Prima / Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
 
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
31.07.2009

Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2009.

În I semestru 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 1854 apartamente cu suprafaţa totală de 212,1 mii m2, ceea ce a constituit 89,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 98,4% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

Locuinţe date în folosinţă pe surse de finanţare şi medii de rezidenţă în ianuarie-iunie 2009 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de total

numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

Total

1854

212,1

89,9

100,0

100,0

din care finanţate din contul:

mijloacelor proprii ale întreprinderilor

1085

101,9

105,5

48,0

43,9

mijloacelor proprii ale populaţiei

769

110,2

83,3

52,0

56,1

din total în:

mediul urban

1622

185,5

93,3

87,5

84,3

mediul rural

232

26,6

71,7

12,5

15,7

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-iunie 2009 au fost date în folosinţă 769 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 110,2 mii m2, constituind 52% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară (fiind în scădere cu 4,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-iunie 2008) şi 83,3% faţă de ianuarie-iunie 2008.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 1622 apartamente cu suprafaţa totală de 185,5 mii m2 sau circa 88% din total şi 93,3% faţă de nivelul ianuarie-iunie 2008. Comparativ cu ianuarie-iunie 2008 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a majorat cu 3,2 puncte procentuale.

Volumul locuinţelor date în folosinţă în ianuarie-iunie 2009 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de total

numărul apartamentelor construite,unităţi

ianuarie-iunie

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

Total

1854

212,1

89,9

100,0

100,0

din care:

mun.Chişinău

1314

157,8

85,6

74,4

78,2

Nord

278

26,9

155,5

12,7

7,3

Centru

138

14,3

72,7

6,7

8,4

Sud

68

6,6

88,8

3,1

3,1

UTA Găgăuzia

56

6,5

90,8

3,1

3,0

Distribuţia în profil regional arată că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 1314 apartamente cu suprafaţa totală de 157,8 mii m2, ceea ce a constituit 74,4% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară sau în descreştere cu 14,4 % faţă de ianuarie-iunie 2008.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al Secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire