Prima / Frecventarea structurilor de cazare turistică colective în anul 2008
 
Frecventarea structurilor de cazare turistică colective în anul 2008
17.02.2009

Frecventarea structurilor de cazare turistică colective*
în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2008 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de cazare turistică colective a constituit 3697,8 mii locuri-zile, micşorîndu-se cu 6,1% în raport cu anul 2007. În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune hotelurile şi motelurile deţineau o pondere de 28,3%, taberele de vacanţă pentru elevi – 26,3%, structurile de întremare – 18,6%, vilele turistice, satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 15,7%, căminele pentru vizitatori – 5,6%, pensiunile turistice şi agroturistice – 5,5%.
Structurile de cazare turistică colective au fost frecventate în anul 2008 de către 280,5 mii turişti, cu 10,8% mai puţin faţă de anul 2007. Diminuarea a fost condiţionată de reducerea numărului de turişti la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-47,5%), la cămine pentru vizitatori (-47,1%), hoteluri şi moteluri (-1,1%).
Numărul de turişti sosiţi în structurile de cazare turistică colective se prezintă astfel:

2008

2008 în % faţă de 2007

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

280550

73288

89,2

104,2

din care:

Hoteluri şi moteluri

116922

65952

98,9

102,7

Pensiuni turistice şi agroturistice

11392

2981

127,5

85,5

Cămine pentru vizitatori

16884

2667

52,9

154,1

Structuri de întremare

36053

369

107,4

128,1

Tabere de vacanţă pentru elevi

71712

239

103,3

102,1

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

27587

1080

52,5

de 2,9 ori

În anul 2008 în structurile de cazare clasificate pe stele s-au înregistrat 96,1 mii turişti sau 34,3% din numărul total de turişti cazaţi în structurile de cazare colective (în anul 2007 – 29,4%).
Ponderi mai însemnate în numărul total al turiştilor străini sosiţi în structurile de cazare colective le-a revenit turiştilor din România (21,6%), Federaţia Rusă (11,5%), Ucraina (10,8%), Italia (6,5%), Turcia (5,8%), Germania (5,5%), S.U.A. (4,1%).
Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de cazare turistică colective în anul 2008 a fost de 1726,9 mii, sau cu 18,3 mii (-1,0%) mai mic decît cel înregistrat în anul 2007. Reducerea numărului de înnoptări s-a înregistrat la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-56,0%), hoteluri şi moteluri (-8,5%).
Totodată, la structuri de întremare au fost înregistrate 554,8 mii înnoptări (cu 7,8% mai mult comparativ cu anul 2007), la tabere de vacanţă pentru elevi respectiv, 681,9 mii înnoptări (+7,3%), la cămine pentru vizitatori - 121,9 mii (+7,3%) şi la pensiuni turistice şi agroturistice - 59,4 mii (+4,7 %).

În anul 2008 indicele total de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a constituit 46,7%, la structuri de întremare – 80,3%, la tabere de vacanţă pentru elevi – 70,3%, la cămine pentru vizitatori – 58,9%, la pensiuni turistice şi agroturistice – 29,5%, la hoteluri şi moteluri – 22,5%, la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 12,7%.
Durata medie a şederii pe total structuri de cazare colective în anul 2008 a fost de 7,2 zile, la structuri de întremare – 16,4 zile, tabere de vacanţă pentru elevi – 10,5 zile, cămine pentru vizitatori – 8,2 zile, pensiuni turistice şi agroturistice – 6,2 zile, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 3,7 zile, la hoteluri şi moteluri – 3,0 zile.

* Informaţia se prezintă fără datele structurilor de cazare turistică din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

>> Versiune pentru tipar (.pdf)

Persoană de contact:

Mura Maros,
Şef al secţiei statistica turismului,
Tel: 72 84 74

Prima / Frecventarea structurilor de cazare turistică colective în anul 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire