RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Versiune tipar
 

sdg-ro-05.pngOBIECTIVUL 5: Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor

Agenda 2030 reprezintă o oportunitate pentru Moldova de a trece de la dezvoltarea instituțională și de reglementare la eliminarea reală a fenomenului discriminării bazate pe gen și prevenirii violenței împotriva femeilor și fetelor, în așa fel ca efectul acestora asupra inegalității de gen în țară să fie minimizat, iar drepturile femeilor să fie realizate pe deplin. Femeile și bărbații din Moldova au nevoie de o abordare echitabilă în politicile de asigurare socială, protecția socială și medicală, precum și infrastructură și servicii relevante. Ei trebuie să se bucure de un tratament egal în muncă și remunerare, distribuirea activităților domestice și de îngrijire, accesul la bunuri și servicii și livrarea acestora, precum și securitate socială. Femeile trebuie să fie promovate în afaceri și să se bucure de facilități prin acces la resurse financiare. Trebuie asigurată participarea deplină și efectivă a femeilor, precum și oportunități egale pentru a ocupa funcții de conducere la toate nivelele procesului decizional.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 5  

 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

 

 

OBIECTIVUL 5: Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and non‑discrimination on the basis of sex

 

5.1 Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și fetelor

5.1.1 Acţiuni privind implementarea convenției CEDAW

 

 

 

5.1.2  Numărul cazurilor de disrcriminare înregistrate și soluționate

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age

 

5.2 Prevenirea și eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, inclusiv traficul

5.2.1. Prevalența violenței  fizice, sexuale sau psihologice față de femei din partea partenerului/soțului, în ultimele 12 luni, pe vîrste

 

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous 12 months, by age and place of occurrence

 

5.2.2. Prevalența violenței sexuale față de femei din partea altor persoane decît partenerul/soțul, în ultimele 12 luni, pe vîrste

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation

5.3.1 Proportion of women aged 20–24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18

 

5.3 Eliminarea căsătoriilor timpurii și forțate cu copii

5.3.1 Rata căsătoriilor timpurii pînă la 15 și 18 ani pentru femeile în vîrstă de 20-24 ani, pe medii de reședință, etnie

 

5.3.2 Proportion of girls and women aged 15–49 years who have undergone female genital mutilation/cutting, by age

 

 

 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location

 

5.4 Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și lucrului casnic neplătit prin furnizarea de servicii publice, infrastructurii și politicilor de protecție socială

5.4.1 Proporția timpului alocat pentru munca casnică neplătită, pe sexe, vîrstă și medii de reședință

 

 

 

5.4.2 Ponderea asistenților personali din numărul total de solicitări, %

 

 

 

5.4.3 Gradul de cuprindere a copiilor pînă la 3 ani cu servicii de îngrijire a copiilor de vîrstă fragedă

 

 

 

5.4.4 Recunoașterea muncii casnice în politica de asigurări sociale

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life

5.5.1 Proportion of seats held by women in (a) national parliaments and (b) local governments

 

5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și egalității de șanse la posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică

5.5.1.1 Ponderea femeilor alese în parlament

 

 

 

5.5.1.2 Ponderea femeilor alese în Administrația Publică Locală

 

 

 

5.5.1.3 Ponderea femeilor în poziții numite

 

5.5.2 Proportion of women in managerial positions

 

5.5.2 Ponderea femeilor în funcții de conducere

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences

5.6.1 Proportion of women aged 15–49 years who make their own informed decisions regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care

 

5.6 Asigurarea accesului universal la servicii de îngrijire medicală sexuale și reproductive, inclusiv pentru planificarea familiei și pentru informarea și educarea sexuală și reproductivă

5.6.1. Ponderea femeilor în vîrstă de 15-49 de ani care iau decizii independente cu privire la relații sexuale, utilizarea contracepției și sănătatea sexuală și reproductivă

 

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that guarantee full and equal access to women and men aged 15 years and older to sexual and reproductive health care, information and education

 

 

5.6.2 Numărul documentelor de politici care garantează accesul egal și echitabil femeilor și bărbăților în vîrstă de 15 ani și mai mult la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, informații și educație în domeniul sănătății sexuale și reproductive

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over agricultural land, by sex; and (b) share of women among owners or rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

 

Nu s-a examinat

 

 

5.a.2 Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantees women’s equal rights to land ownership and/or control

 

 

 

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

 

Nu s-a examinat

5.b.1 Ponderea populației care deține telefon mobil, pe sexe

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

5.c.1 Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46653 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran