Prima / Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
 
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
28.07.2009

Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009

Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor preliminare, pentru roada anului 2009 în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1459 mii ha, sau cu 40 mii ha (cu 2,7%) mai puţin faţă de anul 2008.

Suprafeţele însămînţate şi structura lor în gospodăriile de toate categoriile se prezintă prin datele următoare:

Mii ha

Structura suprafeţelor însămînţate, %

2009

în % faţă de 2008

2008

2009

Suprafaţa însămînţată - total

1459,0

97,3

100

100

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe - total

951,2

94,6

67,1

65,2

din acestea:

grîu de toamnă şi primăvară

351,7

85,2

27,5

24,1

orz de toamnă şi primăvară

154,9

119,1

8,7

10,6

porumb pentru boabe

402,9

94,3

28,5

27,6

leguminoase pentru boabe

32,4

118,9

1,8

2,2

Culturi tehnice - total

362,7

106,7

22,7

24,9

din acestea:

sfeclă de zahăr

23,6

94,9

1,7

1,6

floarea-soarelui

224,6

99,0

15,1

15,4

tutun

2,5

93,9

0,2

0,2

soia

48,7

160,3

2,0

3,3

rapiţă de toamnă

56,5

114,5

3,3

3,9

Cartofi, legume de cîmp şi bostănoase - total

76,1

93,2

5,4

5,2

din acestea:

cartofi

28,1

90,3

2,1

1,9

legume

36,3

86,6

2,7

2,5

bostănoase

11,7

132,0

0,6

0,8

Culturi pentru nutreţ - total

69,0

96,2

4,8

4,7

din acestea:

porumb pentru siloz şi masă verde

6,4

80,8

0,5

0,4

ierburi perene

57,0

99,3

3,8

3,9

ierburi anuale

2,9

82,4

0,2

0,2

Micşorarea suprafeţelor însămînţate se observă în toate tipurile de categorii de gospodării producătoare de producţie agricolă. Astfel, în întreprinderile agricole suprafaţa totală însămînţată în a. 2009 constituie 723 mii ha sau cu 23 mii ha (cu 3,1%) mai puţin faţă de anul precedent; în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – 467 mii ha sau cu 10 mii ha mai puţin (cu 2,1%) şi în gospodăriile auxiliare ale populaţiei corespunzător – 269 mii ha sau cu 7 mii ha (cu 2,7%) sub nivelul anului trecut.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că în întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămînţate cu grîu (68% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), orz (69%), sfeclă de zahăr (87%), floarea soarelui (65%), tutun (82%), soia (78%), rapiţă de toamnă (91%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt concentrate 72% din semănăturile cu culturi bostănoase, 57% - cu culturi pentru nutreţ, iar în gospodăriile auxiliare ale populaţiei – 71% din suprafeţele sădite cu cartofi şi 67% - din suprafeţele plantate cu legume de cîmp.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel: 40 30 22

Prima / Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire