Prima / Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
 
Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
30.04.2009

Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009

Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 634 apartamente cu suprafaţa totală de 76,9 mii m2, ceea ce a constituit 90,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

Locuinţe date în folosinţă pe surse de finanţare şi medii de rezidenţă în ianuarie-martie 2009 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Structura,%

numărul apartamentelor construite,unităţi

suprafaţa totală, mii m2

ianuarie-martie

Total

în % faţă de ianuarie-martie 2008

2009

2008

Total

634

76,9

90,7

100,0

100,0

din care finanţate din contul:

mijloacelor proprii ale întreprinderilor

262

23,0

133,7

29,9

20,3

mijloacelor proprii ale populaţiei

372

53,9

88,8

70,1

71,7

din total în:

mediul urban

524

63,5

94,5

82,6

79,3

mediul rural

110

13,4

76,6

17,4

20,7

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2009 au fost date în folosinţă 372 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 53,9 mii m2, constituind 70,1% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară (fiind în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2008) şi 88,8% faţă de ianuarie-martie 2008.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 524 apartamente cu suprafaţa totală de 63,5 mii m2 sau circa 83% din total şi 94,5% faţă de nivelul ianuarie-martie 2008. Comparativ cu ianuarie-martie 2008 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă  în mediul urban s-a majorat cu 3,2 puncte procentuale.

Locuinţe date în folosinţă în ianuarie-martie 2009 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Structura,%

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală, mii m2

ianuarie-martie

Total

în % faţă de ianuarie-martie 2008

2009

2008

Total

634

76,9

90,7

100,0

100,0

mun. Chişinău

353

45,9

74,1

59,7

73,2

Nord

148

16,9

de 2,9 ori

22,0

6,8

Centru

83

8,5

74,4

11,1

13,6

Sud

27

2,9

110,2

3,8

3,1

UTA  Găgăuzia

23

2,6

93,2

3,4

3,3

Distribuţia în profil regional arată că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 353 apartamente cu suprafaţa totală de 45,9 mii m2, ceea ce a constituit circa 60% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară sau în decreştere cu 25,9 %  faţă de ianuarie-martie 2008.

Persoană de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire