Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2009
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2009
04.12.2009

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2009 1)

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie 2009 faţă de octombrie 2009 a constituit 101,0%, iar faţă de noiembrie 2008 – 99,3% (informativ: în noiembrie 2008 faţă de octombrie 2008 IPC a marcat 100,0% şi faţă de noiembrie 2007 – 108,5%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 0,5 la sută.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,0 la sută a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare – cu 1,6 la sută, nealimentare - cu 0,9 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 0,2 la sută (tabelul 1).

În această perioadă faţă de octombrie 2009 au crescut preţurile la: legume proaspete – cu 18,0 la sută(inclusiv: roşii – cu 55,2%, usturoi – cu 38,2%, castraveţi – cu 22,9%, ceapă – cu 13,0% ), struguri – cu 9,2 la sută, cartofi – cu 2,6 la sută, zahăr – cu 2,4 la sută şi lapte – cu 2,1sută.

Totodată, este de menţionat că în această lună au scăzut preţurile la: fructe proaspete – cu 4,7 la sută( banane – cu 5,5% şi mere – 4,9%), carne şi produse din carne – cu 0,6 la sută(inclusiv: carne de oaie – cu 4,1%, carne de porc şi vită – cu cîte 1,6%) şi peşte proaspăt – cu 1,2 la sută.

În noiembrie 2009 au crescut preţurile la: gazul lichefiat ambalat în butelii – cu 3,9 la sută, încălţăminte pentru sezonul de iarnă - cu 2,5 la sută şi medicamente – cu 2,3 la sută. La majoritatea mărfurilor nealimentare preţurile au rămas practic stabile, modificarea acestora a avut loc în limitele plus - minus 0,5 la sută.

La serviciile prestate populaţiei în perioada de raport a fost înregistrată o majorare a tarifelor la: serviciile rituale - cu 3,6 la sută şi turismul peste hotarele ţării – cu 1,1 la sută.

În această perioadă au scăzut tarifele la serviciile hoteliere – cu 1,9 la sută.

Tabelul 1: Rata inflaţiei în noiembrie 2009

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

Noiembrie 2009 (+/-) faţă de:

Informativ:
Noiembrie 2008 (+/-) faţă de:

Octombrie 2009

Decembrie 2008

Noembrie 2008

Octombrie 2008

Decembrie 2007

Noembrie 2007

TOTAL

10000

1,0

- 0,5

- 0,7

0,0

7,5

8,5

 Mărfuri alimentare

3271

1,6

- 5,3

- 5,3

0,0

6,5

8,0

Pîine

268

0,0

- 6,0

-5,8

0,1

10,6

11,5

Legume

272

18,0

-5,8

-2,2

5,6

- 28,5

- 25,1

Fructe

123

- 4,7

-4,9

-5,3

- 3,3

- 9,5

- 6,9

Carne, preparate şi conserve din carne

694

- 0,6

- 5,0

- 5,3

0,1

33,5

34,8

Lapte şi produse lactate

356

1,3

- 5,6

- 4,8

1,6

3,4

5,9

Zahăr

94

2,4

1,7

15,3

-2,4

- 0,2

0,5

Ouă

73

2,4

-20,2

-21,0

3,0

3,8

3,6

Ulei vegetal

103

1,0

-25,0

-29,6

- 14,1

- 1,5

 - 0,4

 Mărfuri nealimentare

4247

0,9

2,0

0,7

- 0,6

3,4

4,2

Confecţii

883

1,0

- 0,8

-0,1

0,6

2,7

3,2

Încălţăminte

486

1,1

- 0,9

-0,5

0,7

0,9

1,8

Medicamente

416

2,3

17,9

17,2

- 0,3

4,9

5,6

Combustibil

643

1,2

 0,4

-9,2

- 5,2

- 1,3

0,3

Materiale de construcţie

407

0,0

- 3,4

- 3,9

- 0,5

6,9

7,1

 Servicii

2482

0,2

1,7

2,9

1,1

16,1

16,2

Servicii comunal-locative

934

0,2

0,1

3,5

2,2

24,9

25,0

Apă potabilă şi canalizare

72

0,0

22,6

22,6

0,0

57,1

57,1

Gaz din reţea

247

0,0

-10,1

-10,1

0,0

28,2

28,2

Transportul de pasageri

264

0,0

4,8

3,7

0,5

21,4

22,3

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Ana Cucereavîi,
Şef al Secţiei statistica preţurilor,
Tel.: 73 18 03

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire