RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective
Versiune tipar
 

sdg-ro-17.pngOBIECTIVUL 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Toate provocările menționate mai sus sunt în același timp mijloace importante și precondiții pentru implementarea Agendei pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. Prin urmare, Obiectivul 17 are scopul să consolideze mobilizarea resurselor pentru a îmbunătăți capacitatea națională de colectare a impozitelor și altor venituri, precum și de a încuraja și promova parteneriatele eficiente publice, public-private și cu societatea civilă. Prin consolidarea inițiativelor existente și susținerea consolidării capacității statistice, măsurările progresului cu privire la dezvoltarea durabilă vor fi dezvoltate, iar disponibilitatea datelor dezagregate de calitate înaltă, oportune și de încredere va crește considerabil.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 17  

 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

 

 

OBIECTIVUL 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

Finance

 

 

Finanțe

 

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP, by source

 

17.1 Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul extern, pentru a îmbunătăți capacitatea națională de colectare a taxelor și a altor venituri

17.1.1 Venituri publice totale raportate la PIB

 

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic taxes

 

 

17.1.2 Proporția bugetului public  național finanțat din impozitele interne

17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries

17.2.1 Net official development assistance, total and to least developed countries, as a proportion of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance Committee donors’ gross national income (GNI)

 

Nu este relevantă

 

17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources

17.3.1 Foreign direct investment (FDI), official development assistance and South-South cooperation as a proportion of total domestic budget

 

Nu este relevantă

 

 

17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as a proportion of total GDP

 

 

17.3.2 Volumul remitențelor (în dolari americani) ca procent din PIB

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and services

 

Nu este relevantă

 

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries

17.5.1 Number of countries that adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries

 

Nu este relevantă

 

Technology

 

 

Tehnologie

 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge-sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism

17.6.1 Number of science and/or technology cooperation agreements and programmes between countries, by type of cooperation

 

Nu este relevantă

 

 

17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed

 

 

 

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed

17.7.1 Total amount of approved funding for developing countries to promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies

 

Nu este relevantă

 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

 

Nu este relevantă

 

Capacity-building

 

 

Consolidarea capacităților

 

17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance (including through North-South, South‑South and triangular cooperation) committed to developing countries

 

Nu este relevantă

 

Trade

 

 

Comerț

 

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non‑discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

 

Nu este relevantă

 

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports

 

Nu este relevantă

 

17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least developed countries and small island developing States

 

Nu este relevantă

 

Systemic issues

 

 

Probleme sistemice

 

Policy and institutional coherence

 

 

Politica și coerența instituțională

 

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

 

Nu este relevantă

 

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to enhance policy coherence of sustainable development

 

Nu este relevantă

 

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

17.15.1 Extent of use of country-owned results frameworks and planning tools by providers of development cooperation

 

Nu este relevantă

 

Multi-stakeholder partnerships

 

 

Parteneriate

 

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing countries

17.16.1 Number of countries reporting progress in multi-stakeholder development effectiveness monitoring frameworks that support the achievement of the sustainable development goals

 

Nu este relevantă

 

17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

17.17.1 Amount of United States dollars committed to (a) public-private partnerships and (b) civil society partnerships

 

17.17  Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor 

17.17.1 Gradul de implemetare a Strategiei de dezvoltare a societății civile

Data, monitoring and accountability

 

 

Date, monitorizare și responsabilitate

 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators produced at the national level with full disaggregation when relevant to the target, in accordance with the Fundamental Principles of Official Statistics

 

17.18 Până în 2020, sporirea semnificativă a disponibilității datelor calitative, în timp util și fiabile, dezagregate după  venit, sexe, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale

17.18.1 Proporția indicatorilor de dezvoltare durabilă disponibili la nivel național, conform dezagregărilor relevante și a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale

 

17.18.2 Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics

 

 

17.18.2 Disponibilitatea legislației naționale în domeniul statisticii conform Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale

 

17.18.3 Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding

 

 

17.18.3 Gradul de implementare a Programului Anual de Lucrări Statistice

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries

17.19.1 Dollar value of all resources made available to strengthen statistical capacity in developing countries

 

17.19. Până în 2030, dezvoltare în baza inițiativelor existente a măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților statistice

17.19.1 Volumul asistenței pentru sistemul statistic național echivalent $ SUA

 

17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death registration

 

 

17.19.2.1 Recensămîntul populației și locuințelor realizat în cadrul rundei 2020 și 2030

 

 

 

 

17.19.2.2 Rata înregistrărilor nașterilor și deceselor

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46602 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran