Prima / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2008
 
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2008
26.11.2008

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 20081

Biroul Naţional de Statistică comunică datele referitoare la forţa de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2008.

În trimestrul III 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1359 mii persoane, menţinându-se practic la nivelul trim. III 2007. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost doar cu 1% mai mare decât cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a fost mai mare faţă de cea a populaţiei urbane (56,5% şi, respectiv 43,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 46,1%, păstrând nivelul trimestrului respectiv al anului 2007 şi atingând valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 49,4%, în comparaţie cu rata pentru femei – 43,2%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,0% în mediul urban şi 45,5% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,7%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 51,2%, menţinându-se la nivelul trimestrului III 2007.

Populaţia ocupată a constituit circa 1310 mii persoane, cu 1,2% mai mult faţă de tr. III 2007 şi cu 3,4% mai puţin faţă de trimestrul II 2008. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost practic egală cu cea a femeilor. Mediului rural i-au revenit  57,6% şi celui urban – 42,4%.

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 44,5%, înregistrând o scădere cu 1,6 p.p. faţă de trimestrul precedent. În comparaţie cu tr. III 2007 se păstrează acelaşi nivel.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (47,5%) în comparaţie cu femeile – 41,8%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valori apropiate, 44,2% în mediul urban şi 44,7% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 51,8%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 49,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,0%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat  447  mii persoane (34,1% din totalul persoanelor ocupate), din ei 43,1% au lucrat în gospodăriile auxiliare proprii. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de circa 863 mii (+ 24 mii faţă de trim. III 2007). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,6% şi în construcţii, respectiv, 6,9%. În sectorul serviciilor au activat 46,4% din totalul persoanelor ocupate, păstrând cota trim. III 2007.

Conform repartizării după forme de proprietate 71,6% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 24,7% - cu cea publică, şi, 3,7% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă ( publică şi privată)  şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 65,2% din total.

În sectorul informal au lucrat 11,1% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 32,3% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit circa 30%; totodată circa 15% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate, adică acele persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în toate activităţile în timpul perioadei de referinţă au fost sub  limita stabilită (40 ore), doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare a fost de 77,5 mii, ceea ce reprezintă circa 6,0% din totalul persoanelor ocupate.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 48,7 mii, fiind cu 21,4 mii mai mic faţă de trim. III 2007. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 55,3% din total, la fel şi persoanele din mediul urban – 72,2%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,6%, fiind mai joasă faţă de trimestrul III a. 2007 (5,1%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei are valori apropiate: 3,9% şi 3,2%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,9%, faţă de mediul rural – 1,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 13,9%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 9%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 53,9% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, menţinându-se la nivelul trimestrului respectiv al anului 2007. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 9,4 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost de circa 343 mii persoane. Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Aceeaşi proporţie se înregistrează pentru persoanele plecate din localităţile rurale.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1727 .

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact: Elena Basarab – şef de secţie, statistica ocupării forţei de muncă, tel. 21 08 47

Anexă

Populaţia de 15 ani şi peste după situaţia economică, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
trimestrul III anul 2008

mii persoane

Grupe de vîrstă,
sexe,
medii

Persoane active

Persoane inactive

Rata de activitate
%

Rata de ocupare
%

Rata şomajului
BIM
%

Total

Ocupate

Şomeri
BIM

TOTAL

1358,7

1310,0

48,7

1585,7

46,1

44,5

3,6

15-24 ani

158,4

136,4

21,9

513,0

23,6

20,3

13,9

25-34 ani

271,7

263,3

8,4

213,6

56,0

54,3

3,1

35-54 ani

708,5

694,1

14,4

355,2

66,6

65,2

2,0

55-64 ani

172,9

168,9

4,0

168,2

50,7

49,5

2,3

65 ani şi peste

47,2

47,2

-

335,7

12,3

12,3

-

25-54 ani

980,2

957,4

22,8

568,8

63,3

61,8

2,3

15-64 ani

1311,4

1262,7

48,7

1250,0

51,2

49,3

3,7

Masculin

688,6

661,7

27,0

705,3

49,4

47,5

3,9

15-24 ani

91,4

80,7

10,8

249,0

26,9

23,7

11,8

25-34 ani

143,3

138,6

4,8

102,5

58,3

56,4

3,3

35-54 ani

332,1

324,0

8,2

179,4

64,9

63,3

2,5

55-64 ani

95,5

92,2

3,3

52,8

64,4

62,2

3,4

65 ani şi peste

26,2

26,2

-

121,7

17,7

17,7

-

25-54 ani

475,5

462,6

12,9

281,9

62,8

61,1

2,7

15-64 ani

662,4

635,4

27,0

583,6

53,2

51,0

4,1

Feminin

670,0

648,3

21,8

880,4

43,2

41,8

3,2

15-24 ani

66,9

55,7

11,2

264,0

20,2

16,8

16,7

25-34 ani

128,4

124,7

3,6

111,1

53,6

52,1

2,8

35-54 ani

376,4

370,1

6,2

175,8

68,2

67,0

1,7

55-64 ani

77,4

76,7

*

115,4

40,1

39,8

*

65 ani şi peste

21,0

21,0

-

214,0

8,9

8,9

-

25-54 ani

504,7

494,8

9,9

287,0

63,8

62,5

2,0

15-64 ani

649,0

627,3

21,8

666,4

49,3

47,7

3,4

Urban

590,8

555,7

35,1

666,2

47,0

44,2

5,9

15-24 ani

70,6

55,4

15,2

227,5

23,7

18,6

21,5

25-34 ani

137,9

131,8

6,1

92,2

59,9

57,3

4,4

35-54 ani

301,9

291,0

10,9

148,8

67,0

64,6

3,6

55-64 ani

70,6

67,6

3,0

78,4

47,4

45,4

4,2

65 ani şi peste

9,8

9,8

-

119,3

7,6

7,6

-

25-54 ani

439,8

422,8

17,0

241,0

64,6

62,1

3,9

15-64 ani

581,0

545,9

35,1

546,8

51,5

48,4

6,0

Rural

767,9

754,3

13,6

919,5

45,5

44,7

1,8

15-24 ani

87,7

81,0

6,7

285,5

23,5

21,7

7,7

25-34 ani

133,8

131,5

2,3

121,4

52,4

51,5

1,7

35-54 ani

406,6

403,1

3,5

206,4

66,3

65,8

*

55-64 ani

102,2

101,3

1,0

89,8

53,2

52,7

1,0

65 ani şi peste

37,4

37,4

-

216,4

14,8

14,8

-

25-54 ani

540,4

534,6

5,8

327,9

62,2

61,6

1,1

15-64 ani

730,4

716,9

13,6

703,1

51,0

50,0

1,9

767,9

754,3

13,6

919,5

45,5

44,7

1,8

Notă:

1. Datorită rotunjirii părţii zecimale pot exista diferenţe între unele totaluri din tabelă şi ceea ce rezultă din însumare.

2. Semnul „*”, indică, că datele calculate prin extindere nu sunt fiabile din cauza numărului redus de cazuri observate.

3. Semnul „-”, indică, că evenimentul nu a existat.

Populaţia ocupată pe activităţi, grupe de vîrstă, sexe şi medii
trimestrul III anul 2008

mii persoane

Sexe
medii
activităţi ale economiei naţionale

Populaţia ocupată
Total

Grupe de vîrstă

15-24 ani

25-34 ani

35-49 ani

50-64 ani

65 ani
şi peste

TOTAL

1310,0

136,4

263,3

534,1

328,8

47,2

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

447,2

41,5

68,6

173,8

127,0

36,4

Industrie

164,9

22,3

33,3

68,0

39,5

1,8

Construcţii

90,5

16,2

21,5

36,2

16,1

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

207,8

27,2

53,1

87,8

38,2

1,5

Transporturi şi comunicaţii

65,4

5,9

14,5

26,9

17,6

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

244,7

14,2

46,8

110,0

68,8

4,9

Alte activităţi

89,5

9,1

25,5

31,4

21,8

1,7

Masculin

661,7

80,7

138,6

246,4

169,7

26,2

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

237,7

24,0

37,8

89,7

67,5

18,6

Industrie

89,8

11,4

17,0

34,6

25,2

1,7

Construcţii

81,8

14,4

19,6

32,5

14,7

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

89,4

14,4

25,4

30,9

17,7

*

Transporturi şi comunicaţii

50,2

4,2

11,8

20,3

13,4

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

72,0

8,8

13,7

25,7

21,0

2,7

Alte activităţi

40,7

3,4

13,2

12,6

10,2

1,3

Feminin

648,3

55,7

124,7

287,7

159,1

21,0

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

209,5

17,5

30,7

84,1

59,5

17,7

Industrie

75,0

10,9

16,3

33,4

14,3

*

Construcţii

8,7

1,7

1,9

3,7

1,3

-

Comerţ, hoteluri şi restaurante

118,4

12,8

27,7

56,8

20,5

*

Transporturi şi comunicaţii

15,3

1,7

2,7

6,6

4,2

-

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

172,7

5,4

33,1

84,3

47,7

2,2

Alte activităţi

48,8

5,7

12,3

18,8

11,6

*

Urban

555,7

55,4

131,8

223,6

135,0

9,8

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

21,3

1,4

3,1

10,3

5,6

1,0

Industrie

106,4

12,0

21,9

42,9

28,3

1,3

Construcţii

45,9

8,4

9,5

17,0

10,6

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

152,7

18,0

40,8

63,1

29,9

*

Transporturi şi comunicaţii

43,7

4,4

9,8

16,9

12,2

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

117,9

5,9

24,2

50,8

32,8

4,1

Alte activităţi

67,7

5,4

22,5

22,6

15,5

1,6

Rural

754,3

81,0

131,5

310,5

193,8

37,4

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

425,8

40,1

65,4

163,5

121,4

35,4

Industrie

58,4

10,3

11,3

25,2

11,2

*

Construcţii

44,6

7,8

12,0

19,2

5,4

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

55,1

9,2

12,3

24,6

8,3

*

Transporturi şi comunicaţii

21,7

1,6

4,8

10,0

5,4

-

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

126,8

8,3

22,6

59,2

35,9

*

Alte activităţi

21,8

3,7

3,1

8,8

6,2

*

Populaţia ocupată după nivelul de instruire, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii
trimestrul III anul 2008

mii persoane

Grupe de vîrstă,
sexe,
medii

Populaţia ocupată
Total

Nivel de instruire

Superior

Mediu de specialitate

Secundar profesional

Liceal; mediu general

Gimnazial

Primar sau fără şcoală primară

TOTAL

1310,0

265,8

214,6

323,3

268,5

223,0

14,8

15-24 ani

136,4

20,3

7,3

27,1

32,6

46,8

2,3

25-34 ani

263,3

72,6

33,3

58,8

44,6

52,4

1,7

35-49 ani

534,1

105,1

107,2

147,4

118,6

54,4

1,5

50-64 ani

328,8

59,4

62,3

84,5

69,1

52,1

1,1

65 ani şi peste

47,2

8,4

4,4

5,5

3,7

17,4

7,9

Masculin

661,7

124,4

81,0

214,2

121,1

113,4

7,6

15-24 ani

80,7

9,7

3,3

19,3

18,6

28,5

1,5

25-34 ani

138,6

36,9

13,2

38,4

20,3

28,8

1,0

35-49 ani

246,4

45,1

34,3

90,8

48,4

26,5

1,3

50-64 ani

169,7

28,2

27,2

60,7

31,6

21,6

*

65 ani şi peste

26,2

4,5

3,0

5,0

2,3

8,0

3,5

Feminin

648,3

141,4

133,5

109,1

147,4

109,6

7,2

15-24 ani

55,7

10,7

4,1

7,8

14,0

18,3

*

25-34 ani

124,7

35,7

20,1

20,4

24,2

23,6

*

35-49 ani

287,7

60,0

72,9

56,6

70,2

27,8

*

50-64 ani

159,1

31,1

35,1

23,8

37,5

30,6

*

65 ani şi peste

21,0

3,9

1,4

*

1,4

9,4

4,4

Urban

555,7

197,8

116,8

121,5

86,8

30,9

1,8

15-24 ani

55,4

16,4

4,4

11,1

16,0

7,4

*

25-34 ani

131,8

59,2

19,6

25,9

18,8

7,5

*

35-49 ani

223,6

75,7

55,4

51,2

32,3

8,6

*

50-64 ani

135,0

41,2

35,0

32,1

19,2

7,1

-

65 ani şi peste

9,8

5,3

2,5

1,2

*

*

-

Rural

754,3

68,0

97,7

201,8

181,6

192,1

12,9

15-24 ani

81,0

3,9

2,9

16,0

16,6

39,4

2,1

25-34 ani

131,5

13,4

13,8

33,0

25,8

44,9

*

35-49 ani

310,5

29,4

51,8

96,2

86,3

45,7

1,1

50-64 ani

193,8

18,2

27,3

52,4

49,8

45,0

1,1

65 ani şi peste

37,4

3,1

1,9

4,3

3,1

17,1

7,9

Persoane ocupate după tipul unităţii de producţie, statutul ocupaţional, natura locului de muncă,
pe sexe şi medii (activitatea principală): include toate activităţile economice
trimestrul III anul 2008

mii persoane

Tipul unităţii de producţie,
sexe,
medii

Total economie

Lucrător pe cont propriu, patron, membru al unei cooperative

Ajutor familial neremunerat

Salariaţi

Total ocupaţii

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

1[1]

2[2]

3[3]

4

5

6

7

8

TOTAL

1310,0

887,3

422,7

159,5

258,7

37,7

727,8

126,3

Întreprinderile sectorului formal

1026,9

887,3

139,6

159,5

-

30,5

727,8

109,1

din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

Public

323,9

323,9

-

-

-

-

323,9

-

Altele

703,0

563,4

139,6

159,5

-

30,5

403,9

109,1

Întreprinderile sectorului informal

145,6

-

145,6

-

125,1

7,3

-

13,2

Gospodării casnice

137,5

-

137,5

-

133,5

-

-

4,0

Masculin

661,7

440,7

221,0

94,9

141,1

10,6

345,8

69,3

Întreprinderile sectorului formal

507,5

440,7

66,8

94,9

-

7,7

345,8

59,1

din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

Public

116,9

116,9

-

-

-

-

116,9

-

Altele

390,6

323,8

66,8

94,9

-

7,7

228,9

59,1

Întreprinderile sectorului informal

97,4

-

97,4

-

84,8

2,9

-

9,7

Gospodării casnice

56,8

-

56,8

-

56,3

-

-

*

Feminin

648,3

446,6

201,7

64,6

117,6

27,1

382,1

57,0

Întreprinderile sectorului formal

519,4

446,6

72,8

64,6

-

22,8

382,1

50,0

din care:

Public

207,0

207,0

-

-

-

-

207,0

-

Altele

312,4

239,6

72,8

64,6

-

22,8

175,1

50,0

Întreprinderile sectorului informal

48,2

-

48,2

-

40,4

4,3

-

3,5

Gospodării casnice

80,7

-

80,7

-

77,2

-

-

3,5

Urban

555,7

464,8

90,9

37,2

34,3

1,9

427,6

54,6

Întreprinderile sectorului formal

516,4

464,8

51,6

37,2

-

1,9

427,6

49,7

din care:

Public

167,9

167,9

-

-

-

-

167,9

-

Altele

348,5

296,9

51,6

37,2

-

1,9

259,7

49,7

Întreprinderile sectorului informal

35,6

-

35,6

-

32,4

-

-

3,2

Gospodării casnice

3,6

-

3,6

-

1,9

-

-

1,7

Rural

754,3

422,5

331,8

122,2

224,4

35,8

300,2

71,7

Întreprinderile sectorului formal

510,4

422,5

88,0

122,2

-

28,5

300,2

59,4

din care:

Public

156,0

156,0

-

-

-

-

156,0

-

Altele

354,4

266,5

88,0

122,2

-

28,5

144,2

59,4

Întreprinderile sectorului informal

110,0

-

110,0

-

92,7

7,3

-

10,0

Gospodării casnice

133,9

-

133,9

-

131,6

-

-

2,3


[1] col.1 = col.2 + col.3 sau col.1= col.4 + col.5 + col.6 + col.7+ col.8

[2] col.2 = col.4 + col.7

[3] col.3 = col.5 + col.6 + col.8

Prima / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire