RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 13.07.2020
Prima / Formulare statistice 2016
Cultură şi Sport
Versiune tipar
 

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-c „Activitatea instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar la începutul anului de studii”

anual, pînă la 10 martie 2016

Prezintă:

1. Şcolile de muzică, de arte şi arte plastice de toate formele de proprietate la 10 ianuarie – Ministerului Culturii;
2. Ministerul Culturii la 10 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 2-c „Săli de cinema”

anual, pînă la 10 februarie 2016

Prezintă întreprinderile de servicii de difuzare a filmelor video şi de cinema indiferent de forma de proprietate - Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 6-c „Activitatea bibliotecilor”

anual

Prezintă:

1. Pînă la 15 ianuarie: Bibliotecile publice aflate în subordonarea Ministerului Culturii şi bibliotecile din instituţiile de învăţămînt general aflate în subordonarea Ministerului Educaţiei – secţiilor, direcţiilor cultură (raionale, municipale, UTAG), direcţiilor educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţămînt superior, bibliotecile aflate în subordonarea altor ministere şi departamente – centrelor biblioteconomice departamentale.
2. Pînă la 15 februarie prezintă date de sinteză: Secţiile, direcţiile cultură (raionale, munici-pale, UTAG) – Ministerului Culturii. Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipa-le, UTAG) – Centrelor biblioteconomice departamentale (zonale). Centrele biblioteconomice departamentale ale reţelelor de biblioteci ştiinţifice, medicale, tehnice, agricole – Consiliului Biblioteconomic Naţional.
3. Până la 1 martie prezintă date de sinteză: Centrele biblioteconomice departamentale din reţeaua bibliotecilor de învăţământ – Ministerului Educaţiei.
4. 20 martie prezintă date de sinteză: Ministerul Culturii – Biroului Naţional de Statistică. Ministerul Educaţiei – Consiliului Biblioteconomic Naţional.
5. 25 martie: Consiliul Biblioteconomic Naţional prezintă sinteza statistică a activităţii Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 7-c „Privind activitatea caselor şi căminelor de cultură (centrelor comunitare)”

anual

Prezintă:

1. Instituţiile de cultură din sistemul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, sindicatelor, întreprinderilor agricole şi altor organizaţii la 10 ianuarie – direcţiilor raionale (municipale) de cultură, UTA Găgăuzia.
2. Direcţiile raionale (municipale) de cultură, UTA Găgăuzia la 20 ianuarie date de sinteză – Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
3. Ministerul Culturii al Republicii Moldova la 14 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Nr. 8-c „Activitatea muzeului (galeriei)”

anual, pînă la 15 ianuarie 2016

Prezintă muzeele organului teritorial de Statistică şi Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Nr. 12-c "Activitatea teatrului, organizaţiei concertistice de impresariat şi a colectivului artistic profesionist şi de amatori"anual

Prezintă teatrele, organizaţiile concertistice de impresariat, colectivele artistice profesioniste şi de amatori la 15 februarie:

1. Organului teritorial de statistică
2. Ministerului Culturii  al Republicii Moldova

Nr. 5-şs „Activitatea şcolilor şi liceelor sportive”

anual, pînă la 1 martie 2016

Prezintă:

1. Şcolile şi  liceele sportive pînă la 30 ianuarie
– direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport (1 exemplar)
– Ministerului Tineretului şi Sportului (1 exemplar)

2. Ministerul Tineretului  şi Sportului  la 1 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 1-cf "Dezvoltarea culturii fizice şi sportului"anual

Prezintă:

1. Cluburile sportive, întreprinderile, grădiniţele, instituţiile de învăţămînt, organizaţiile responsabile de exploatarea locuinţelor, grădinile publice, casele de cultură, casele de creaţie pentru copii la 20 ianuarie – primăriei, preturii.
2. Primăriile, preturile la 25 ianuarie – direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia.
3. Direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia la 1 februarie – Ministerului Tineretului şi Sportului.
4. Ministerul Tineretului şi Sportului – la 1 martie, date de sinteză Biroului Naţional de Statistică

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47099 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran