Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009
 
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009
27.03.2009

Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-februarie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2537,3 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 13%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2164.4 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada  a anului trecut cu 22%, în sectorul real al economiei – 2760,6 lei şi a crescut cu 10 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

În luna februarie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2532,0 lei. Comparativ cu luna februarie a anului precedent salariul mediu lunar  s-a mărit cu 13% şi salariul real cu circa 10%.  În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2237,3 lei şi s-a mărit cu 24 la sută faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat  2707,8 lei şi a crescut cu 10%  faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat (lei)

Genurile de activitate

Ianuarie – februarie 2009

inclusiv:
februarie 2009

Ianuarie - februarie 2009
faţă de ianuarie – februarie 2008, %

Februarie 2009
faţă de februarie 2008, %

Total

2537,3

2532,0

113,0

113,0

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1227,6

1236,0

113,0

105,9

Pescuitul, piscicultura

1500,7

1659,3

123,4

135,2

Industrie:

2984,4

2914,7

110,7

109,8

industria extractivă

2617,8

2670,5

88,3

81,4

industria prelucrătoare

2641,1

2556,5

107,6

105,8

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4473,1

4442,4

116,8

118,5

Construcţii

2851,4

2885,1

99,5

96,5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2451,5

2379,8

112,2

110,3

Hoteluri şi restaurante

2114,3

2080,6

105,3

104,9

Transporturi şi comunicaţii

3406,5

3485,6

102,7

107,1

Activităţi financiare

5313,8

4783,3

109,3

107,2

Tranzacţii imobiliare

3199,3

3247,2

116,1

115,7

Administraţie publică

3076,7

3140,0

122,9

124,9

Învăţămînt

1846,3

1930,6

120,2

122,1

Sănătate şi asistenţă socială

2228,7

2225,3

115,0

114,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2080,2

2100,9

114,5

112,2

activităţi recreative, culturale şi sportive

1860,4

1887,9

116,3

114,1

Tabelul 2. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice şi forme de proprietate în ianuarie-februarie 2009 (lei)

Genurile de activitate

Total

din care după forme de proprietate:

publică

privată

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

străină

mixtă (investiţiile Republicii Moldova şi investiţii străine)

Total

2537,3

2455,6

2130,3

3080,4

3729,7

4064,5

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1227,6

1613,5

1089,8

1524,3

3165,2

1765,5

Pescuitul, piscicultura

1500,7

1496,9

1476,5

1609,4

-

-

Industrie:

2984,4

3985,0

2497,2

3482,3

3045,9

2969,7

industria extractivă

2617,8

2273,3

2577,5

2896,8

-

-

industria prelucrătoare

2641,1

3432,7

2365,9

3418,6

2371,6

2876,7

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4473,1

4246,6

3675,3

3972,4

8999,2

7542,3

Construcţii

2851,4

3534,5

2798,7

2481,5

6681,4

2440,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2451,5

3025,8

1947,4

3301,0

3866,1

3136,2

Hoteluri şi restaurante

2114,3

2382,6

1580,2

1342,0

3412,0

2751,0

Transporturi şi comunicaţii

3406,5

3802,7

1704,5

1927,5

2926,5

9718,3

Activităţi financiare

5313,8

5601,5

4530,4

3408,4

7129,4

6241,3

Tranzacţii imobiliare

3199,3

3074,3

2619,9

2885,3

7215,9

3871,6

Administraţie publică

3076,7

3076,7

-

-

-

-

Învăţămînt

1846,3

1823,8

2906,7

-

-

2808,1

Sănătate şi asistenţă socială

2228,7

2212,9

2850,7

-

-

1900,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2080,2

1842,7

3236,5

-

3629,5

1902,9

activităţi recreative, culturale şi sportive

1860,4

1751,9

2917,6

-

2013,5

1879,7

Remarcă:
1) Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi.
2) Fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
Vâtcărău Elena
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire