Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
14.05.2010

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 20101

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de martie curent cu 0,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,9%, iar faţă de aprilie 2009 – cu 9,5%.

În industria extractivă în aprilie 2010 preţurile s-au majorat cu cîte 1,0% faţă de martie curent şi faţă de aprilie 2009 şi cu 3,2% – faţă de decembrie 2009.

În industria prelucrătoare în aprilie 2010 preţurile s-au diminuat cu 0,1% faţă de martie curent, s-au majorat cu 3,3% faţă de decembrie 2009 şi cu 8,2% – faţă de aprilie 2009.

În sectorul energetic în aprilie 2010 preţurile s-au majorat cu 14,6% faţă de decembrie 2009, cu 14,4% – faţă de aprilie 2009 şi au rămas la nivelul celor din martie curent.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Aprilie 2010 în % faţă de:

Informativ: aprilie 2009 în % faţă de decembrie 2008

martie 2010

decembrie 2009

aprilie 2009

Total industrie

99,9

104,9

109,5

96,8

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,3

105,4

109,6

95,7

externă

99,3

104,2

109,3

98,3

Industria extractivă

101,0

103,2

101,0

94,8

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,5

102,0

98,3

94,2

externă

105,1

114,5

129,4

101,3

Industria prelucrătoare

99,9

103,3

108,2

96,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,5

102,6

107,3

95,4

externă

99,3

104,1

109,3

98,3

Energie electrică şi termică

100,0

114,6

114,4

100,0

Cu referinţă la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)2 preţurile au evoluat în felul următor.

În luna aprilie comparativ cu luna martie curent preţurile s-au micşorat în industria bunurilor de capital cu 0,7% şi în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,1%; în industria bunurilor de uz curent preţurile au rămas la nivelul celor din luna precedentă, iar în industria bunurilor de folosinţă îndelungată s-a înregistrat o majorare a preţurilor cu 0,6%.

Faţă de decembrie 2009 preţurile s-au majorat cu 4,3% în industria bunurilor de uz curent, cu 3,4% – în industria bunurilor de capital, cu 2,0% – în industria bunurilor de folosinţă îndelungată şiau rămas la nivelul celor din decembrie 2009 în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic).
Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Aprilie 2010 în % faţă de:

martie 2010

decembrie 2009

Total industrie

99,9

104,9

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,3

105,4

externă

99,3

104,2

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

99,9

100,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,2

99,2

externă

99,2

102,8

Industria bunurilor de capital

99,3

103,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,1

104,5

externă

98,4

102,2

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,6

102,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,5

101,5

externă

100,8

103,7

Industria bunurilor de uz curent

100,0

104,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,6

104,1

externă

99,3

104,5

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

114,6

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343

2 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoană de contact:

Valentina Comarniţchi
şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire