RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată
Versiune tipar
 

sdg-ro-07.pngOBIECTIVUL 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern

În pofida investițiilor în tehnologiile de economisire a energiei, consumul de energie se așteaptă să crească, în special din cauza activităților economice în agricultură, transport, construcții și industria alimentară. ODD 7 stabilește un număr mic dar important de priorități de dezvoltare în domeniul energetic. Accentul său principal este pus pe producerea durabilă și utilizarea energiei, precum și accesul echitabil la energia livrată în siguranță și folosită în mod eficient. Republica Moldova prevede crearea unui sector energetic competitiv și eficient ce va oferi tuturor consumătorilor resurse energetice de calitate, în termeni fiabili și accesibili, care va face față provocărilor de majorare a prețurilor la energie, dependenței de importurile de resurse energetice (a fi reduse din contul producerii energiei regenerabile), precum și impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. Deși viziunea strategică ține de realizarea în baza principiului competitivității și a pieței energetice liberalizate, este important de soluționat în mod adecvat problema emergentă a sărăciei energetice și a altor riscuri aferente.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 7  

 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 

 

OBIECTIVUL 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services

7.1.1 Proportion of population with access to electricity

 

7.1 Până în 2030, asigurarea accesul universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne

7.1.1 Ponderea populației cu acces la energie electrică

 

7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology

 

 

7.1.2 Ponderea populației care utilizează pentru necesități casnice drept sursă primară de energie gaz natural, energie electrică, resurse regenerabile

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix

7.2.1 Renewable energy share in the total final energy consumption

 

7.2. Creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul mix-ului energetic până la 20% către anul 2020

7.2.1 Ponderea resurselor regenerabile în consumul final de energie

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

 

7.3. Creșterea eficienței consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

7.3.1 Consumul final de resurse energetice (TeraJoule) raportat la PIB, TJ/mil lei

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology

7.a.1 International financial flows to developing countries in support of clean energy research and development and renewable energy production, including in hybrid systems

 

Nu s-a examinat

 

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes of support

7.b.1 Investments in energy efficiency as a proportion of GDP and the amount of foreign direct investment in financial transfer for infrastructure and technology to sustainable development services

 

Nu s-a examinat

7.b.1.1 Volumul investițiilor în sectorul eficiență energetică raportat la PIB

 

 

 

 

7.b.1.2 Volumul investițiilor străine directe în dezvoltarea durabilă a infrastructurii și tehnologiilor

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46678 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran