Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
23.12.2008

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20081

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-noiembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27023,02 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2007 a constituit 101,2% în preţuri comparabile3. În luna noiembrie curent faţă de noiembrie 2007 acest indice a marcat 94,9%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată, în special, de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 9,5%) şi din industria extractivă (cu 4,1%). La majorarea volumului producţiei industriale au contribuit mai semnificativ întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – cu 30,2% (deţinînd ponderea de 8,8% în total producţie industrială a motivat creşterea acesteia cu 2,1%); fabricarea zahărului – cu 58,7% (deţinînd ponderea de 3,8% a motivat creşterea cu 1,4%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 23,0% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 5,6% (deţinînd ponderea de 4,7% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 7,7% (deţinînd ponderea de 3,5% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,9% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,2%); industria chimică – cu 13,5% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 8,2% (deţinînd ponderea de 1,8% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia de mobilier – cu 10,8% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,1%); tăbăcirea şi prepararea pieilor – cu 38,2%(deţinînd ponderea de 0,2% a motivat creşterea cu 0,1%); industria metalurgică – cu 28,7% (deţinînd ponderea de 0,5% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul principal de activitate: fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 12,2%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 11,3%); fabricarea produselor de morărit (cu 5,7%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 4,5%); fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (cu 3,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 16,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,7%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 26,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea berii – cu 18,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment – cu 13,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 3,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor textile – cu 7,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor – cu 1,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 3,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea de maşini agricole – cu 17,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente,mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-noiembrie 2008 faţă de ianuarie-noiembrie 2007, în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influ-enţă a creşterii (descreşterii) valorii pro-ducţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie-noiembrie 2007 faţă de ianuarie-noiembrie 2006,în preţuri comparabile4,%

Industria – total

27023,02

101,2

100,0

+1,2

98,1

Industria extractivă

459,9

104,1

1,8

+0,1

102,1

Industria prelucrătoare

17640,9

101,3

88,2

+1,2

97,7

 din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

9193,8

109,5

42,2

+3,7

90,6

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

894,8

104,9

3,4

+0,2

126,6

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

936,6

96,8

4,9

-0,2

111,0

fabricarea produselor lactate

1089,1

105,6

4,7

+0,3

103,0

fabricarea produselor de morărit

74,4

105,7

0,3

+0,0

165,2

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

23,7

82,7

0,1

-0,0

101,7

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

798,2

107,7

3,5

+0,3

107,8

fabricarea zahărului

665,4

158,7

3,8

+1,4

48,0

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

395,4

108,2

1,8

+0,1

115,5

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

445,8

123,0

2,6

+0,5

72,5

fabricarea vinului

1838,4

130,2

8,8

+2,1

69,3

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

273,7

83,9

1,1

-0,2

131,3

Fabricarea produselor de tutun

307,3

85,7

1,4

-0,2

89,7

Fabricarea produselor textile

552,7

92,5

2,8

-0,2

111,3

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

572,4

83,6

8,7

-1,7

93,1

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

35,6

138,2

0,2

+0,1

105,7

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

56,1

101,4

0,8

+0,0

102,9

Fabricarea încălţămintei

162,5

98,9

2,6

-0,0

102,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

21,1

104,5

0,2

+0,0

93,2

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

361,2

73,3

1,9

-0,7

119,2

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

189,2

97,2

1,0

-0,0

104,2

Industria chimică

367,9

113,5

1,4

+0,2

108,0

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

93,6

106,8

0,4

+0,0

120,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

611,1

100,7

2,9

+0,0

107,7

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

2976,9

98,5

12,3

-0,2

111,8

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

711,7

96,6

3,0

-0,1

96,7

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

162,6

101,7

0,7

+0,0

97,6

elementelor din beton, ipsos şi ciment

435,2

86,8

1,8

-0,3

93,5

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

33,8

111,3

0,2

+0,0

168,7

Industria metalurgică

103,4

128,7

0,5

+0,1

86,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

369,2

98,4

1,6

-0,0

113,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

331,4

89,8

1,4

-0,2

96,4

din care:

fabricarea de maşini agricole

124,5

83,0

0,5

-0,1

102,5

fabricarea maşinilor-unelte

23,9

97,5

0,1

-0,0

88,9

fabricarea aparatelor de uz casnic

29,9

76,3

0,1

-0,0

102,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

258,4

106,7

1,1

+0,1

160,0

Producţia de mobilier

328,6

110,8

1,5

+0,1

109,6

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2394,5

100,2

10,0

+0,0

100,6

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1902,8

100,4

7,3

+0,0

103,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

491,7

99,5

2,6

-0,0

88,9

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale
3 În preţurile medii ale anului 2007
4 În preţurile medii ale anului 2006

Persoană de contact: Valentina Comarniţchi, şeful direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor, tel: 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire