Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
 
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
17.07.2009

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 1,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,2%, iar faţă de iunie 2008 – cu 3,6%.

IPPI_iun_2009_img_01.png

În industria extractivă în luna iunie 2009 s-a înregistrat diminuarea preţurilor cu 6,1% comparativ cu decembrie 2008, cu 9,3% – comparativ cu iunie 2008 şi cu 1,7% – comparativ cu luna mai curent.

În industria prelucrătoare în luna iunie 2009 preţurile s-au diminuat cu 1,2% comparativ cu decembrie 2008, cu 4,9% – comparativ cu iunie 2008, iar faţă de mai curent preţurile au crescut cu 1,0%.

În sectorul energetic preţurile în luna de raport au rămas la nivelul celor din luna decembrie 2008 şi celor din mai curent, iar faţă de luna iunie 2008 – s-au majorat cu 23,7%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în luna iunie la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Iunie 2009 în % faţă de:

mai 2009

decembrie 2008

iunie 2008

Total industrie

101,0

98,8

96,4

inclusiv livrat pe piaţa:

internă

100,3

97,4

100,6

externă

101,9

100,8

89,7

Industria extractivă

98,3

93,9

90,7

Industria prelucrătoare

101,0

98,8

95,1

inclusiv livrat pe piaţa:

internă

100,4

97,3

98,8

externă

101,9

100,7

89,6

Energie electrică şi termică

100,0

100,0

123,7

1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14, 15-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile industriale).

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel: 40 30 55

Prima / Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire