Prima / Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008
 
Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008
19.03.2009

Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008

Infracţiuni înregistrate. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2008 au fost înregistrate 24,8 mii infracţiuni sau cu 1,7% mai mult decît în anul 2007. Cele mai multe infracţiuni au fost înregistrate în localităţile urbane – 66% din total infracţiuni înregistrate. La 10 mii locuitori în medie revin 67 crime, acest indicator fiind în descreştere începînd cu anul 2000.

Crime_1_2008.jpg

În anul 2008 cea mai mare rată a infracţionalităţii a fost înregistrată în mun. Chişinău – 105 crime la 10 mii locuitori, ce respectiv depăşeşte nivelul mediu pe ţară de 1,6 ori. O rată înaltă a infracţionalităţii a fost înregistrată de asemenea în municipiul Bălţi (102 crime la 10 mii locuitori) şi în raionul Basarabeasca – 88 crime la 10 mii locuitori. Cea mai mică rată a infracţionalităţii este în raionul Făleşti – 31 crime la 10 mii locuitori (vezi anexa 1).

Din total infracţiuni înregistrate, 28,7% revin celor grave, în anul 2004 aceste crime au constituit circa două treimi din total infracţiuni. La 10 mii locuitori revin în medie 19,9 infracţiuni grave, inclusiv 3,2 reprezintă infracţiunile excepţional şi deosebit grave. Cele mai multe infracţiuni grave au fost înregistrate în mun. Chişinău şi Bălţi, r-ul Cahul, Străşeni, Ialoveni, Anenii-Noi, Hînceşti (vezi anexa 1).

Crime_2_2008.jpg

Comparativ cu anul 2004 au fost înregistrate mai puţine cazuri pentru infracţiunile săvîrşite cu aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor: numărul acestor infracţiuni s-a micşorat aproape de şaisprezece ori şi a constituit 22 cazuri în anul 2008, din care 6 cazuri de omor, 5 cazuri de huliganism, 3 cazuri de tîlhării şi cîte 1 caz de jaf şi şantaj.

Contra persoanelor au fost comise 5,7 mii crime, în urma cărora au decedat 599 persoane sau cu 3 la sută mai mult comparativ cu anul 2004. Principalele cauze de deces fiind accidentele rutiere (48,1%), omorurile (33,6%) şi vătămările intenţionate (10,2%).

Tabelul 1. Numărul infracţiunilor înregistrate după tipuri, în anii 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

2008 în % faţă de 2007

Infracţiuni înregistrate – total

28846

27595

24767

24362

24788

101,7

din care:

Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei

1647

1709

1576

1685

1680

99,7

din acestea:

omor

303

268

255

216

233

107,9

vătămări intenţionate grave

355

395

409

408

385

94,4

Infracţiuni privind viaţa sexuală

471

393

389

423

474

112,1

din acestea violuri

336

280

268

281

306

108,9

Infracţiuni contra patrimoniului

16938

15823

13184

12614

12540

99,4

din acestea:

furturi

12682

11506

9419

9724

9642

99,2

tîlhării

216

188

152

153

175

114,4

jafuri

1234

1261

950

868

986

113,6

escrocherii

1228

1420

1065

860

870

101,2

pungăşii

138

211

171

117

135

115,4

şantaj

96

87

65

48

64

133,3

Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale

2163

2234

2310

2376

2382

100,3

din acestea infracţiuni legate de droguri

2148

2106

2101

2182

2126

97,4

Infracţiuni contra familiei şi minorilor

360

322

307

266

242

90,9

din acestea trafic de copii

43

59

64

51

50

98,0

Infracţiuni economice

4003

4047

4296

2862

3015

105,3

din acestea:

contrabanda

560

579

611

493

266

53,9

fabricarea banilor falşi

105

168

114

87

177

de 2 ori

Infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere

1056

1179

1325

1109

1081

97,5

din acestea:

luarea de mită

42

40

41

52

35

67,3

abuz de putere

201

216

260

220

173

78,6

În condiţiile micşorării nivelului general al infracţionalităţii, pentru unele tipuri de infracţiuni s-a înregistrat o creştere faţă de anul 2004, în special, aceasta se referă la următoarele: fabricarea banilor falşi (cu 68,6%), traficul de copii (cu 16,3%), infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (cu 10,1%), vătămările intenţionate grave (cu 8,5%). Totodată, s-a micşorat numărul infracţiunilor înregistrate contra patrimoniului şi a infracţiunilor contra familiei şi minorilor.

Fiecare a doua infracţiune înregistrată este contra patrimoniului (50,6%), după care urmează infracţiunile economice (12,2%), infracţiunile contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (9,6%). Comparativ cu anul 2004 s-a micşorat ponderea infracţiunilor contra patrimoniului şi a celor economice, dar a crescut ponderea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei.

Crime_3_2008.jpg

Din numărul total de infracţiuni înregistrate fiecare a treia este săvîrşită de persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie. Ponderea infracţiunilor săvîrşite de către minori sau cu participarea acestora a constituit 6,0% în total infracţiuni, faţă de 9,7% în anul 2004. Din total persoane culpabile de săvîrşirea crimelor, 57,9% revin tinerilor în vîrstă de pînă la 30 ani. La săvîrşirea crimelor au participat 267 elevi ai şcolilor şi liceelor, 40 studenţi ai instituţiilor medii de specialitate.

În anul 2008 au fost relevate 12,9 mii persoane care au comis crime, comparativ cu 18,1 mii persoane în anul 2004, ce prezintă o reducere cu 28,6 la sută. Numărul persoanelor care au comis crime repetat a fost de 551, iar comparativ cu anul 2004 numărul acestora a diminuat cu 1453 persoane. Rămîne a fi în creştere ponderea persoanelor care au comis crime pentru prima dată (95,7%) şi a persoanelor în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie (83,5%).

Tabelul 2. Numărul persoanelor relevate care au comis crime, 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

2008 în % faţă dev2007

Total

18071

17878

17372

15301

12904

84,3

din care:

femei

2049

2099

2250

1870

1800

96,3

minori

3178

2612

2160

1815

1554

85,6

persoane în vîrstă aptă de muncă

15582

15049

13230

12006

10770

89,7

în grup

3307

2879

2854

2046

1477

72,2

în stare de ebrietate

951

737

672

399

224

56,1

au săvîrşit crime pentru prima dată

16067

16325

16093

14198

12353

87,0

anterior au comis crime

2004

1553

1279

1103

551

49,9

În decursul anului 2008, au comis infracţiuni 1554 minori, comparativ cu anul 2007 numărul acestora s-a redus cu 261 persoane. În anul 2004 a fost înregistrat nivelul maxim al numărului de minori care au comis crime – 3187. Pe parcursul anilor, peste 70% din minori care au comis crime, au săvîrşit furturi şi jafuri. La 100000 copii în vîrstă de pînă la 17 ani revin în medie 191 persoane care au săvîrşit crime.

Fenomenul de infracţionalitate în republică este dominat de bărbaţi, femeile constituind o cotă foarte mică în rîndurile persoanelor care au comis infracţiuni (13,9%). Crimele specifice într-o măsură mai mare femeilor sunt cele legate de droguri, cărora le revin 33,8% din totalul crimelor comise de femei.

Persoane condamnate. În instanţele judecătoreşti cu pronunţarea sentinţei au fost examinate 9533 dosare sau cu 3292 dosare mai puţin comparativ cu anul 2007. Comparativ cu anul 2004 aplicarea pedepselor penale în privinţa condamnaţilor s-a redus pentru toate tipurile de pedepse. Majoritatea persoanelor au fost condamnate pentru furt – 18,5%, crime legate de droguri – 17,0%, jaf şi tîlhării – 8,3%.

Tabelul 3. Persoane condamnate în funcţie de crima săvîrşită, 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

Total persoane condamnate

12751

1774

14103

1888

12434

1316

9764

662

7367

445

inclusiv pentru:

omor

240

6

274

15

279

18

205

14

172

13

viol

221

29

209

26

147

21

138

19

150

11

furt

5120

1234

3877

1317

1859

823

2121

285

1363

190

jaf

666

126

658

134

507

121

544

87

474

39

tîlhării

210

28

243

31

172

26

177

8

139

32

huliganism

587

73

521

86

660

42

642

41

465

37

crime lega-te de droguri

1234

45

1016

51

553

31

1452

18

1252

17

alte

4473

227

7305

228

8257

234

4485

190

3352

106

Din total persoane condamnate fiecare a şasea persoană este în vîrstă de 14-17 ani. Comparativ cu anul 2004 numărul de minori condamnaţi s-a redus cu 1329 persoane. Majoritatea minorilor au fost condamnaţi pentru furt -190 persoane (42,7%), pentru jaf şi tîlhării - 71 persoane (16,0%), 37 persoane pentru huliganism (8,3%), iar 17 persoane pentru crime legate de droguri (4,0%).

În rîndurile persoanelor condamnate femeile constituie o minoritate pronunţată -13,3%. Cea mai mare parte a infracţiunilor care au dus la condamnare în cazul femeilor sînt infracţiunile legate de droguri (31,6%) şi furturile (13,7%).

În anul 2008 cele mai multe pedepse aplicate faţă de persoanele condamnate au fost condamnarea condiţionată - 2125 persoane (28,8%) urmată de aplicarea amenzilor - 1840 persoane (25%) şi privaţiune de libertate - 1789 persoane (24,3%). Cu închisoare pe viaţă îşi ispăşesc pedeapsa 86 persoane (la nivelul anului 2007), la privaţiune de libertate peste 15 ani au fost condamnate - 889 persoane. În structura măsurilor de pedeapsă cu privire la minori prevalează condamnarea condiţionată (38,9%), muncă neremunerată în folosul comunităţii (24,3%) şi privaţiunea de libertate (22,5%).

Din numărul total de pedepse aplicate pentru femei, în 12,6% cazuri a fost stabilită pedeapsa cu închisoare. Femeilor mai des li se stabilesc pedepsele prin amendă sau le este suspendată executarea pedepsei (în anul 2007 din total 13 cazuri de suspendare a pedepsei au fost stabilite în adresa femeilor).

Tabelul 4. Repartizarea condamnaţilor după principale tipuri de pedepse
stabilite de instanţele judecătoreşti, 2007-2008

2007

2008

Total

inclusiv

Total

inclusiv

femei

minori

femei

minori

Total persoane condamnate

9764

1236

662

7367

982

445

închisoare

2261

164

124

1789

124

100

amendă

2313

392

54

1840

305

49

condamnare condiţionată

2755

440

321

2125

301

173

suspendarea executării pedepsei

13

13

-

9

8

1

muncă neremunerată în folosul comunităţii

2355

222

154

1530

238

108

alte pedepse

67

5

9

74

6

14

Persoane deţinute în instituţii penitenciare. La începutul anului 2008 în cele 17 instituţii penitenciare îşi ispăşeau pedeapsa 5470 deţinuţi, din care 282 femei (5,2%). Anual în penitenciare se află peste 5400 persoane. Din total deţinuţi, fiecare a cincia persoană stă în detenţie pentru omor, fiecare a şaptea pentru furt şi însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari, fiecare a şasea pentru jaf şi tîlhărie.

Tabelul 5. Distribuţia deţinuţilor în instituţiile penitenciare
după tipul infracţiunii săvîrşite în anii 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

total

Inclusiv minori

total

Inclusiv minori

total

Inclusiv minori

total

Inclusiv minori

total

Inclusiv minori

Total persoane deţinute

6920

80

6404

129

6647

210

6521

141

5470

24

inclusiv:

omor

1375

19

1258

13

1320

13

1316

5

1211

10

vătămări intenţionate grave

414

-

370

-

388

-

408

-

465

-

viol

407

17

374

20

379

31

351

26

362

3

furt

1960

19

1664

43

1769

87

1368

35

843

2

jaf

415

4

315

4

418

9

426

11

431

2

tîlhării

813

9

622

9

656

9

479

6

448

1

huliganism

126

1

87

2

104

2

100

-

102

-

crime legate de droguri

304

4

298

5

214

1

256

1

248

însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari

600

-

654

-

839

-

984

-

754

-

altele

506

7

762

33

651

58

833

57

606

6

În anul 2008 s-a redus considerabil numărul minorilor deţinuţi în instituţiile penitenciare, ca rezultat al aplicării legii privind amnistia în legătură cu declararea anului „An al Tineretului”. Cei mai mulţi minori care îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare au fost condamnaţi pentru omor – 10 persoane (41,7%), pentru comiterea furturilor şi jafurilor – 4 persoane (16,7%), 3 persoane pentru viol (12,5%). La 100000 minori în vîrstă de pînă la 17 ani revin în medie 3 persoane deţinute.

Centrul de Plasament Temporar a Minorilor. Pe parcursul anului 2008, în scopul combaterii cerşitului şi vagabondajului, în Centrul  de Plasament Temporar al Minorilor au fost plasaţi provizoriu 1680 „copii ai străzii”, cu 173 copii mai mult comparativ cu anul 2007. Din total copii plasaţi în acest centru cei mai mulţi sunt din şcoli generale şi gimnazii-internat (63,9%), copiii care nu învaţă şi nu lucrează constituie - 19,6%, copiii ce se ocupă cu cerşitul - 10,5%. Din total copii plasaţi în centru, 17,3% sînt minore (291 persoane).

Tabelul 6. Cazuri de plasament înregistrate, 2006-2008

2006

2007

2008

Total minori plasaţi

1459

1507

1680

din care:

ce nu învaţă şi nu lucrează

357

300

330

ce se ocupă cu cerşitul

221

192

176

rătăciţi

16

27

18

preşcolari

62

76

44

elevi ai şcolilor generale

481

584

732

elevi ai gimnaziilor-internat

368

361

343

cazuri de plasament  repetat

500

565

551

Persoană de contact:
L. Stoianov
Tel: 73 15 68

Anexa 1

Numărul infracţiunilor înregistrate pe regiuni de dezvoltare în anul 2008

Total infracţiuni

Inclusiv infracţiuni excepţional grave, deosebit de grave şi grave

Numărul infracţiunilor la 10000 locuitori

Numărul infracţiunilor grave la 10000 locuitori

Total

24788

7108

67,0

19,9

Regiunile de dezvoltare:

Mun. CHIŞINĂU

8173

2142

104,7

27,3

NORD

5666

1337

55,7

13,1

mun. Bălţi

1506

343

102,4

23,2

Briceni

387

83

50,3

10,8

Donduşeni

209

64

44,6

13,8

Drochia

393

109

42,5

11,9

Edineţ

467

120

55,3

14,3

Făleşti

290

76

30,7

8,1

Floreşti

361

84

39,2

9,2

Glodeni

316

58

49,7

9,2

Ocniţa

354

62

61,9

10,9

Rîşcani

312

100

43,3

14,0

Sîngerei

401

103

42,3

10,9

Soroca

670

135

66,1

13,3

CENTRU

5098

1421

47,8

13,3

Anenii Noi

422

125

50,7

15,0

Călăraşi

469

110

58,4

13,8

Criuleni

294

96

40,7

13,2

Dubăsari

135

40

38,1

11,4

Hînceşti

623

184

50,1

14,9

Ialoveni

511

155

52,4

15,8

Nisporeni

266

78

39,2

11,6

Orhei

561

131

44,1

10,4

Rezina

259

64

48,5

12,0

Străşeni

470

159

51,4

17,4

Şoldăneşti

167

58

37,4

13,2

Teleneşti

356

80

47,1

10,7

Ungheni

565

141

48,2

12,0

SUD

2880

732

52,9

13,5

Basarabeasca

259

35

87,5

11,9

Cahul

821

215

66,2

17,4

Cantemir

217

58

34,1

9,1

Căuşeni

472

123

50,4

13,2

Cimişlia

271

84

42,5

13,4

Leova

210

64

38,5

11,9

Ştefan Vodă

356

102

48,5

14,1

Taraclia

274

51

61,0

11,4

UTA GĂGĂUZIA

837

172

52,4

10,8

Prima / Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire