Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009
 
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009
28.01.2010

Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1995,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 15,1% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 3,5% comparativ cu luna decembrie 2008.

Commerce_2009_01.png

Evoluţia vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale

Decembrie 2009

2009

Structura, %

Informativ:
2008 în % faţă de 20071

mil. lei

în % faţă de:

mil. lei

în % faţă de 20081

2008

2009

noiembrie 20091

decembrie 20081

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

1995,2

115,1

96,5

19925,1

95,6

100,0

100,0

112,2

  din care:

produse alimentare

732,5

126,3

104,5

7036,4

105,1

33,1

35,3

111,3

mărfuri nealimentare

1262,7

109,7

91,6

12888,7

90,4

66,9

64,7

114,3

1) în preţuri comparabile

În anul 2009 unităţile comerciale au comercializat populaţiei mărfuri de consum în valoare de 19925,1 mil. lei, înregistrînd, în termeni reali, o scădere de 4,4% faţa de anul 2008, determinată în principal, de reducerea vînzărilor de mărfuri nealimentare (-9,6%), cărora le revine o pondere de 64,7% în totalul vînzărilor cu amănuntul (în anul 2008 - 66,9%). În acelaşi timp vînzările de produse alimentare s-au majorat cu 5,1%, deţinînd o cotă de 35,3% în totalul vînzărilor cu amănuntul (în anul 2008 - 33,1%).

Reducerea volumului de vînzări cu amănuntul s-a înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă (publică+privată) (-9,0%), publică (-8,7%), privată (-5,6%) şi mixtă (cu participarea capitalului străin) şi străină (-0,8%). Această situaţie a determinat modificarea ponderii sectoarelor în totalul vînzărilor cu amănuntul, care este prezentată în următoarea diagramă:

Commerce_2009_02.png

Stocurile de mărfuri existente în unităţile comerciale la 1 ianuarie 2010 s-au cifrat la 5219,5 mil. lei, în creştere cu 9,4% faţă de 1 ianuarie 2009.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe regiuni de dezvoltare

2009

Structura, %

Informativ:
2008 în % faţă de 20071

mil. lei

în % faţă de 20081

2008

2009

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

19925,1

95,6

100,0

100,0

112,2

  din care:

Mun. CHIŞINĂU

11121,2

94,7

56,3

55,8

110,6

 NORD

4174,3

98,0

20,5

20,9

114,7

  inclusiv:

mun. Bălţi

1726,6

99,9

8,3

8,7

106,4

Edineţ

364,8

102,5

1,7

1,8

135,0

Soroca

333,7

101,1

1,6

1,7

123,5

Drochia

325,9

98,3

1,6

1,6

108,4

 CENTRU

2698,0

94,8

13,6

13,5

110,4

  inclusiv:

Orhei

442,3

108,1

2,0

2,2

112,0

Ungheni

360,9

87,5

2,0

1,8

109,2

 SUD

1324,3

97,6

6,5

6,7

119,2

  inclusiv:

Cahul

422,3

99,1

2,0

2,1

118,2

Cauşeni

248,6

93,8

1,3

1,2

119,5

 UTA GĂGĂUZIA

607,3

94,0

3,1

3,1

122,2

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul revin municipiilor Chişinău - 55,8% şi Bălţi - 8,7%, UTA Gagauzia - 3,1%, raioanelor: Orhei - 2,2%, Cahul - 2,1%, Edineţ, şi Ungheni - cîte 1,8%, Soroca- 1,7% şi Drochia - 1,6%.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna decembrie 2009 a constituit 1087,3 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 10,3% faţă de luna precedentă şi cu 4,3% comparativ cu luna decembrie 2008.

Commerce_2009_03.png

În anul 2009 unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 12261,7 mil. lei, marcînd în condiţii comparabile de preţuri, o creştere de 2,6%, comparativ cu anul 2008.

Agenţii economici cu forma de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) şi mixtă (publică+privată) au sporit volumele de servicii cu plată prestate populaţiei respectiv cu 49,6% şi 27,2%. Totodată, la agenţii economici din sectoarele public şi privat s-a înregistrat o diminuare a volumului de servicii prestate, respectiv, cu 12,7% şi 11,6%.

Commerce_2009_04.png

Serviciile cu plată prestate populaţiei, prin unităţile oficial înregistrate, pe regiuni de dezvoltare

2009

Structura, %

Informativ:
2008

în % faţă de 20071

mil. lei

în % faţă de 20081

2008

2009

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei total

12261,7

102,6

100,0

100,0

98,8

  din care:

Mun. CHIŞINĂU

5829,2

85,8

56,8

47,5

94,8

 NORD

1814,6

85,8

17,7

14,8

110,9

  inclusiv:

mun. Bălţi

645,6

78,1

6,9

5,3

118,7

Soroca

147,0

85,8

1,4

1,2

111,1

Briceni

135,6

84,7

1,3

1,1

108,8

 CENTRU

1411,0

91,8

12,8

11,5

100,3

  inclusiv:

Orhei

186,6

88,5

1,8

1,5

100,9

Anenii Noi

169,4

98,4

1,4

1,4

104,9

Ungheni

158,3

88,9

1,5

1,3

101,3

 SUD

729,1

89,9

6,8

5,9

103,5

  inclusiv:

Cahul

227,8

87,8

2,2

1,9

110,9

Cauşeni

129,0

97,5

1,1

1,1

95,8

 UTA GAGAUZIA

318,3

86,8

3,1

2,6

105,1

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei deţin municipiile Chişinău şi Bălţi respectiv 47,5% şi 5,3%, UTA Găgăuzia - 2,6%, raioanele: Cahul - 1,9%, Orhei - 1,5%, Anenii Noi - 1,4% şi Ungheni - 1,3%.

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

>> Versiune pentru tpar (.pdf)

Persoana de contact:

Mariana Eni
Şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66

Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire