RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității statisticilor regionale pentru factorii de decizie din Moldova
Realizările în cadrul componentei de Proiect „Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității statisticilor regionale pentru factorii de decizie din Moldova”
Versiune tipar
 

REALIZĂRILE
în cadrul componentei de Proiect
„Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității statisticilor regionale
pentru factorii de decizie din Moldova”

 • 3 surse de date administrative au fost EVALUATE (Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Casa Naţională de Asigurări Sociale Centrul de Informare pentru Agricultură) în privinţa cerinţelor faţă de calitatea statisticilor oficiale

 • 4 regulamente UE utilizate pentru actualizarea clasificatoarelor naţionale şi seriile de date în industrie (NACE rev.2, PRODCOM 2010, Regulamentele CE cu privire la statisticile pe termen scurt Nr 1165/1998 şi Nr 1158/2005)

 • 8 METODOLOGII STATISTICE (ancheta structurală anuală, emisiile poluanţilor în atmosferă de gospodăriile casnice, indicele cifrei de afaceri în industrie, canalizare & apeduct, salubrizare, statistica muncii şi câştigurilor salariale, indicele producţiei industriale, PIB regional, demografie) şi 3 instrumentare statistice au fost elaborate sau revizuite pentru a asigura perspectiva teritorială şi pentru a se conforma standardelor UE/internaţionale, precum şi pentru a face faţă necesităţilor utilizatorilor interni de date
  • Indicatori de rezultat: 3 rapoarte ale experţilor, 5 metodologii aprobate, 3 instrumentare elaborate, 2 serii de consultări cu partenerii naţionali realizate cu 29 de participanţi din agenţii de stat/ministere
  • Resurse utilizate: onorarii pentru 3 consultanţi naționali, 1 expert de la Agenţia Naţională a Protecţiei Mediului din România -  diurnă și transport

 • 4 APLICAȚII SOFTWARE au fost produse, testate şi aplicate în practică pentru introducerea şi procesarea datelor statistice (indicele cifrei de afaceri în industrie, cercetarea cu privire la protecţia aerului atmosferic, cercetarea anuală asupra câștigurilor salariale şi costului forţei de muncă, indicele producţiei industriale) în perspectivă teritorială
  • Indicatori de rezultat: 4 aplicaţii soft elaborate, 4 rapoarte din partea experţilor, inclusiv documentaţia privind soft-urile produse
  • Resurse utilizate: onorarii pentru 4 consultanţi locali, experţi TI

 • TRAINING-uri desfășurate pentru personalul Oficiilor statistice teritoriale cu privire la aspectele metodologice şi cele de colectare a datelor în regiuni în cadrul cercetării asupra câştigurilor salariale (7 cercetări care au produs date la nivel de raion şi/sau regiune), dar și referitor la implementarea treptată a managementului calităţii în cercetările sociale
  • Indicatori de rezultat: 52 de colaboratori din oficiile teritoriale şi 5 specialişti din oficiul central al BNS au fost instruiţi
  • Resurse utilizate: aranjamente de catering şi transport, 1 expert leton – diurna și transport

 • Statisticieni au beneficiat de oportunităţi de DEZVOLTARE PROFESIONALĂ cu privire la producerea de date noi (vizând câştigurile salariale şi costurile forţei de muncă, indicele cifrei de afaceri în industrie, indicii de cost în construcţii, sisteme GIS) învăţând din standardele UE/internaţionale, cele mai bune practici româneşti şi schimburi de iniţiative
  • Indicatorii de rezultat: 7 misiuni în România/INS/ și 1 în Letonia ale 17 colaboratori BNS si OTS, 8 misiuni la Chișinău/BNS/ ale 12 colaboratori INS-România pentru a oferi consiliere, 1 misiune a expertului de la Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului din România care şi-a împărtășit  experienţa cu specialişti BNS, 15 rapoarte de misiune
  • Resurse utilizate: costuri de deplasare şi diurne

 • DATE NOI (inclusiv noi calcule demografice) și rezultatele cercetărilor statistice existente, reprezentative din punct de vedere teritorial și în corespundere cu cerinţele faţă de statisticile regionale ale UE, au fost diseminate prin BANCA DE DATE a BNS și publicația STATISTICĂ TERITORIALĂ pentru a fi utilizate în scopul cercetarii și elaborării politicilor
  • Indicatori de rezultat: circa 160 de indicatori pentru 20 domenii statistice diseminate în Banca de date, 1 opţiune privind reprezentarea datelor sub forma de hărţi pentru tabelele care conţin variabila teritorială; tipărite 9000 exemplare ale broşurii CBGC, 9600 exemplare ale broşurii AFM, 150 exemplare a noii versiuni a CAEM
  • Resurse utilizate: 1 expert Român cu 2 misiuni la Chișinău, transport si diurna, 1 designer, costuri de tipar

 • 3 NOTE ANALITICE la subiectele Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura Drumurilor, în baza datelor statistice teritoriale au fost produse pentru a facilita înţelegerea utilizatorilor şi utilizarea de date
  • Resurse utilizate: onorarii pentru 2 consultanti nationali, 1 designer

 


 • CUNOŞTINŢELE şi ABILITĂŢILE a 53 de utilizatori de date (colaboratorii Agenţiilor de Dezvoltare Regională) au fost consolidate în cadrul a 4 instruiri cu privire la UTILIZAREA STATISTICILOR REGIONALE pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi
  • Indicatori de rezultat: 53 specialişti din cadrul Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale şi ADR instruiţi pe parcursul a 4 instruiri, 1 articol în Revista ONU in Moldova, nr.2, 2014, 2 comunicate pe paginile web ale BNS și Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale
  • Resurse utilizate: 2 traineri din INS România, 12 traineri din BNS, 1 trainer de la ADR Nord-Est România, costuri de deplasare şi diurne, facilităţile de instruire, costuri de comunicare, 4 misiuni în RM

 • Regulamentul NUTS a fost utilizat pentru a elabora opţiuni preliminare pentru distribuirea statisticilor regionale ale Moldovei
  • Indicatori de rezultat: 3 misiuni ale consultantului internaţional la Chişinău, 1 misiune a 3 participanţi din Moldova pentru a se consulta cu 3 experţi din Eurostat, 1 vast proces de consultare cu reprezentanţi din 8 tipuri de instituţii APC și APL, 1 eveniment de lansare cu 32 de participanţi, 1 raport de fezabilitate elaborat, 2 interviuri în presa elecontrică ( interviu 1, interviu 2), 3 rapoarte de activitate, 1 raport de misiune, 2 opinii ale experților Eurostat și INS-România
  • Resurse utilizate: onorarii pentru 1 consultant internaţional şi 2 consultanţi naţionali, 1 misiune a expertului INS-România și o misune la Eurostat – diurna si transport pentru 4 persoane

 • INDICELE DE DEPRIVARE A ARIILOR MICI a fost revizuit din punct de vedere metodologic şi indicatorii au fost actualizaţi în corespundere cu obiectivele fixate în cadrul strategic naţional, de sector şi regional
  • Indicatori de rezultat: 509 chestionare colectate de la APL pe parcursul evaluării calităţii datelor, 2 rapoarte cu privire la evaluarea calităţii surselor administrative şi celor ale APL produse, 1 metodologie, 1 instrumentar şi instrucţiuni, 1 raport integrat de activitate, 1 eveniment de lansare cu 47 de participanţi, 1 comunicat pe site-ul web al PNUD
  • Resurse utilizate: onorarii pentru 3 consultanţi naţionali

Prezentare pe Componenta I: Evaluarea relevanţei IDAM în contextul actual de dezvoltare a Republicii Moldova, Dorina Garabajiu, consultant național, Rodica Nicoara, şef-adjunct DAMEP, Ministerul Economiei

Prezentare pe Componenta II: Evaluarea  calităţii indicatorilor statistici din cadrul bazei de date IDAM, Oxana Livițchi, consultant național

Prezentare pe Componenta III: Revizuirea metodologică a IDAM, Maria Vremiș, consultant național

Prezentare privind Concluzii, recomandări, perspective


 •   Au fost elaborate recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii de monitorizare şi evaluare a Guvernului pentru a aborda disparităţile teritoriale (Indicele de Deprivare a Ariilor Mici, NUTS).

 

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46772 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran