RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 10: Inegalități reduse
Versiune tipar
 

sdg-ro-10.pngOBIECTIVUL 10: Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta

Pentru a reduce aceste inegalități, Agenda 2030 are scopul să realizeze în mod progresiv și să susțină creșterea veniturilor celei mai sărace populații la o rată mai mare ca media națională. Un aspect important prevăzut în acest sens este de a abilita și promova incluziunea socială, economică și politică a tuturor, indiferent de vârstă, gen, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie, statut economic sau alt statut. În același timp, Agenda pune accent pe un proces migrațional bine informat și corect.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 10  

 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries

 

 

OBIECTIVUL 10: Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per capita among the bottom 40 per cent of the population and the total population

 

10.1 Până în 2030, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 la sută din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională

10.1.1 Ritmul de creștere a cheltuielilor pe o persoană a populației per total țară și a 40% populație cel mai puțin asigurate

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median income, by sex, age and persons with disabilities

 

10.2 Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dezabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură

10.2.1 Rata sărăciei relative, sex, vîrstă, persoane cu disabilități %

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard

10.3.1 Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law

 

10.3 Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin eliminarea legilor, politicilor și practicilor  discriminatorii, și promovarea legislației, politicilor și acțiunilor  corespunzătoare în acest sens

10.3.1 Ponderea populației care au raportat cazuri de discriminare sau hărțuială în ultimle 12 luni, pe sexe

 

 

 

 

10.3.2 Cazuri de discriminare sau hărțuială raportate la 10 mii populație, pe sexe

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social protection transfers

 

10.4 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, și realizarea progresivă a unei egalități sporite

10.4.1 Ponderea costului forței de muncă raportat la Valoarea Adăugată Brută, %

10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations

10.5.1 Financial Soundness Indicators

 

Nu este relevantă

 

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations

 

Nu este relevantă

 

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a proportion of yearly income earned in country of destination

 

10.7 Asigurarea unui proces de angajare legal, echitabil, bine informat al migranților

10.7.1 Ponderea costurilor de angajare la muncă peste hotare în veniturile anuale în țara de destinație

 

10.7.2 Number of countries that have implemented well-managed migration policies

 

 

10.7.2.1 Numărul acordurilor bilaterale în domeniul angajării în cîmpul muncii peste hotare

 

 

 

 

10.7.2.2 Numărul acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale

10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least developed countries and developing countries with zero-tariff

 

Nu s-a examinat

 

10.b Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes

10.b.1 Total resource flows for development, by recipient and donor countries and type of flow (e.g. official development assistance, foreign direct investment and other flows)

 

Nu s-a examinat

 

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46694 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran