RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 2: Zero foame
Versiune tipar
 

sdg-ro-01.pngObiectivul 2: Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile

În Moldova Obiectivul 2 de pe Agenda 2030 pune accentul pe eliminarea tuturor formelor de malnutriție și abordarea necesităților nutriționale ale grupurilor de populație afectate de acest risc, precum copiii, femeile însărcinate și femeile care alăptează, precum și persoanele în etate. Mai mult ca atât, țara trebuie să promoveze practicile agricole mai productive și rezistente la schimbările climatice. Agenții acestei schimbări vor include producătorii de produse alimentare la scară mică și afacerile agricole, care vor înregistra venituri majorate și un acces mai securizat la resurse productive, contribuții, cunoștințe, servicii financiare și piețe. Acestea vor ajuta la menținerea ecosistemelor și vor consolida capacitatea de adaptare la schimbările climatice, condițiile meteorologice extreme, precum seceta, inundațiile și alte dezastre, precum și protecția sănătății umane.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 2  

 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 

 

Obiectivul 2: Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round

2.1.1 Prevalence of undernourishment

 

Nu este relevantă

 

 

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)

 

 

 

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation from the median of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards) among children under 5 years of age

 

2.2 Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție și abordarea necesităților nutriționale ale adolescentelor, femeilor însărcinate și celor care alăptează, cât și a persoanelor în vârstă

2.2.1 Prevalența retardului statural

 

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 standard deviation from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under 5 years of age, by type (wasting and overweight)

 

2.2.2 Prevalența retardului ponderal

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

 

2.3 Până în 2030, creșterea productivității agricole și veniturilor producătorilor agricoli mici prin accesul sigur și egal la factori de producție, cunoștințe, servicii financiare si piețe

2.3.1.1 Ponderea terenurilor agricole utilizate în total terenuri agricole

 

 

 

2.3.1.2 Productivitatea muncii în agricultură

 

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status

 

2.3.2  Ponderea volumului producției agricole a micilor producători agricoli în total producția agricolă

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality

2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture

 

2.4 Până în 2030, implementarea practicilor agricole ce sporesc productivitatea, contribuie la menținerea ecosistemelor și consolidează capacitățile de adaptare la schimbări climatice, condiții meteorologice extreme ca seceta, inundațiile și alte dezastre naturale

2.4.1.1 Procent de suprafețe agricole care utilizează practici de agricultură durabilă

 

 

 

2.4.1.2 Ponderea terenurilor agricole pe care se aplică agricultura intensivă în total terenuri agricole

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food and agriculture secured in either medium- or long-term conservation facilities

 

Nu este relevantă

 

 

2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk, not at risk or at unknown level of risk of extinction

 

 

 

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries

2.a.1 The agriculture orientation index for government expenditures

 

Nu s-a examinat

 

 

2.a.2 Total official flows (official development assistance plus other official flows) to the agriculture sector

 

 

 

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round

2.b.1 Agricultural export subsidies

 

Nu s-a examinat

2.b.2 Subvenții pentru exportul produselor agroalimentre

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility

2.c.1 Indicator of food price anomalies

 

2.c Adoptarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a piețelor locale de produse agro-alimentare și facilitarea accesului în timp util la informații de piață, inclusiv privind rezervele de alimente pentru limitarea volatilității extreme a prețurilor la alimente

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46619 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran