Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2009
 
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2009
18.02.2009

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei  industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 20091, 2

 

În luna ianuarie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de decembrie 2008 cu 1,1%. În comparaţie cu ianuarie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 0,1%.

În industria extractivă s-a înregistrat diminuarea preţurilor în ianuarie 2009 comparativ cu decembrie 2008 cu 2,2%, iar comparativ cu ianuarie 2008 preţurile au crescut cu 2,4%.
În industria prelucrătoare în luna ianuarie 2009 preţurile s-au diminuat cu 1,2% comparativ cu decembrie 2008, iar comparativ cu ianuarie 2008 – cu 2,1%.
În sectorul energetic preţurile în luna de raport au rămas la nivelul celor din luna decembrie 2008, iar  faţă de ianuarie 2008 – s-au majorat cu 42,8%.
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în luna ianuarie se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Ianuarie 2009 în % faţă de

decembrie 2008

ianuarie 2008

Total industrie

98,9

99,9

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

99,3

106,9

                       externă

98,3

89,9

Industria extractivă

97,8

102,4

Industria prelucrătoare

98,8

97,9

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

99,2

103,8

                       externă

98,3

89,7

Energie electrică şi termică

100,0

142,8

Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2 Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14, 15-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile industriale)
3 La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343

>> Versiune pentru tipar (.pdf)

Persoană de contact:
Valentina Comarniţchi, şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel: 40 30 55

Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire