Prima / Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
 
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
30.10.2009

Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor în antrepriză în ianuarie-septembrie 2009. În ianuarie-septembrie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2325,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 63,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2008.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în ianuarie-septembrie 2009 se prezintă după cum urmează:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2008

total

Volumul lucrărilor în antrepriză executate –total

2325,4

63,6

100,0

din care:

Pe elemente de structură

  lucrări de construcţii noi

1506,1

54,5

64,8

  lucrări de reparaţii capitale

495,7

80,4

21,3

  lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

295,7

108,7

12,7

  alte lucrări

27,9

de 5,9 ori

1,2

Pe tipuri de obiecte

  clădiri rezidenţiale

644,9

58,7

27,7

  clădiri nerezidenţiale

861,9

62,7

37,1

  construcţii inginereşti

790,7

67,1

34,0

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 1506,1 mil. lei, ponderea cărora a constituit 64,8% din volumul total al lucrărilor executate. Reparaţiilor capitale şi curente le-au revenit 34% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe tipuri de obiecte s-au înregistrat scăderi la lucrările executate la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, respectiv cu 41,3% şi 37,3%, la construcţii inginereşti - cu 32,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Volumul principal de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări în antrepriză în sumă de 2009,4 mil. lei sau 86,4% din volumul total al lucrărilor executate şi 68,3% faţă de ianuarie-septembrie 2008.

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al Secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire