Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2008
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2008
22.07.2008

Cu privire la activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 20081 

În ianuarie-iunie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14104,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2007 a constituit 104,6% în preţuri comparabile3, iar în luna iunie curent faţă de iunie 2007 acest indice a marcat 102,7%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată, în special, de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 11,8%) şi din sectorul energetic (cu 8,0%), care, deţinînd ponderi de 36,4% şi 13,1% au contribuit la creşterea producţiei totale cu, respectiv, 4,0 la sută şi 1,0 la sută. Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile  cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – de circa 1,6 ori (deţinînd ponderea de 8,3% a motivat creşterea cu 3,2%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – de 1,4 ori (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 1,0%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 15,1% (deţinînd ponderea de 4,2% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 14,3% (deţinînd ponderea de 3,6% a motivat creşterea cu 0,5%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 5,0% (deţinînd ponderea de 8,9% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 12,7% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 24,7% (deţinînd ponderea de 1,2% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 6,2% (deţinînd ponderea de 4,8% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 16,2% (deţinînd ponderea de 1,8% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia de mobilier – cu 21,0% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 7,4% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 0,2%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul principal de activitate: tăbăcirea şi prepararea pieilor (de 1,9 ori); fabricarea maşinilor-unelte (cu 26,5%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 25,7%); fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (cu 24,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 22,9%); industria metalurgică (cu 11,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 7,6%); industria extractivă (cu 5,9%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 4,4%); fabricarea de covoare şi articole de covor (cu 3,6%); fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 3,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 12,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,4%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor – cu 14,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 14,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor de tutun – cu 25,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 13,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 9,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%);  fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 19,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-iunie 2008 faţă de ianuarie-iunie 2007 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influ-enţă a creşterii (descreşterii) valorii pro-ducţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie-iunie 2007 faţă de ianuarie-iunie 2006, în preţuri comparabile4,%

Industria total

14104,62

104,6

100,0

+4,6

99,7

Industria extractivă

   218,0

105,9

1,7

+0,1

118,5

Industria prelucrătoare

8745,6

104,1

85,2

+3,5

100,1

 din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

4279,0

111,8

36,4

+4,0

88,2

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

430,3

112,7

3,4

+0,4

122,3

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

238,9

102,4

2,4

+0,1

117,8

fabricarea produselor lactate

578,9

106,2

4,8

+0,3

104,2

fabricarea produselor de morărit

42,8

100,1

0,3

+0,0

195,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

13,3

81,2

0,1

-0,0

102,6

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

422,4

114,3

3,6

+0,5

105,8

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

215,7

116,2

1,8

+0,3

121,3

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

262,1

143,7

3,1

+1,0

56,3

fabricarea vinului

910,8

159,0

8,3

+3,2

45,1

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

144,3

80,3

1,1

-0,3

137,8

Fabricarea produselor de tutun

135,3

74,7

1,3

-0,4

91,2

Fabricarea produselor textile

330,0

102,7

3,0

+0,1

110,0

din ele, covoare şi preşuri

247,4

103,6

2,1

+0,1

101,8

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

330,2

87,8

9,9

-1,4

97,3

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

23,9

191,7

0,3

+0,2

113,3

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

32,6

98,0

0,9

-0,0

110,8

Fabricarea încălţămintei

96,3

107,4

3,1

+0,2

102,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

11,8

122,9

0,2

+0,0

80,6

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

216,1

86,3

2,1

-0,4

119,9

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

98,9

102,2

1,0

+0,0

104,0

Industria chimică

174,5

104,4

1,2

+0,1

119,9

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

51,3

107,6

0,4

+0,0

134,3

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

273,2

90,2

2,4

-0,3

109,4

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1548,2

106,4

12,8

+0,8

115,7

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

379,5

85,5

3,1

-0,6

105,4

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

81,3

101,8

0,7

+0,0

95,2

elementelor din beton, ipsos şi ciment

213,7

93,7

1,7

-0,1

98,7

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

19,8

125,7

0,2

+0,0

242,0

Industria metalurgică

42,1

111,4

0,4

+0,0

103,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

169,1

92,9

1,5

-0,1

126,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

190,6

94,2

1,6

-0,1

93,3

din care:

fabricarea de maşini agricole

74,7

79,9

0,6

-0,1

98,9

fabricarea maşinilor-unelte

17,0

126,5

0,2

+0,0

102,9

fabricarea aparatelor de uz casnic

20,2

103,5

0,1

+0,0

74,2

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

143,6

124,7

1,2

+0,3

187,5

Producţia de mobilier

158,6

121,0

1,4

+0,3

110,3

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1560,7

108,0

13,1

+1,0

93,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1142,7

105,0

8,9

+0,4

97,5

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

418,0

115,1

4,2

+0,6

79,6

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale
3 În preţurile medii ale anului 2007
4 În preţurile medii ale anului 2006    

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire