Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
 
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
21.11.2008

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova1 în ianuarie-septembrie 2008

Preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2008 în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut au înregistrat o creştere de circa 4,0%.

ianuarie-septembrie
în % faţă de aceeaşi perioadă
a anului precedent


2008

informativ:
2007

Total produse agricole

104,0

138,4

din care

produse vegetale

94,3

149,7

produse animaliere

140,3

110,9

În ianuarie-septembrie 2008 faţă de perioada respectivă a anului precedent preţurile de vînzare a produselor animaliere de către întreprinderile agricole s-au majorat în medie cu 40,3%, iar a produselor vegetale – au scăzut cu 5,7%.

Considerabil s-au majorat preţurile la ouă alimentare – cu 75,6%, vite si păsări (în masă vie) – cu 35,2%, lapte – cu 25,0%.

Totodată, s-au micşorat preţurile la legume – cu 1,6 %, în deosebi la tomate – cu 15,2%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 14,6%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 8,0%.

Nota:
1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova – şef de direcţie, statistica agriculturii şi mediului, tel. 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire