Prima / Contravenţii în anul 2009
 
Contravenţii în anul 2009
29.04.2010

Contravenţii în anul 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile pentru anul 2009.

Pe parcursul anului 2009 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative (ianuarie-mai) şi a Codului contravenţional (iunie-decembrie) au fost constatate 383,7 mii încălcări de lege, cu 33,0 la sută mai puţin comparativ cu anul 2008. Pe parcursul ultimilor cinci ani se observă o tendinţă generală de micşorare a numărului de contravenţii şi a pedepselor aplicate asupra acestora. Din numărul total al contravenţiilor constatate 6,3 mii (2%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), deoarece în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

Contraventii_2009_01.png

Pe parcursul ultimilor 10 ani, cele mai multe încălcări administrative au fost înregistrate în anul 2001(1109,7 mii cazuri). În anul 2009 asupra a 338,9 mii cazuri de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse, iar la 1000 persoane în medie au revenit 95 pedepse, faţă de 246 la 1000 persoane în anul 2000.

Pe categorii de contravenţii, cea mai mare pondere (53,7%) revine încălcărilor în domeniul transporturilor, circulaţiei rutiere urmate de contravenţiile ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică (16,4%) şi a celor din domeniul comerţului, finanţelor şi industriei meşteşugăreşti (6,2%).

Contraventii_2009_02.png

În anul 2009 suma amenzilor aplicate s-a majorat cu 21,3 la sută faţă de anul 2008 şi a alcătuit 67,7 milioane lei, din acestea au fost încasate amenzi în sumă de 34,8 milioane lei sau 51,4% din totalul amenzilor aplicate.

Contraventii_2009_03.png

În funcţie de organele care au dreptul să aplice contravenţii cea mai mare pondere în suma totală a amenzilor aplicate revine organelor Ministerului Afacerilor Interne – 68,3% (46,2 mil. lei), după care urmează judecătoriile raionale şi municipale – 12,0% (8,1 mil. lei), organele Ministerului Finanţelor – 5,1% (3,4 mil. lei) şi organele Supravegherii Sanitaro-Epidemiologice de Stat – 4,5% (3,1 mil. lei).

Notă:
1)
Informaţia espre prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Liuba Stoianov
Secţia statistica socială
tel: 73 15 68

Prima / Contravenţii în anul 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire