comparativ cu 55,5% în mediul urban);
 • cele mai multe sînt formate dintr-un cuplu familial fără copii (27,6% faţă de 4,9% conduse de femei) sau au în întreţinere 1 copil (22,1% faţă de 17,1% conduse de femei);
 • activitatea salarială este o sursă de venit mai importantă pentru gospodăriile conduse de bărbaţi (45,1% din total venituri faţă de 37,5% în cazul gospodăriei conduse de femei);
 • pentru gospodăriile conduse de femei este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale şi a remitenţelor.

Criminalitate

 • Incidenţa infracţionalităţii este mai mare la bărbaţi comparativ cu femeile (14.826 de bărbaţi au comis crime, faţă de 1.749 de femei).

Acelaşi lucru şi în cazul infracţiunilor grave:

 • omor şi tentativă de omor – 120 bărbaţi şi 21 de femei;
 • leziuni corporale grave – 256 bărbaţi şi 24 de femei;
 • viol şi tentativă de viol – 260 bărbaţi.

Ghidul utilizatorului statisticilor de gen

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran