Prima / Transportul de mărfuri şi de pasageri în ianuarie-iulie 2008
 
Transportul de mărfuri şi de pasageri în ianuarie-iulie 2008
21.08.2008

Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-iulie 2008 1  

În perioada ianuarie-iulie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 10188,3 mii tone, nivel superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 10,3%. Majorarea a fost determinată de sporirea volumelor de mărfuri transportate cu mijloacele de transport auto (+18,2%) şi feroviar (+7,6%), pe cînd în transportul fluvial şi aerian s-au înregistrat diminuări respectiv, cu 7,8% şi 16,8%.

Tendinţe similare au fost caracteristice şi pentru parcursul mărfurilor, care a marcat o creştere de 11,5% în raport cu ianuarie-iulie 2007, pe seama majorării acestuia în transportul auto (+18,3%) şi feroviar (+8,1%).

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor în ianuarie-iulie 2008, se prezintă după cum urmează:  

Mărfuri transportate

Parcursul mărfurilor

mii tone

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

mil. tone-km

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

Întreprinderi de transport - total

     din care:

10188,3

110,3

2959,2

111,5

feroviar

7165,8

107,6

1900,1

108,1

auto2

2937,0

118,2

1058,1

118,3

fluvial

85,0

92,2

0,3

96,0

aerian

0,5

83,2

0,7

87,9

În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară, în ianuarie-iulie 2008, ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele mărfuri: materiale de construcţie (27,3%), ciment (26,7%) şi metale feroase (22,3%). 

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, pe moduri de transport public, în ianuarie-iulie 2008, se prezintă astfel: 

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii

pasageri

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

mil.

pasageri-km

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

Transportul:

feroviar*

2789,2

102,3

230,3

104,7

cu autobuze şi microbuze

65048,9

109,4

1500,6

109,9

fluvial

59,7

88,7

0,1

88,7

aerian

261,0

113,4

350,3

117,7

* Datele pe ianuarie-iunie

În ianuarie-iulie 2008 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 65,0 mil. pasageri, nivel superior celui realizat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 9,4%. Din numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze 68,4% revin agenţilor economici cu forma de proprietate privată, 22,4% - cu forma de proprietate publică, 9,2% - cu forma de proprietate mixtă (publică şi privată).

Numărul de pasageri transportaţi cu transportul aerian s-a majorat cu 13,4% comparativ cu ianuarie-iulie 2007, pe cînd în transportul fluvial numărul acestora s-a redus cu 11,3%.

În ianuarie-iunie 2008 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 2789,2 mii pasageri, sau cu 62,8 mii pasageri (+2,3%) mai mult, decît în perioada similară din anul 2007. 


1 Informaţia se prezintă fără datele agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă

Prima / Transportul de mărfuri şi de pasageri în ianuarie-iulie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire