Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
21.07.2009

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 20091

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 3324,9 mii tone de mărfuri, sau 37,0% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 1126,5 mil. tone-km, sau 44,3% din nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2008. Diminuarea volumului de mărfuri transportate în raport cu ianuarie-iunie 2008, s-a înregistrat la întreprinderile de transport feroviar (-69,2%), auto2 (-50,2%), aerian (-10,3%) şi fluvial (-4,7%). Tendinţe  similare au fost caracteristice şi pentru parcursul mărfurilor, care a marcat scăderi la întreprinderile de transport feroviar (-72,7%), fluvial (-28,2%), auto2 (-24,8%) şi aerian (-21,1%).

În ianuarie-iunie 2009 întreprinderile de transport auto2 au transportat 1348,8 mii tone de mărfuri, sau 49,8 % din volumul realizat în aceeaşi perioadă a anului 2008. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (60,6%) şi Bălţi (15,4%), raioanele: Orhei (3,4%), Anenii Noi (3,1%), Sîngerei (3,1%), Ialoveni (2,9%) şi Taraclia (2,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-iunie 2009 au fost transportate 1914,5 mii tone de mărfuri, sau 30,8% din volumul realizat în perioada similară a anului 2008. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară, în ianuarie-iunie 2009, ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie - 44,1% (ianuarie-iunie 2008 - 1,6%), metale feroase şi fier vechi – 14,0% (ianuarie-iunie 2008 – 23,8%), materiale de construcţie şi ciment - 11,5% (ianuarie-iunie 2008 - 53,9%).

În ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008 s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (-8,5%), cu transportul aerian (-7,0%) şi fluvial (-1,5%).

Cu autobuze şi microbuze în ianuarie-iunie 2009 au fost transportaţi 51,5 mil. pasageri, cu 8,5% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2008. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (63,9%) şi Bălţi (9,0%), raioanele: Cahul (4,1%), Orhei (2,2%), Ungheni (1,8%) şi Ialoveni (1,7%).

În ianuarie-mai 2009 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 2,2 mil. pasageri, cu 4,0% mai puţin, faţă de perioada similară din anul 2008.

Tabelul 1: Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport,  în ianuarie-iunie 2009, pe moduri de transport

Mărfuri transportate

Parcursul mărfurilor

mii tone

în % faţă de ianuarie-iunie 2008

mil. tone-km

în % faţă de ianuarie-iunie 2008

Întreprinderi de transport - total

3324,9

37,0

1126,5

44,3

din care:

feroviar

1914,5

30,8

449,2

27,3

auto2

1348,8

49,8

676,6

75,2

fluvial

61,2

95,3

0,18

71,8

aerian

0,38

89,7

0,47

78,9

Tabelul 2: Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, în ianuarie-iunie 2009, pe moduri de transport public

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-iunie 2008

mil.  pasageri-km

în % faţă de ianuarie-iunie 2008

Transport public:

feroviar*

2202,0

96,0

171,6

92,0

autobuze şi microbuze

51454,2

91,5

1076,7

84,3

fluvial

47,3

98,5

0,09

98,5

aerian

193,1

93,0

247,9

89,3

* Datele pe ianuarie-mai

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2) Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate.

Persoana de contact:

Mura Maros
Şef al secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel: 40 30 28

Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire