Prima / Activitatea investiţională în anul 2008
 
Activitatea investiţională în anul 2008
31.01.2009

Activitatea investiţională în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd activitatea investiţională în anul 2008. În anul 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de circa 17710 mil. lei, înregistrînd o creştere de 0,4 % (în preţuri comparabile) faţă de  anul 2007.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale se prezintă astfel:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

Investiţii în capital fix - total

17710,3

100,4

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

10148,0

100,4

57,3

din total – investiţii pentru construcţia locuinţelor

3382,7

105,0

19,1

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în anul 2008 se prezintă după cum urmează:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

Investiţii în capital fix-total

17710,3

100,4

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

4551,5

102,2

25,7

privată

7190,4

97,8

40,6

mixtă (publică şi privată)

265,7 

75,5

1,5 

străină

2337,8

106,4

13,2

a întreprinderilor mixte

3364,9

102,5

19,0

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, 25,7% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (74,3%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat circa 70% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj  şi 82,5% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în anul 2008 se caracterizează prin următoarele date:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

Investiţii în capital fix - total

17710,3

100,4

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

2019,0

109,2

11,4

bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale

 566,7

119,2 

3,2 

mijloacelor proprii

9085,4

 102,4

51,3

mijloacelor investitorilor străini

3258,7

 91,6

18,4

altor surse

2780,5

96,2

15,7

În perioada de raport sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (51,3%) şi investiţiile străine (18,4%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 14,6% din volumul total al investiţiilor în capital fix.

Structura specifică a investiţiilor în capital fix în anul 2008 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de total

Informativ:
2007 în % faţă de total

Investiţii în capital fix – total

17710,3

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

3382,7

19,1

18,3

cladiri (exclusiv de locuit) şi edificii

5614,2

31,7

30,6

utilaje şi maşini

5260,0

29,7

29,2

mijloace de transport

1275,1

7,2

8,7

altele

2178,3

12,3

13,2

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota majoritară a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 50,8% (din care 19,1% – clădirilor de locuit) din volumul total al investiţiilor însuşite sau cu 1,9 puncte procentuale mai mult decît în perioada respectivă a anului precedent (cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat respectiv cu 0,8 puncte procentuale).

Totodată, cota-parte a investiţiilor utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 36,9% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere cu un punct procentual în comparaţie cu  anul precedent.

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:
Elena Cemîrtan,
Şef al secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Activitatea investiţională în anul 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire