Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
08.12.2008

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20081) 2)

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna octombrie 2008 exporturile şi importurile Republicii Moldova s-au situat sub nivelul lunii precedente, ce a influenţat, dar nu a schimbat radical tendinţa de dezvoltare  a comerţului exterior în ianuarie-octombrie 2008.

Evo_Xportz_2004_2008.jpg

Exporturile de mărfuri în luna octombrie 2008 s-au cifrat la 150,4 mil. dolari SUA, cu 2,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 5,0% mai mult, comparativ cu luna octombrie 2007.

Ianuarie-octombrie 2008

Structura%

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2007

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2007

2008

2007

2008

Export – total

1353,8

127,0

100,0

100,0

30,7

27,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

695,5

130,3

50,1

51,4

15,5

15,2

ţările CSI

532,0

120,8

41,3

39,3

12,5

8,6

alte ţări

126,3

137,8

8,6

9,3

2,7

3,2

Import – total

4100,6

141,4

100,0

100,0

37,5

41,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

1804,6

136,8

45,5

44,0

17,3

16,7

ţările CSI

1421,1

135,2

36,3

34,7

12,2

12,8

alte ţări

874,9

165,4

18,2

21,3

8,0

11,9

Balanţa Comercială – total

-2746,8

149,8

100,0

100,0

x

x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1109,1

141,2

42,8

40,4

x

x

ţările CSI

-889,1

145,6

33,3

32,4

x

x

alte ţări

-748,6

de 1,7 ori

23,9

27,2

x

x

În ianuarie-octombrie 2008 exporturile au totalizat 1353,8 mil. dolari  SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 27,0%.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 695,5 mil. dolari SUA (+30,3% faţă de ianuarie-octombrie 2007), deţinînd o cotă de 51,4% în total exporturi (50,1% în ianuarie-octombrie 2007).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,3% (ianuarie-octombrie 2007 – 41,3%), ce corespunde unei valori de 532,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 20,8%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2007.

Primele 15 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 89,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2008

Ponderea%

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2007

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1353,8

127,0

100,0

100,0

30,7

27,0

din care:

România

289,0

de 1,8 ori

15,4

21,3

5,3

11,8

Federaţia Rusă

271,7

146,7

17,4

20,1

3,9

8,1

Italia

140,9

124,8

10,6

10,4

2,3

2,6

Ucraina

124,3

91,6

12,7

9,2

4,3

-1,1

Belarus

76,3

117,1

6,1

5,6

1,3

1,0

Germania

57,1

81,8

6,5

4,2

3,8

-1,2

Polonia

50,1

141,3

3,3

3,7

1,1

1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

42,9

150,7

2,7

3,2

0,8

1,4

Kazahstan

38,2

101,1

3,5

2,8

2,4

0,0

Elveţia

29,9

139,0

2,0

2,2

1,5

0,8

Turcia

27,0

100,3

2,5

2,0

0,4

0,0

Bulgaria

20,6

94,6

2,0

1,5

1,1

-0,1

Franţa

16,1

103,7

1,5

1,2

0,0

0,1

Ungaria

15,0

de 3,3 ori

0,4

1,1

-0,6

1,0

Statele Unite ale Americii

13,2

105,4

1,2

1,0

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către România (de 1,8 ori), Federaţia Rusă (+46,7%), Italia (+24,8%), Polonia (+41,3%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+50,7%), Belarus (+17,1%), Ungaria (de 3,3 ori), Elveţia (+39,0%), Franţa (+3,7%), Statele Unite ale Americii (+5,4%) etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 11,8%, 8,1%, 2,6%, 1,4%, 1,4%, 1,0%, 1,0%, 0,8%, 0,1%, 0,1%.

Douăsprezece grupe de mărfuri care deţineau 91,4% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2008

Structura
%

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor
%

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2007

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1353,8

127,0

100,0

100,0

30,7

27,0

din care:

Materiale textile şi articole din aceste materiale

266,1

119,3

20,9

19,7

4,9

4,0

din care:

ţările Uniunii Europene

210,3

117,5

16,8

15,5

4,0

2,9

ţările CSI

31,2

147,5

2,0

2,3

0,8

0,9

Produse alimentare, băuturi şi tutun

262,4

122,0

20,2

19,4

-0,4

4,4

din care:

ţările Uniunii Europene

57,3

94,6

5,7

4,2

0,6

-0,3

ţările CSI

184,2

130,6

13,2

13,6

-1,7

4,0

Produse vegetale

156,6

123,1

11,9

11,6

3,7

2,8

din care:

ţările Uniunii Europene

62,5

130,6

4,5

4,6

0,5

1,4

ţările CSI

55,5

104,2

5,0

4,1

2,5

0,2

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

147,4

de 2,2 ori

6,4

10,9

3,0

7,5

din care:

ţările Uniunii Europene

99,3

de 3,9 ori

2,4

7,3

1,4

6,9

ţările CSI

38,8

109,5

3,3

2,9

1,2

0,3

Metale comune şi articole din metale comune

111,8

127,1

8,3

8,3

4,6

2,2

din care:

ţările Uniunii Europene

61,3

120,5

4,8

4,5

2,4

1,0

ţările CSI

36,3

101,2

3,4

2,7

2,0

0,0

Produse minerale

61,8

126,2

4,6

4,6

3,1

1,2

din care:

ţările Uniunii Europene

20,0

125,9

1,5

1,5

1,0

0,4

ţările CSI

41,7

126,5

3,1

3,1

2,1

0,8

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

51,1

117,4

4,1

3,8

2,0

0,7

din care:

ţările Uniunii Europene

24,7

105,2

2,2

1,8

0,9

0,1

ţările CSI

24,8

144,4

1,6

1,8

1,2

0,7

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

46,7

110,1

4,0

3,4

2,0

0,4

din care:

ţările Uniunii Europene

26,9

119,9

2,1

2,0

1,5

0,4

ţările CSI

18,0

94,2

1,8

1,3

0,5

-0,1

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

42,0

125,9

3,1

3,1

0,8

0,8

din care:

ţările Uniunii Europene

39,6

121,7

3,1

2,9

0,8

0,7

ţările CSI

1,9

de 2,4 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

32,9

120,4

2,6

2,4

1,8

0,5

din care:

ţările Uniunii Europene

8,5

95,4

0,8

0,6

0,2

0,0

ţările CSI

23,6

131,2

1,7

1,7

1,6

0,5

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

29,0

123,4

2,2

2,1

0,6

0,5

din care:

ţările Uniunii Europene

26,3

129,7

1,9

1,9

0,4

0,6

ţările CSI

0,2

22,4

0,1

0,0

0,1

-0,1

Produse chimice

28,7

130,0

2,1

2,1

0,8

0,6

din care:

ţările Uniunii Europene

7,0

138,5

0,5

0,5

0,0

0,2

ţările CSI

21,3

133,7

1,5

1,6

0,7

0,5

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,2 ori), produse alimentare, băuturi şi tutun (+22,0%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+19,3%), produse vegetale (+23,1%), metale comune şi articole din metale comune (+27,1%), produse minerale (+26,2%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+25,9%), grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (+17,4%), produse chimice (+30,0%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+20,4%), piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea (+23,4%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+10,1%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 7,5%, 4,4%, 4,0%, 2,8%, 2,2%, 1,2%, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,5%, 0,4%.

În luna octombrie 2008 importurile de mărfuri au însumat 428,5 mil. dolari SUA,  cu 2,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 16,0% mai mult, comparativ cu luna octombrie 2007.

Evo_Mportz_2004_2008.jpg

În ianuarie-octombrie 2008 importurile au totalizat 4100,6 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 41,4%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 1804,6 mil. dolari SUA (cu 36,8% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2007), reprezentînd 44,0% în total importuri (45,5% în ianuarie-octombrie 2007).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1421,1 mil. dolari SUA (cu 35,2% mai mare faţă de ianuarie-octombrie 2007), care echivalează cu 34,7% în total importuri (36,3% în ianuarie-octombrie 2007).

Primele 20 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 89,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2008

Ponderea
%

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor
%

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2007

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

4100,6

141,4

100,0

100,0

37,5

41,4

din care:

Ucraina

712,8

128,9

19,1

17,4

6,6

5,5

România

528,1

152,7

11,9

12,9

3,1

6,3

Federaţia Rusă

504,3

133,4

13,0

12,3

3,2

4,4

Germania

310,4

122,4

8,7

7,6

4,7

2,0

China

258,7

de 1,7 ori

5,3

6,3

3,1

3,6

Italia

255,8

118,5

7,4

6,2

2,9

1,4

Turcia

194,5

147,0

4,6

4,7

2,0

2,1

Belarus

172,6

de 1,7 ori

3,5

4,2

1,9

2,5

Polonia

104,3

146,8

2,5

2,5

0,6

1,1

Franţa

88,8

133,0

2,3

2,2

0,8

0,8

Statele Unite ale Americii

82,4

de 2,2 ori

1,3

2,0

0,4

1,5

Japonia

72,4

de 2,2 ori

1,1

1,8

0,7

1,4

Austria

63,4

de 2,4 ori

0,9

1,5

0,4

1,3

Ungaria

58,4

151,4

1,3

1,4

0,6

0,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

52,9

de 1,7 ori

1,1

1,3

0,2

0,8

Republica Cehă

48,4

140,8

1,2

1,2

0,5

0,5

Olanda

42,4

136,5

1,1

1,0

0,7

0,4

Bulgaria

37,4

85,2

1,5

0,9

0,8

-0,2

Coreea de Sud

36,9

115,9

1,1

0,9

0,6

0,2

Suedia

32,2

151,9

0,7

0,8

0,5

0,4

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+52,7%), Ucraina (+28,9%), Federaţia Rusă (+33,4%), China (de 1,7 ori), Belarus (de 1,7 ori), Turcia (+47,0%), Germania (+22,4%), Statele Unite ale Americii (de 2,2 ori), Italia (+18,5%), Japonia (de 2,2 ori), Austria (de 2,4 ori), Polonia (+46,8%), Franţa (+33,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (de 1,7 ori), Ungaria (+51,4%), Republica Cehă (+40,8%), Olanda (+36,5%), Suedia (+51,9%), Coreea de Sud (+15,9%) etc., a contribuit la creşterea pe total importuri respectiv cu 6,3%, 5,5%, 4,4%, 3,6%, 2,5%, 2,1%, 2,0%, 1,5%, 1,4%, 1,4%, 1,3%, 1,1%, 0,8%, 0,8%, 0,7%, 0,5%, 0,4%, 0,4%, 0,2%.

Treisprezece grupe de mărfuri care deţineau 93,8% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2008

Structura%

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor
%

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2007

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

4100,6

141,4

100,0

100,0

37,5

41,4

din care:

Produse minerale

922,2

150,9

21,1

22,5

4,4

10,7

din care:

ţările Uniunii Europene

317,8

de 1,8 ori

6,2

7,7

0,8

4,8

ţările CSI

599,8

139,6

14,8

14,6

3,5

5,9

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

647,1

152,5

14,6

15,8

6,2

7,7

din care:

ţările Uniunii Europene

360,5

152,6

8,2

8,8

3,8

4,3

ţările CSI

84,1

118,2

2,5

2,1

0,7

0,4

Produse chimice

349,9

135,5

8,9

8,5

3,8

3,2

din care:

ţările Uniunii Europene

183,9

128,7

4,9

4,5

1,7

1,4

ţările CSI

75,3

131,8

2,0

1,8

1,1

0,6

Mijloace şi materiale de transport

331,6

156,5

7,3

8,1

5,0

4,1

din care:

ţările Uniunii Europene

172,3

139,3

4,3

4,2

3,3

1,7

ţările CSI

52,0

117,5

1,5

1,3

0,8

0,3

Metale comune şi articole din metale comune

323,6

113,4

9,8

7,9

5,3

1,3

din care:

ţările Uniunii Europene

110,5

87,4

4,4

2,7

2,6

-0,5

ţările CSI

137,2

130,9

3,6

3,3

1,3

1,1

Produse alimentare, băuturi şi tutun

286,5

153,8

6,4

7,0

2,1

3,5

din care:

ţările Uniunii Europene

75,1

142,1

1,8

1,8

0,6

0,8

ţările CSI

185,8

156,1

4,1

4,5

1,9

2,3

Materiale textile şi articole din aceste materiale

238,1

118,4

6,9

5,8

1,5

1,3

din care:

ţările Uniunii Europene

144,6

114,2

4,4

3,5

0,5

0,6

ţările CSI

10,3

133,6

0,3

0,3

0,1

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

237,8

128,3

6,4

5,8

2,3

1,8

din care:

ţările Uniunii Europene

115,1

120,9

3,3

2,8

1,1

0,7

ţările CSI

51,3

107,0

1,7

1,3

0,5

0,1

Produse vegetale

139,8

133,2

3,6

3,4

2,2

1,2

din care:

ţările Uniunii Europene

49,8

122,2

1,4

1,2

0,6

0,3

ţările CSI

45,9

154,1

1,0

1,1

0,9

0,6

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

120,7

145,2

2,9

2,9

0,9

1,3

din care:

ţările Uniunii Europene

45,4

de 1,7 ori

0,9

1,1

0,2

0,6

ţările CSI

53,1

129,1

1,4

1,3

0,3

0,4

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

98,1

122,2

2,8

2,4

0,9

0,6

din care:

ţările Uniunii Europene

44,2

121,6

1,3

1,1

0,4

0,3

ţările CSI

35,5

113,1

1,1

0,9

0,4

0,1

Animale vii şi produse animale

78,5

de 1,7 ori

1,6

1,9

0,1

1,2

din care:

ţările Uniunii Europene

22,6

162,5

0,5

0,6

0,0

0,3

ţările CSI

14,3

125,8

0,4

0,3

0,1

0,1

Lemn şi produse din lemn

74,7

139,6

1,8

1,8

0,5

0,7

din care:

ţările Uniunii Europene

31,5

142,2

0,8

0,8

0,3

0,3

ţările CSI

35,9

128,7

1,0

0,9

0,2

0,3

Pe grupe de mărfuri creşteri semnificative s-au înregistrat la importurile de produse minerale (+50,9%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+52,5%), mijloace şi materiale de transport (+56,5%), produse alimentare, băuturi şi tutun (+53,8%), produse chimice (+35,5%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+28,3%), metale comune şi articole din metale comune (+13,4%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+18,4%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+45,2%), produse vegetale (+33,2%), animale vii şi produse animale (de 1,7 ori), lemn şi produse din lemn  (+39,6%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (+22,2%), care au influenţat la creşterea pe total importuri respectiv cu 10,7%, 7,7%, 4,1%, 3,5%, 3,2%, 1,8%, 1,3%, 1,3%, 1,3%, 1,2%, 1,2%, 0,7%, 0,6%.

Tend_Com_Xt_2004_2008.jpg

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2008 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2746,8 mil. dolari SUA, cu 913,1 mil. dolari SUA (+49,8%) mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie-octombrie 2007. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1109,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2007 – 785,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 889,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2007 – 610,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2008
în % faţă de
ianuarie-octombrie 2007

2007

2008

Balanţa Comercială – total
mil. dolari SUA

-1833,7

-2746,8

149,8

din care:

Ucraina

-417,1

-588,5

141,1

China

-154,2

-257,2

de 1,7 ori

Germania

-183,8

-253,3

137,8

România

-182,2

-239,1

131,3

Federaţia Rusă

-192,8

-232,6

120,7

Turcia

-105,4

-167,5

158,9

Italia

-103,0

-114,9

111,6

Belarus

-34,9

-96,3

de 2,8 ori

Franţa

-51,2

-72,7

142,0

Japonia

-32,2

-70,5

de 2,2 ori

Statele Unite ale Americii

-25,8

-69,2

de 2,7 ori

Austria

0,8

-55,0

x

Polonia

-35,6

-54,2

152,3

Republica Cehă

-29,5

-44,0

148,9

Ungaria

-34,0

-43,4

127,7

Coreea de Sud

-31,8

-36,9

115,9

Olanda

-19,6

-31,8

162,2

Suedia

-20,5

-24,0

116,9

Bulgaria

-22,1

-16,8

76,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

-2,0

-10,0

de 4,9 ori

Elveţia

7,6

8,0

105,4

Kazahstan

31,6

17,5

55,2

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2008în % faţă deianuarie-octombrie 2007

2007

2008

Balanţa Comercială – totalmil. dolari SUA

-1833,7

-2746,8

149,8

din care:

Produse minerale

-562,2

-860,4

153,0

din care:

ţările Uniunii Europene

-164,1

-297,8

de 1,8 ori

ţările CSI

-396,6

-558,1

140,7

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-356,6

-499,7

140,1

din care:

ţările Uniunii Europene

-210,8

-261,2

123,9

ţările CSI

-35,7

-45,3

126,8

Produse chimice

-236,1

-321,2

136,1

din care:

ţările Uniunii Europene

-137,9

-176,9

128,3

ţările CSI

-41,2

-54,0

131,0

Mijloace şi materiale de transport

-197,3

-318,2

161,3

din care:

ţările Uniunii Europene

-119,6

-165,2

138,2

ţările CSI

-34,0

-47,4

139,4

Metale comune şi articole din metale comune

-197,4

-211,8

107,3

din care:

ţările Uniunii Europene

-75,6

-49,2

65,2

ţările CSI

-69,0

-100,9

146,3

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

-158,0

-204,9

129,7

din care:

ţările Uniunii Europene

-86,2

-106,6

123,6

ţările CSI

-30,0

-27,7

92,4

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

-58,3

-82,5

141,5

din care:

ţările Uniunii Europene

-25,3

-35,6

140,4

ţările CSI

-20,5

-28,7

139,9

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-40,7

-74,0

de 1,8 ori

din care:

ţările Uniunii Europene

-4,4

-18,5

de 4,2 ori

ţările CSI

-22,1

-35,1

159,2

Lemn şi produse din lemn

-49,6

-70,1

141,1

din care:

ţările Uniunii Europene

-19,7

-28,2

143,1

ţările CSI

-27,2

-34,7

127,4

Animale vii şi produse animale

-35,2

-69,1

de 2,0 ori

din care:

ţările Uniunii Europene

-13,4

-22,2

de 1,7 ori

ţările CSI

-6,7

-8,4

125,4

Produse alimentare, băuturi şi tutun

28,8

-24,1

x

din care:

ţările Uniunii Europene

7,7

-17,8

x

ţările CSI

22,0

-1,6

x

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

1,3

1,4

114,7

din care:

ţările Uniunii Europene

2,8

4,7

de 1,7 ori

ţările CSI

-0,03

-0,6

de 19,5 ori

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

15,7

16,0

101,6

din care:

ţările Uniunii Europene

23,8

29,0

121,6

ţările CSI

-0,5

-0,1

16,7

Produse vegetale

22,3

16,8

75,6

din care:

ţările Uniunii Europene

7,1

12,7

de 1,8 ori

ţările CSI

23,4

9,6

40,8

Materiale textile şi articole din aceste materiale

22,1

28,0

126,8

din care:

ţările Uniunii Europene

52,4

65,7

125,4

ţările CSI

13,5

20,9

155,5

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

32,1

35,4

110,2

din care:

ţările Uniunii Europene

19,5

20,5

104,8

ţările CSI

12,1

15,9

131,0

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 33,0% faţă de 36,8% în ianuarie-octombrie 2007.

Persoanele fizice au exportat în ianuarie-octombrie 2008 mărfuri şi produse în valoare de 0,2 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 136,6 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2007 exporturile s-au diminuat cu 5,5%, iar importurile au crescut cu 33,3%, în principal, datorită majorării importurilor de autoturisme (+33,7%) din Germania, Italia, Franţa şi SUA.

Notă:1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna octombrie 2008 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import)

Persoană de contact: Mariana Eni, şeful Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor, tel. 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire