Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008
 
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008
18.07.2008

Cu privire la evoluţia indicilor preţurilor producţiei  industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008 1, 2  

Preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008 faţă de luna mai curent au marcat o scădere de 0,2%, pe seama micşorării nivelului preţurilor la producţia livrată pe piaţa externă (cu 2,0%). În comparaţie cu decembrie 2007 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,0%, iar faţă de iunie 2007 – cu 13,5%.

Evoluţia indicilor lunari ai  preţurilor producţiei industriale (%)

Pret_prod_ind_iunie_08_fig1.jpg 

Industria extractivă a marcat creşteri ale preţurilor în luna iunie 2008 comparativ cu luna mai curent cu 4,4 la sută, iar faţă de decembrie 2007 – cu 16,0 %.

În industria prelucrătoare în luna iunie 2008 preţurile s-au micşorat faţă de mai 2008 cu 0,2 la sută şi au crescut cu 5,5 % în comparaţie cu decembrie 2007.

În sectorul energetic preţurile în luna de raport s-au menţinut la acelaşi nivel faţa de luna precedentă, iar faţă de decembrie 2007 s-au majorat cu 15,8%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale se prezintă astfel: 3 

Tipuri de activităţi

iunie 2008 în % faţă de

mai 2008

decembrie 2007

iunie 2007

Total industrie

99,8

106,0

113,5

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

101,0

109,2

116,8

                       externă

98,0

101,7

109,0

Industria extractivă

104,4

116,0

125,0

Industria prelucrătoare

99,8

105,5

113,5

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

101,0

108,4

117,1

                       externă

98,0

101,6

108,8

Energie electrică şi termică

100,0

115,8

116,7

1Datele sînt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2 Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14, 15-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile industriale).
3 La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibile pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /dates.php?lang=ro&ct=95     

Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire