Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
22.12.2009

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 20843,2 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2008 a constituit 76,8% în preţuri comparabile 3 (în ianuarie-octombrie curent indicele respectiv a constituit 75,9%). În luna noiembrie curent faţă de noiembrie 2008 acest indice a marcat 84,2%.

Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în: industria extractivă cu 32,2%, industria prelucrătoare – cu 25,2%, sectorul energetic – cu 3,4%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 22,3% si 0,3%.

Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 40,6% (ponderea în total producţie industrială constituie 9,3%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 13,1% (ponderea – 9,3%); fabricarea vinului – cu 21,3% (ponderea – 7,4%); fabricarea produselor lactate – cu 8,8% (ponderea – 5,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,3 % (ponderea – 4,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 33,0% (ponderea – 3,8%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 31,4% (ponderea – 2,8%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 18,1% (ponderea – 2,6%); fabricarea produselor textile – cu 31,5% (ponderea – 2,1%); industria chimică – cu 11,0% (ponderea – 1,9%); producţia de mobilier – cu 21,4% (ponderea – 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 51,1% (ponderea – 1,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 30,9% (ponderea – 1,5%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-noiembrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,5 ori); fabricarea altor produse din material plastic (cu 21,0%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 10,1%); fabricarea produselor de tutun (cu 7,9%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 3,4%) etc.

În luna noiembrie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu s-a majorat cu 12,9% datorită creşterii acestuia în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic, respectiv, cu 5,0% şi de 2,3 ori. Cele mai semnificative creşteri în luna noiembrie au avut loc în activităţile: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (de 7,5 ori); fabricarea zahărului (de 2,1 ori); producţia şi distribuţia energiei electrice (de 1,8 ori); fabricarea încălţămintei (cu 48,4%); fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă (cu 20,2%); fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars (cu 16,9%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 16,1%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 14,4%); fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (cu 12,9%); fabricarea produselor textile (cu 11,9%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (6,8%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie (cu 3,3%) ş.a.

Totodată, în luna noiembrie s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: industria metalurgică (cu 37,3%); industria extractivă (cu 16,3%); producţia de mobilier (cu 16,3%); fabricarea produselor de morărit (cu 14,0%); fabricarea produselor lactate (cu 13,6%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate (cu 13,0%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 8,8%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 5,2%) etc.

Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale
cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-noiembrie 2009

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei în
ianuarie-noiembrie 2009
faţă de
ianuarie-noiembrie 2008
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ianuarie-noiembrie 2008
faţă de
ianuarie-noiembrie 2007,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

20843,22

76,8

100,0

-23,2

101,2

Industria extractivă

280,3

67,8

1,7

-0,6

104,1

Industria prelucrătoare

13048,4

74,8

86,2

-22,3

101,3

Industria alimentară şi a băuturilor

7233,4

80,8

42,0

-7,7

109,5

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

880,1

78,7

4,4

-0,9

104,9

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

559,8

67,0

3,8

-1,4

96,8

fabricarea produselor lactate

967,8

91,2

5,2

-0,4

105,6

fabricarea produselor de morărit

67,3

86,2

0,6

-0,1

105,7

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

20,4

150,3

0,3

+0,1

82,7

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

709,5

92,7

3,8

-0,2

107,7

fabricarea zahărului

333,2

38,8

1,7

-2,1

158,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

355,8

91,9

1,9

-0,1

108,2

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

14,7

96,0

0,1

-0,0

119,1

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

372,9

81,9

2,6

-0,4

123,0

fabricarea vinului

1407,5

78,7

7,4

-1,5

130,2

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

200,3

90,3

1,2

-0,1

83,9

Fabricarea produselor de tutun

357,4

107,9

1,8

+0,1

85,7

Fabricarea produselor textile

358,9

68,5

2,1

-0,7

92,5

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

593,8

86,9

9,3

-1,1

83,6

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

5,6

17,4

0,0

-0,2

138,2

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

49,0

68,7

0,7

-0,3

101,4

Fabricarea încălţămintei

119,9

48,9

1,5

-1,2

98,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

30,8

60,2

0,2

-0,1

104,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

234,5

69,1

1,5

-0,5

73,3

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

198,5

77,4

1,2

-0,3

97,2

Industria chimică

370,2

89,0

1,9

-0,2

113,5

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

89,2

72,2

0,4

-0,1

106,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

502,4

68,6

2,8

-1,0

100,7

fabricarea altor articole din material plastic

64,0

121,0

0,3

+0,0

105,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1602,8

59,4

9,3

-4,9

98,5

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

545,1

75,0

2,8

-0,7

96,6

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

114,0

83,1

0,7

-0,1

101,7

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

242,5

56,5

1,5

-0,9

86,8

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

22,0

70,1

0,1

-0,0

111,3

Industria metalurgică

113,8

82,6

0,6

-0,1

128,7

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

245,0

64,7

1,3

-0,6

98,4

Fabricarea de maşini şi echipamente

214,4

55,8

1,1

-0,7

89,8

fabricarea de maşini agricole

73,1

60,6

0,4

-0,2

83,0

fabricarea maşinilor-unelte

10,7

28,9

0,1

-0,1

97,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

15,3

46,7

0,1

-0,1

76,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

169,0

97,1

4,5

-0,1

107,8

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

117,3

44,0

0,6

-0,6

106,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

332,4

78,4

1,7

-0,4

109,4

producţia de mobilier

321,9

78,6

1,7

-0,3

110,8

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2556,8

96,6

12,1

-0,3

100,2

Producţia şi distribuţia energiei electrice

2118,3

95,6

9,6

-0,3

100,4

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

438,5

100,5

2,5

+0,0

99,5

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire