Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
 
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
30.07.2009

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2673,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,1%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2345,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 18,5%, în sectorul real al economiei – 2865,4 lei şi a crescut cu 7,5 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

În luna iunie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2844,5 lei. Comparativ cu luna iunie a anului precedent salariul mediu lunar s-a mărit cu 3,4% şi salariul real cu 4,2%. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2969,3 lei şi a crescut cu 5,9% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2627,2 lei, alcătuind 99,4% din nivelul anului precedent1.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice

lei

Genurile de activitate

Ianuarie-iunie 2009

Inclusiv:
iunie 2009

Ianuarie-iunie 2009 faţă de ianuarie-iunie 2008, %

Iunie 2009 faţă de iunie 2008, %

Total

2673,5

2844,5

110,1

103,4

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1289,2

1376,0

110,0

106,1

Piscicultura

1444,2

1370,6

116,2

113,1

Industrie:

3094,7

3170,5

107,5

104,1

industria extractivă

3168,9

3682,2

94,0

97,3

industria prelucrătoare

2733,5

2824,3

105,2

102,7

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4599,2

4573,5

108,8

102,3

Construcţii

2950,7

3271,0

91,3

89,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2479,5

2470,9

106,5

101,2

Hoteluri şi restaurante

2138,7

2195,9

104,0

105,1

Transporturi şi comunicaţii

3613,5

3627,1

103,8

106,4

Activităţi financiare

5603,2

5877,9

105,8

113,0

Tranzacţii imobiliare

3393,2

3616,9

111,1

105,6

Administraţie publică

3154,6

3255,7

119,6

113,7

Învăţămînt

2043,1

2414,3

113,6

88,6

Sănătate şi asistenţă socială

2596,5

2940,0

121,2

119,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2246,8

2461,5

118,2

117,2

activităţi recreative, culturale şi sportive

2019,7

2247,5

121,3

120,4

Tabelul 2. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice şi forme de proprietate în ianuarie-iunie 2009

lei

Genurile de activitate

Total

din care după forme de proprietate:

publică

privată

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

străină

mixtă (investiţiile Republicii Moldova şi investiţii străine)

Total

2673,5

2667,0

2154,2

3207,5

3930,8

4022,1

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1289,2

1676,0

1170,3

1765,1

3069,8

1956,0

Piscicultura

1444,2

1423,4

1406,6

1647,6

-

-

Industrie:

3094,4

4072,5

2688,6

3543,7

3055,6

2993,8

industria extractivă

3168,9

2814,2

3097,0

3506,4

-

-

industria prelucrătoare

2733,5

3658,2

2483,5

3443,4

2496,5

2879,3

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4599,2

4272,8

4426,7

4047,8

7769,1

8879,3

Construcţii

2950,7

3672,4

2914,6

2485,7

6789,7

2533,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2479,5

3205,4

2002,0

3539,5

4010,2

2950,2

Hoteluri şi restaurante

2138,7

2377,0

1655,9

1328,0

3389,0

2683,9

Transporturi şi comunicaţii

3613,5

4092,6

1709,7

2204,6

2976,3

9607,0

Activităţi financiare

5603,2

6694,5

5077,2

3699,8

7036,1

5939,2

Tranzacţii imobiliare

3393,2

3386,0

2696,1

2840,7

6844,4

3265,2

Administraţie publică

3154,6

3154,6

-

-

-

-

Învăţămînt

2043,1

2022,2

3043,6

-

-

2678,3

Sănătate şi asistenţă socială

2596,5

2584,6

3068,4

-

-

2237,2

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2246,8

2006,5

3449,8

-

3496,3

2047,2

activităţi recreative, culturale şi sportive

2019,7

1928,0

3023,6

-

2036,8

2028,8

1) Micşorarea salariului mediu lunar în sectorul bugetar în iunie 2009 faţă de iunie 2008 se explică prin faptul că în acest an, pentru instituţiile de învăţămînt a fost stabilită o nouă modalitate de raportare a indemnizaţiei de concediu: sumele calculate pentru concediile anuale se reflectă pentru fiecare lună de concediu în parte, spre deosebire de anul trecut, cînd plăţile respective erau trecute în întregime în luna cînd  erau calculate.

Remarcă:  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile   sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.

Persoana de contact:

Vâtcărău Elena
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire