Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
 
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
29.04.2009

Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2569,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2208,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23%, în sectorul real al economiei – 2782,4 lei şi a crescut cu 9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

În luna martie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2643,7 lei. Comparativ cu luna martie a anului precedent salariul mediu lunar s-a mărit cu 12% şi salariul real cu 10%.  În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2305,5 lei şi s-a mărit cu 24 la sută faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2840,9 lei şi a crescut cu 8% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat, lei

Genurile de activitate

Ianuarie-martie 2009

Inclusiv:
martie 2009

Ianuarie-martie 2009 faţă de ianuarie-martie 2008, %

Martie 2009 faţă de martie 2008, %

Total

2569,1

2643,7

112,4

111,5

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1233,0

1319,2

109,2

107,3

Piscicultura

1487,0

1434,4

118,0

106,7

Industrie:

3015,8

3078,4

110,0

108,5

industria extractivă

2818,1

3292,4

90,1

96,1

industria prelucrătoare

2693,3

2792,7

108,0

108,2

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4393,2

4241,5

112,6

105,0

Construcţii

2886,5

2964,0

96,0

89,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2472,6

2525,8

111,2

109,8

Hoteluri şi restaurante

2133,3

2188,4

105,5

105,2

Transporturi şi comunicaţii

3403,1

3403,5

100,8

97,6

Activităţi financiare

5272,7

5164,3

106,9

102,0

Tranzacţii imobiliare

3249,1

3415,3

113,0

113,0

Administraţie publică

3122,5

3220,7

123,5

124,3

Învăţămînt

1881,0

1948,4

120,0

119,4

Sănătate şi asistenţă socială

2377,2

2673,8

119,2

127,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2151,8

2285,9

116,5

119,1

activităţi recreative, culturale şi sportive

1923,6

2049,4

118,8

122,8

-        -        -        -

Tabelul 2, Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice şi forme de proprietate în ianuarie-martie 2009, lei

Genurile de activitate

Total

din care după forme de proprietate:

publică

privată

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

străină

mixtă (investiţiile Republicii Moldova şi investiţii străine)

Total

2569,1

2513,7

2133,9

3110,5

3756,3

4024,6

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1233,0

1612,4

1103,6

1579,5

3062,5

1856,0

Piscicultura

1487,0

1436,3

1485,4

1611,1

-

-

Industrie:

3015,8

3966,9

2555,7

3491,1

3042,0

3019,4

industria extractivă

2818,1

2581,5

2687,3

3253,9

-

-

industria prelucrătoare

2693,3

3582,4

2412,5

3415,2

2451,5

2930,3

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4393,2

4156,0

3814,5

3945,0

8266,3

7445,0

Construcţii

2886,5

3683,1

2826,2

2578,6

6707,6

2468,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2472,6

3162,6

1963,8

3331,4

3922,7

3151,7

Hoteluri şi restaurante

2133,3

2438,6

1581,4

1384,0

3557,8

2694,0

Transporturi şi comunicaţii

3403,1

3810,2

1733,5

2063,3

2974,3

9029,9

Activităţi financiare

5272,7

6750,5

4478,4

3389,2

7101,8

6064,2

Tranzacţii imobiliare

3249,1

3187,7

2573,0

2882,3

7158,5

3830,1

Administraţie publică

3122,5

3122,5

-

-

-

-

Învăţămînt

1881,0

1857,1

3003,4

-

-

2861,1

Sănătate şi asistenţă socială

2377,2

2360,8

3017,6

-

-

2064,1

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2151,8

1909,2

3331,8

-

3470,8

1988,1

activităţi recreative, culturale şi sportive

1923,6

1826,4

2855,8

-

1958,1

1968,9

Remarcă: Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.

Persoană de contact:

Vâtcărău Elena
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire