Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
20.03.2009

Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 20091

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 948,9 mii tone, sau 38,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-67,6%), auto (-44,8%) şi aerian (-20,8%).

Parcursul mărfurilor s-a redus cu 55,7% în raport cu ianuarie-februarie 2008, pe seama micşorării acestuia în transportul feroviar (-67,0%), auto (-29,8%) şi aerian (-20,5%).

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor, pe moduri de transport, în ianuarie-februarie 2009, se prezintă după cum urmează:

Mărfuri transportate

Parcursul mărfurilor

mii tone

în % faţă de ianuarie-februarie 2008

mil. tone-km

în % faţă de ianuarie-februarie 2008

Întreprinderi de transport - total

948,9

38,6

305,9

44,3

din care:

feroviar

587,7

32,4

158,3

33,0

auto2

351,9

55,2

147,4

70,2

fluvial

9,2

184,0

0,03

de 3,4 ori

aerian

0,1

79,2

0,2

79,5

În ianuarie-februarie 2009, întreprinderile de transport auto2 au transportat 351,9 mii tone de mărfuri ce e cu 44,8% mai puţin, comparativ cu perioada similară din anul 2008. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (71,9%) şi Bălţi (12,1%), raioanele: Anenii Noi (2,6%), Ialoveni (2,5%), Orhei (2,3%), Taraclia (2,1%) şi Străşeni (1,1%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-februarie 2009 au fost transportate 587,7 mii tone de mărfuri, cu 67,6% mai puţin, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2008. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară, ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie (40,7%), metale feroase şi fier vechi (25,6%), ciment şi alte materiale de construcţie (6,4%).

În ianuarie-februarie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008 s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu transportul fluvial (-47,9%), cu autobuze şi microbuze (-8,6%) şi cu transportul aerian (-7,7%).

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, pe moduri de transport  public, în ianuarie-februarie 2009, se prezintă astfel:

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-februarie 2008

mil. pasageri-km

în % faţă de ianuarie-februarie 2008

Transportul:

feroviar*

439,9

101,7

33,7

96,9

cu autobuze şi microbuze

16038,3

91,4

340,4

84,2

transportul fluvial

5,0

52,1

0,01

52,1

transportul aerian         

49,4

92,3

65,3

94,6

* Datele pe ianuarie

În ianuarie-februarie 2009 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 16038,3 mii pasageri, cu 8,6% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2008. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (64,6%) şi Bălţi (8,7%), raioanele: Cahul (3,9%), Orhei (2,2%), Ungheni (1,9%), Ialoveni (1,6%), Străşeni (1,5%), Edineţ (1,4%), Criuleni (1,3%), Anenii Noi (1,2%), Soroca (1,2%) şi Căuşeni (1,2%).

În ianuarie 2009 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 439,9 mii pasageri, cu 1,7% mai mult, faţă de perioada similară din anul 2008.

1) Informaţia se prezintă fără datele agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2) Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă.

Persoană de contact:
Mura Maros,
Şef al secţiei statistica serviciilor de piaţă,
Tel: 40 30 28

Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire