Prima / Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2008
 
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2008
31.07.2008

Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2008  

În I semestru 2008 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj  în valoare de 2218,7 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 90 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în I semestru 2007.

Datele privind structura lucrărilor în antrepriză executate în ianuarie-iunie 2008 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2007

total

Volumul lucrărilor în antrepriză executate –total

2218,7

90,0

100,0

 din care:

construcţii noi, reconstrucţii, extinderea întreprinderilor în funcţiune

1750,7

90,9

78,9

reparaţii capitale

309,0

77,9

13,9

reparaţii curente

159,0

107,8

7,2

În structura lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor la construcţia obiectelor  noi, reconstrucţia şi extinderea întreprinderilor în funcţiune, realizate  în volum de 1750,8 mil.lei, ponderea cărora a constituit 78,9 % din volumul total al lucrărilor executate. Cota-parte a lucrărilor de  reparaţii capitale şi curente  a constituit 21,1 % din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Volumul principal de lucrări a fost realizat de către agenţii economici  cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări în antrepriză  în sumă de 1740,0 mil. lei sau 78,4 % din volumul total al lucrărilor executate.

Circa 74 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj au fost executate de întreprinderile din mun.Chişinău. 

Prima / Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire