Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2009
 
Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2009
02.03.2009

Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2009

Biroul Naţional de Statistică prezintă datele referitoare la remunerarea salariaţilor în Republica Moldova. În ianuarie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2555 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,8% (salariul real a crescut cu 6,7%). În instituţiile bugetare salariul mediu a constituit 2096 lei, în sfera nebugetară – 2834 lei.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat

lei

Genurile de activitate

Ianuarie 2009

Ianuarie 2009
faţă de ianuarie 2008 %

 Total

2555,4

112,8

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1260,0

121,7

Pescuitul, piscicultura

1348,7

112,0

Industrie:

3070,4

111,4

industria extractivă

2638,8

99,7

industria prelucrătoare

2738,6

108,8

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4522,1

115,6

Construcţii

2832,1

101,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2531,9

113,7

Hoteluri şi restaurante

2162,6

107,1

Transporturi şi comunicaţii

3335,7

97,3

Activităţi financiare

5822,8

110,3

Tranzacţii imobiliare

3164,0

117,0

Administraţie publică

3017,6

121,0

Învăţămînt

1766,6

118,2

Sănătate şi asistenţă socială

2239,7

116,2

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2070,7

115,7

activităţi recreative, culturale şi sportive

1841,8

117,0

Tabelul 2. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice şi forme de proprietate în ianuarie 2009

lei

Total

din care după forme de proprietate:

publică

privată

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

străină

mixtă (investiţiile Republicii Moldova şi investiţii străine)

 Total

2555,4

2424,4

2210,5

3336,1

3650,8

4136,3

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1260,0

1596,4

1137,7

1487,7

3030,5

1662,9

Pescuitul, piscicultura

1348,7

1200,9

1367,0

1612,5

-

-

Industrie:

3070,4

4149,0

2576,6

3874,2

2815,4

3025,4

industria extractivă

2638,8

2373,3

2654,9

2749,4

-

-

industria prelucrătoare

2738,6

3470,9

2445,4

3934,1

2304,9

2883,5

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4522,1

4458,2

3753,2

3874,3

7332,3

10083,0

Construcţii

2832,1

3807,3

2738,0

2580,9

6424,0

2501,5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2531,9

3039,3

2022,1

3323,6

4013,6

3194,4

Hoteluri şi restaurante

2162,6

2353,7

1635,3

1273,1

3580,2

2826,4

Transporturi şi comunicaţii

3335,7

3807,5

1711,7

1955,9

2699,6

7815,6

Activităţi financiare

5822,8

6320,4

4978,5

3617,4

6919,6

6921,8

Tranzacţii imobiliare

3164,0

2978,7

2666,3

2849,0

7201,6

3825,8

Administraţie publică

3017,6

3017,6

-

-

-

-

Învăţămînt

1766,6

1743,3

2869,3

-

-

2786,2

Sănătate şi asistenţă socială

2239,7

2226,4

2772,7

-

-

1700,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2070,7

1836,0

3216,4

-

3987,5

1869,5

activităţi recreative, culturale şi sportive

1841,8

1730,1

2966,3

-

2160,9

1845,3

Remarcă:
1. Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi.
2. Fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.

Persoană de contact:
Vâtcărău Elena
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire