Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
20.05.2009

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective şi numărul de înnoptări ale acestora  respectiv, cu cîte 7,7%.

În ianuarie-martie 2009 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 631,0 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 5,9% în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2008.

În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune hotelurile şi motelurile deţin o pondere de 44,4%, structurile de întremare –25,6%, structurile de odihnă –11,2%, căminele pentru vizitatori –7,6%, pensiunile turistice – 6,9% , taberele pentru elevi – 4,3%.

În ianuarie-martie 2009 în structurile de primire turistică colective au fost cazaţi 38,8 mii turişti, cu 7,7% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2008. Diminuarea a fost condiţionată de reducerea numărului de turişti cazaţi la cămine pentru vizitatori (-48,2%), pensiuni turistice şi agroturistice (-35,9%), structuri de întremare (-5,0%) şi vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-4,7%).

Ponderi mai însemnate în numărul total al turiştilor străini sosiţi în structurile de cazare colective le-a revenit turiştilor din România (19,2%), Ucraina (11,2%), Federaţia Rusă (9,3%), Statele Unite ale Americii (7,7%), Italia (6,4%), Turcia (5,9%), Elveţia (5,2%) şi Germania (4,1%).

În structurile de primire turistică colective în ianuarie-martie 2009 au înnoptat  201,3 mii turişti, sau cu 16,7 mii (-7,7%) mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2008. Reducerea numărului de înnoptări ale turiştilor s-a înregistrat la pensiuni turistice şi agroturistice (-56,0%),  tabere pentru elevi (-41,9%), cămine pentru vizitatori (-16,4%), la hoteluri şi moteluri (-7,6%).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în ianuarie-martie 2009 a constituit 31,9% pe total structuri de primire turistică colective, în scădere cu 4,7 puncte procentuale faţă de perioada similară din anul 2008.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în ianuarie-martie 2009 s-au înregistrat la structurile de întremare – 74,6% şi căminele pentru vizitatori – 57,5%.

Tabelul 1. Numărul de turişti sosiţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Ianuarie-martie 2009

Ianuarie-martie 2009 în % faţă de ianuarie-martie 2008

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

TOTAL

38782

15770

92,3

108,1

din care:

Hoteluri şi moteluri

25356

14587

103,0

114,2

Pensiuni turistice şi agroturistice

1450

514

64,1

45,9

Cămine pentru vizitatori

2978

366

51,8

74,4

Structuri de întremare

8021

34

95,0

41,0

Tabere pentru elevi

267

-

124,2

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

710

269

95,3

de 2,3 ori

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Ianuarie-martie 2009

Ianuarie-martie 2009 în % faţă de ianuarie-martie 2008

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

TOTAL

201297

33713

92,3

76,7

din care:

Hoteluri şi moteluri

42773

27509

92,4

90,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

5678

3960

44,0

36,2

Cămine pentru vizitatori

27774

1017

83,6

63,0

Structuri de întremare

120842

502

101,0

63,5

Tabere pentru elevi

2750

-

58,1

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

1480

725

120,6

de 2,8 ori

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Mura Maros
Şef al secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire