Prima / Produsul intern brut în anul 2008
 
Produsul intern brut în anul 2008
10.02.2009

Produsul intern brut în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, conform datelor operative, în anul 2008, produsul intern brut a constituit în valoare nominală 62840 mil. lei, preţuri curente de piaţă, depăşind în termeni reali cu 7,2% realizările anului precedent.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 14,7% comparativ cu anul 2007 şi a influenţat cu 3,6% sporirea reală a produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea semnificativă a valorii adăugate brute produsă în agricultură – cu 35,2% faţă de anul precedent. În industrie, în anul 2008, valoarea adăugată brută a crescut cu 0,3% comparativ cu anul precedent.

Valoarea adăugată brută, înregistrată în sectorul de servicii s-a majorat faţă de anul anterior cu 3,8%, influenţînd  creşterea reală a produsului intern brut cu 2,3%.

Volumul impozitelor pe produs şi import a depăşit cu 9,2% nivelul anului precedent, contribuind la formarea produsului intern brut cu 18,8% şi cu 1,7% la creşterea lui reală.

Creşterea produsului intern brut pe elemente de cheltuieli a fost condiţionată, preponderent, de majorarea consumului final faţă de anul precedent cu 4,6%, asigurînd creşterea reală a produsului intern brut cu 5,2%.

Formarea brută de capital fix s-a majorat cu 1,8% comparativ cu anul 2007, contribuind cu 34,1% la formarea produsului intern brut şi cu 0,6% la creşterea lui reală.

Persoană de contact:
Valentina Gîdilica
Şef al direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57

Mai detaliat accesaţi:

Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2008 (calcule preliminare)

Prima / Produsul intern brut în anul 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire