Prima / Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007
 
Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007
18.01.2008

Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007

Mărimea minimului de existenţă [1] în trimestrul I-III 2007 a fost în creştere faţă de anul 2006, valorile maxime fiind înregistrate în trimestrul II (1062,6 lei), iar cele minime în trimestrul I (980,2 lei). Valoarea minimului de existenţă este condiţionată atât de nivelul preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar, cât şi de ponderea cheltuielilor ce revine coşului nealimentar (costul produselor nealimentare şi serviciilor), care este determinat în baza structurii reale a cheltuielilor de consum ale populaţiei conform Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.

 Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2005-2007

mini_exis_tr_I_III_fig1.jpg

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007 a înregistrat tendinţe diferite de cele înregistrate pe parcursul anilor precedenţi. De regulă, trimestrul III se caracterizează prin scăderea semnificativă a preţurilor la produsele sezoniere, ce respectiv contribuie la diminuarea şi a mărimii minimului de existenţă pentru această perioadă. În trimestrul III 2007 preţurile au fost în general în creştere şi din aceste considerente minimul de existenţă pentru această perioadă a fost de asemenea în creştere, inclusiv şi faţă de trimestrul I (104,6%), iar faţă de trimestrul II a scăzut doar cu 3,5%[2].

Pe medii de reşedinţă minimul de existenţă se caracterizează prin valori mai mari pentru mediul urban, în trimestrul I valoarea acestuia a depăşit minimul de existenţă pentru populaţia din mediul rural cu 15,0%, iar în trimestrul III această diferenţa s-a redus până la 11% (vezi anexa 1). Acest decalaj este datorat, în special, structurii diferite a cheltuielilor de consum şi ponderii mai mari a autoconsumului în mediul rural. În mediul urban coşul nealimentar a constituit 39,4% din minimul de existenţă, iar în rural – 25,5% (în medie pe total ţară acest indicator reprezintă 33,2%).

Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice, veniturile disponibile ale populaţiei în primele trei trimestre ale anului 2007 au variat de la 892,0 lei în medie pe o persoană în trimestrul I până la 1068,6 lei în trimestrul III. În Moldova veniturile populaţiei depind în mare măsură de activităţile practicate de către gospodării într-o anumită perioadă, astfel încât, în trimestrul III venitul disponibil a fost cu 20% mai mare decât în trimestrul I. Veniturile disponibile ale populaţiei în trimestrul I au acoperit valoarea medie a minimului de existenţă în proporţie de 91,0%, în trimestrul II în proporţie de 94,4%, iar în trimestrul III au depăşit valoarea minimului de existenţă cu 4,2%.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007

  Tr. ITr. IITr. III
Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei980,21062,61025,3
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană) lei892,01002,71068,6
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite[3], lei442,6532,9539,4
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %91,094,4104,2
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi minimul de existenţă pentru pensionari, în %52,858,761,1

Pe categorii de populaţie valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vîrstă aptă de muncă, în trimestrul III aceasta a constituit 1082 lei, iar în cazul bărbaţilor – 1145,4 lei. Întreţinerea unui copil presupune alocarea în medie a 929 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 378,1 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an şi pînă la 1036,6 lei pentru un copil în vîrstă de 7-15 ani.

În condiţiile în care minimul de existenţă pentru pensionari a constituit 883,2 lei în trimestrul III 2007, valoarea medie a pensiei lunare stabilite pentru această categorie de populaţiei la 1 octombrie anul curent a constituit 539,4 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă la nivelul de 61,1%. În trimestrul I şi II a anului 2007 gradul de acoperire a mărimii minimului de existenţă de către valoarea medie a pensiei a constituit respectiv 52,8% şi 58,7%. Creşterea în trimestrul III a co-raportului dintre mărimea medie a pensiei stabilite şi minimul de existenţă este condiţionată atât de majorarea pensiei, cât şi de scăderea minimului de existenţă în această perioadă.

În decursul anului 2007, salariul mediu pe economie a fost în continuă creştere, de la 1783 lei în trimestrul I până la 2135 lei în trimestrul III. Cele mai mari salarii rămân a fi în sfera financiară, valoarea acestuia depăşeşte media pe ţară de 2 ori. Totodată, cei din agricultură au dispus de un salariu de 2 ori mai mic decât media pe economie, în învăţământ – de 1,6 ori, în sănătate şi asistenţă socială – 1,4 ori.

Prin urmare, se denotă diferenţe semnificative a co-raportului dintre minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă şi salariul mediu în funcţie de activităţile economiei naţionale, ce respectiv se explică prin variaţia nivelului salariului pe diferite activităţi. Nivelul minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă a putut fi acoperit în trimestrul III 2007 de către toate persoanele ocupate, iar în cazul celor ocupaţi în activităţi financiare, salariul acestora a depăşit minimul de existenţă de circa 4 ori, în cazul activităţilor de transporturi şi comunicaţii, construcţii - de 3 ori. Rămâne a fi problematică situaţia populaţiei ocupate în agricultură şi silvicultură, salariile acestora au depăşit nivelul minimului de existenţă doar în trimestrul III cu 3,5% (vezi anexa 2). Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul, că fiecare salariat poate avea în grijă cel puţin un copil şi respectiv salariile sunt îndreptate spre acoperirea cheltuielilor comune ale gospodăriei.     

Anexa 1 

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2006 – 2007 

medii lunare pe o persoană, lei

<><><><><>  <><><><><>           <><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><>       <><><><><>  <><><><><>         <><><><><> <><><><><>         
20062007
tr. Itr. IItr. IIItr. IVtr. Itr. IItr. III
Total
Total populaţie878,7968,2816,6929,0980,21062,61025,3
Populaţia aptă de muncă929,11026,6859,7975,41030,01124,51082,4
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă983,51087,0907,21031,21086,91188,71145,4
Femei în vârstă aptă de muncă874,0965,5811,6919,0972,31059,51018,6
Pensionari747,2834,8697,3791,8837,9908,4883,2
Copii798,7862,4752,2865,1908,8958,9929,0
     inclusiv în vârstă de:       
        până la 1 an311,5336,4309,8352,7360,7369,6378,1
        1-6 ani705,7750,6644,1757,6808,6829,6805,0
        7-16 ani885,5961,8842,7961,21004,31072,31036,6
Urban
Total populaţie986,21086,7892,81002,71063,11170,91093,5
Populaţia aptă de muncă1026,31134,6928,11039,21102,31221,51139,9
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă1075,11189,3968,01087,51151,31277,11194,0
Femei în vârstă aptă de muncă980,31083,2890,6993,81056,21169,11088,8
Pensionari832,3927,7752,0843,7898,7988,4925,7
Copii916,9987,6835,2951,91004,51076,81007,0
     inclusiv în vârstă de:       
        până la 1 an356,7384,4343,7387,9398,4414,5409,9
        1-6 ani812,2861,8717,3836,1896,3934,2875,2
        7-16 ani1021,31106,5940,11062,31114,91209,71128,5
Rural
Total populaţie803,2885,0763,1877,2921,9986,5977,4
Populaţia aptă de muncă851,8940,8805,7925,2972,91047,81037,4
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă905,41000,0855,3983,31032,11113,51104,0
Femei în vârstă aptă de muncă794,4877,5752,5863,0909,5977,5966,1
Pensionari701,2784,6667,8763,8805,1865,1860,3
Copii734,9794,8707,3818,2857,1895,3886,9
     inclusiv în vârstă de:       
        până la 1 an284,2307,5289,3331,5338,0342,5358,9
        1-6 ani647,1689,4603,7714,5760,4771,9766,3
        7-16ani813,7885,2791,2907,8945,8999,6988,0
 

Anexa 2 

Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă în trimestrul I-III 2007 

  Trimestrul ITrimestrul IITrimestrul III
leiîn % faţă de minimul de existenţăleiîn % faţă de minimul de existenţăleiîn % faţă de minimul de existenţă
Total economie1783173,12069184,02135197,2
    Agricultura, economia vânatului şi silvicultura86383,897286,41120103,5
    Pescuitul, piscicultura1099106,71166103,71533141,6
    Industrie:22682,2 ori24602,2 ori25932,4 ori
        industria extractivă24342,4 ori30422,7 ori33863,1 ori
        industria prelucrătoare20892 ori2240199,223822,2 ori
        energie electrică şi termică, gaze şi apă31143 ori35063,1 ori35643,3 ori
    Construcţii25662,5 ori29352,6 ori30462,8 ori
    Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul1694164,51936172,21820168,1
    Hoteluri şi restaurante1602155,51727153,61837169,7
    Transporturi şi comunicaţii27252,6 ori29702,6 ori31782,9 ori
    Activităţi financiare39873,9 ori43853,9 ori43664 ori
    Tranzacţii imobiliare21782,1 ori24952,2 ori25742,4 ori
    Administraţie publică 22012,1 ori24712,2 ori24732,3 ori
    Învăţământ1156112,21586141,01324122,3
    Sănătate şi asistenţă socială1310127,21792159,41777164,2
    Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale1351131,21579140,41501138,7
        activităţi recreative, culturale şi sportive1084105,21318117,21236114,2


1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.902, din 28 august 2000.

2 Minimul de existenţă în trimestrul III 2006 s-a redus faţă de trimestrul I cu 7,1%, iar faţă de trimestrul II cu 15,6%.

3 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie

Prima / Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire